HÁLÓZAT

A Környezeti Nevelési Hálózat Hírlevele 33. szám 1998. augusztus

VEZÉRCIKK HELYETT

Ezúton köszönjük, hogy kérésünket teljesítve oly sok olvasónk küldte be írását a Hálózat szerkesztőségébe! Még mindig reménykedünk, hogy - az újság kis terjedelme és a beérkező rengeteg levél ellenére is - minden írást sikerül megjelentetnünk, de előre is elnézést kérünk, ha a fenti korlátok miatt erre mégsem kerülne sor! Mindenesetre az biztos, hogy a terjedelmi behatároltság miatt a legtöbb levelet már most is csak rövidített formában tudjuk közre adni, amiért az azokat íróktól elnézést kérünk.
Ugyancsak gondban vagyunk a szerkesztőségbe érkező fényképekkel, vagy azok fénymásolataival. Köszönettel vesszük, ha levelüket ilymódon illusztrálják, de fotókat nyomdatechnikai okok miatt egyelőre nem szeretnénk megjelentetni, várunk viszont egyszerű vonalas rajzokat, amelyek a jelen körülményeink között is színvonalasan illeszthetők kiadványunkba.
Reméljük az új tanévben minden restanciánkat sikerül majd letudnunk! Továbbra is várjuk anyagaikat, hiszen a kérdőívekből egyértelműen kiderült, kíváncsiak vagyunk egymás eredményeire, munkájára. Lapunk célja nem változott: minél több hasznos információ eljuttatása a környezeti nevelésben dolgozó kollégáinknak.
További munkájukhoz sok sikert, az eddigiekhez hasonló, jó eredményeket kívánunk!
Munkácsy Béla szerkesztő

FELHÍVÁS TOVÁBBKÉPZÉSEN
VALÓ RÉSZVÉTELRE

A tanfolyamot a MKM az 1998/99-es tanévre elfogadta 30 órás pedagógus-továbbképzésként (ld. Műv. Közlöny 1998/14.)

A továbbképzés
tanítók és tanárok (bármilyen szakosok),
továbbá olyan – az iskola életében tevékeny szerepet vállaló – szülők jelentkezését is várjuk, akik az adott iskola pedagógusával együtt jönnének a továbbképzésre.
Az elbíráláskor előny, ha
- egy adott iskolából két pedagógus jelentkezik
- egy pedagógus és egy szülő együtt jelentkezik
- a pedagógus humán szakos
- a pedagógus igazgató(helyettes) vagy vezetőtanár
- a szülő az iskolaszék (vagy a szülői munkaközösség) tagja
a) a helyi tanterv környezeti szempontú korrekciója
b) a környezeti nevelés modern szemlélete és módszertana
c) svájci környezeti nevelési eljárások és módszerek
A két foglalkozás között egyéni munka folyik. A résztvevők záródolgozatot készítenek és a továbbképzésről tanúsítványt kapnak.
– első foglalkozás:
- a “keleti” csoportnak 1998 nov. 5- 8.(csüt. du. – vas. dél), Tokaj;
- a “nyugati” csoportnak nov. 12- 15. (csüt. du. – vas. dél), Kaposvár.
– második alkalom: 1999. március. (Ennek részleteit később tisztázzuk.)
A szülők részvételi költségeinek támogatására pályázatot adtunk be.
Jelentkezni lehet szept. 15.-ig :
- a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (1088 Budapest, Baross 13.) vagy
- az Öko-Fórum Alapítvány címén (1385 Budapest, Pf. 986.)
További információ: 270-0555/265

SIKERTÖRTÉNETEK MEGÍRÁSÁRA HIRDET PÁLYÁZATOT A
SZENTENDREI SZALAMANDRA EGYESÜLET

A pozitív környezeti tudat kialakítása érdekében az a célunk, hogy széles körben ismertté tegyünk olyan eseteket, amelyekből kiderül, hogyan lehet sikeresen cselekedni a környezet- és természetvédelem érdekében.
Ezért felhívunk minden általános és középiskolai osztályt, szakkört, csoportot, valamint a civil szervezeteket, családokat, számoljanak be olyan tevékenységekről, amelyek során sikereket értek el a környezet megvédése, jobbá tétele érdekében az iskolában, a közvetlen lakókörnyezetben, a faluban, a városban és ezek környékén.
A pályázatban írják le:
- Milyen problémára kerestek megoldást?
- Mi motiválta őket cselekvésre?
- Milyen akadályokkal és kihívásokkal kerültek szembe?
- Hogyan győzték le a nehézségeket?
A pályázat terjedelme maximum 15 gépelt oldal. Mellékeljenek hozzá dokumentumokat, fotókat, újságcikkeket, rajzokat. A legsikeresebb történeteket jutalmazzuk és egy kiadvány formájában megjelentetjük.
Beküldési határidő: 1998. november 16.
Cím: Szalamandra Egyesület,
2000 Szentendre, Alkotmány utca 12.
Kérjük, a borítékra írják rá: "Nekünk sikerült!"
Szalamandra Egyesület

KÖRNYEZETVÉDELMI HÉT A
TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

Immár 12 éve működik Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában. Az évek óta megrendezett szellemi vetélkedőjére előbb csak a zempléni térségből, később az érintkező Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékből, ez évben pedig a televízió jóvoltából az egész országból, sőt Gyergyószentmik-lósról és Aradról is érkeztek pályamunkák. Ezek közül 64-et a tanulmány, 70-et pedig a plakát kategóriában értékeltek.

A tanulmányok írói között a zsűri a következő sorrendet állította fel:

Általános iskolás korosztály

Környezetvédelmi kategória
I. hely: Tuza Péter, Miskolc
II. hely: Hős Péter, Hódmezővásárhely
III. hely: Jónás Anikó, Pocsaj
Természetvédelmi kategória
I hely: Babits Anikó, Dunaföldvár
II. hely Várvölgyi Nándor, Lábatlan
III. hely: Horváth Gábor, Szikszó

Középiskolás korosztály

Környezetvédelmi kategória
I. hely: Üveges Tamás, Tokaj
II. hely: Velekey Balázs, Baja
III. hely: Marácz Attila, Baja
Különdíj: Török Attila, Gyergyószentmiklós

Természetvédelmi kategória
I. hely: Egri Virág és Szerencsy Nóra, Budapest
II. hely: Domanyik Ildikó, Kónya Judit és Küllő Balázs, Debrecen - Miocén Klub
III. hely: Bruchta Krisztián, Budapest
Különdíj: Balázs H. Tibor, Gyergyószent-miklós és Bakó Attila, Hajdúböszörmény

Az április 20-24. között megtartott rendezvénysorozatot plakátkiállítás, a Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak előadásai, valamint egy környezetvédelmi vetélkedő tette emlékezetessé.


VERSENYFELHÍVÁS

A Varangy Akciócsoport és a szandai Általános Iskola országos természetismereti feladatmegoldó versenyt hirdet a kétéltűekről “KISVARANGYOK” címmel.
A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várják az általános iskolák 4. és 5. évfolyamos tanulói, vagy e korosztály vegyes csapatai benevezésével.
A feladatmegoldó verseny első része levelező jellegű, négy fordulóból áll. Egy-egy forduló feladatainak megoldására kb. 3-4 hét áll rendelkezésre, várhatóan november, január, február és március hónapokban.
A verseny második része az országos döntő, ahová az első négy forduló során elért eredményeik alapján kaphatnak a csapatok meghívást. A döntő időpontja 1999. május 10. Helyszíne: Szanda.
Nevezési határidő: 1998. október 15.
Nevezési díj: 400 Ft/csapat

Nevezni a csapatnév megválasztása után a csapattagok felsorolásával és a felkészítő tanár megnevezésével a következő címen lehet:
Végváriné Pongrácz Ágnes tanárnő
Általános Iskola, 2697 Szanda, Kossuth u. 1. Telefon: 35/348-406 vagy 35/348-175

A nevezések mellé a nevezési díj feladását igazoló postautalvány vagy átutalási megbízás másolatát kell mellékelni. A nevezési díjakat a Varangy Akciócsoport Egyesület címére: 1013 Budapest, Pauler u. 19. lehet utalni.

AZ ÁRAMFELHASZNÁLÁSRÓL III.

A budapesti, illetve a főváros környéki olvasók számára javasoljuk, hogy látogassanak el a Budapesti Elektromos Művek Rt. Központi Tájékoztató és Tanácsadó Irodájába (1087 Budapest, Baross tér 2., telefonszám: 333-0313), ahol számtalan hasznos információ birtokába juthatnak az energiatakarékos berendezések, az ener-giatakarékosság és az energiahatékonyság tárgykörében. Az iroda legérdekesebb szolgáltatása, hogy ingyenesen kölcsönözhetünk egy-két hétre kézi fogyasztásmérő készüléket, amely segítségével pontos képet alkothatunk otthonunk és iskolánk villamosenergia fogyasztásáról. Az iskolai vizsgálatot akár szakköri feladatként, versenyfeladatként is megvalósíthatjuk. Tapasztalataikat, eredményeiket összegző cikkeiket várjuk a Hálózat szerkesztőségébe.

Olvasóink kérésére a következő számmal megkezdjük a hulladék témakörét feldolgozó sorozatunkat.

A háztartási fogyasztók között az egy havi átlagfogyasztás nagysága a statisztikák szerint 237 kWh. Ennek megoszlása csökkenő sorrendben:
Részletezve: kWh Ft
főzés 84 840
hűtőgép 47 470
világítás 45 450
mosógép 23 230
porszívó 13 130
hajszárító 8 80
vasaló 7,5 75
televízió 6,2 62
rádió 3,5 35
Forrás: Budapesti Elektromos Művek Rt.


A KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG HARMONIKUS EGYSÉGÉÉRT

A környezet és egészség egymással szorosan összefüggő, egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ép, egészséges külső környezet nélkül kicsi az esély az egészségre, a belső környezet épségére. Ugyanakkor a külső környezet épségét csak az tarthatja maximálisan szem előtt, akinek egészsége teljes.
Urbanizálódott, felgyorsult világunkban a környezet- és egészségmegőrző programokat kiemelten kellene kezelni. Ezek a - hagyományos értelemben vett - környezet- és egészségvédelem részét képezik ugyan, de magasabb szintet képviselnek. A megelőzés kevésbé látványos, hosszú távú folyamatok összessége, melyek nem tűzoltómunkára, a problémák foltozgatására összpontosítanak.
Az időben (minél hamarabb) elkezdett tudatos nevelés célja a hozzáállás, az érzelmi viszonyulások, a szokásrendszer, a viselkedés- és magatartásmintázat korai és tartós alakítása. Mind a környezeti, mind pedig az egészséges életre nevelésben aktivizáló szerephez jut a harmónia, a környezetünkkel és önmagunkkal létrehozott egyensúly vágya, a külső és belső környezet egymást kiegyenlítő és kiegészítő egysége. A nevelés hatékonysága szempontjából fontos elem az idő és a hely megfelelő kiválasztása.
A diáknapok, szakköri foglalkozások, klubdélutánok alkalmat nyújtanak gyógyteaház, reformkonyha-bemutató és
-kóstoló, salátabár, gyümölcsnap rendezésére. Nagyon jó lenne, ha az iskolai büfé kínálata igazodna az egészséges táplálkozás alapkövetelményeihez, és nem a tartósítószerekkel, mesterséges színezékekkel teli, egészségtelen, csomagolóanyagukkal a hulladékhegyeket növelő cukorkáktól, csipszektől roskadoznának polcai. A tanulmányi séták, kirándulások, táborok és erdei iskolák programjában szerepelhet az adott életközösségben előforduló gyógyító növények, erdei gyümölcsök élőhelyükön való megismerése. Tavasszal a lélek és a test megújulását segítik elő a friss rügyek és hajtások magas fehérje, vitamin, makro- és mikroelem tartalmuknál fogva. Ilyenek például a fűz rügyek és hajtások, a pitypang és salátaboglárka levelek, a martilapuvirág, a ragadós galaj, a hamvas szeder, a tyúkhúr, vagy a konyhakerti zöldségek közül a petrezselyem, a hagymafélék, hogy csak néhányat említsek az ismertebbek közül.
Kezdeményezhetjük a fogyasztási és vásárlási szokások környezettudatos és egészségorientált bemutatását. Készíthetünk antireklámokat és hulladékszobrokat, melyeket az iskola forgalmas helyein állíthatunk ki. Felhívhatjuk a figyelmet a túlcsomagolt, díszdobozos forma megtévesztő jellegére. Elgondolkodhatunk azon, hogy az adott termék vagy annak csomagolása miért bio, környezetbarát, vagy újrahasznosítható. Egyáltalán az-e, vagy csak divatból, esetleg a vásárlók megtévesztése céljából került rá az embléma. Jó kiindulási alap a pénztárca. A legtöbb csomagolóanyag előállítása energiaigényes (azaz környezetszennyező), ezért sokba kerül. Az előállítási költségeket pedig nem más fizeti meg, mint mi, vásárlók. A többletköltség néhány forinttól több száz forintig terjedhet. Ráadásul az egyutas csomagolások nagy részének technológiai folyamatokba való visszavezetése vagy lehetetlen, vagy nem megoldott hazánkban.
Az említett példák apróságnak tűnhetnek, de a felnövő generáció szokásrendszerének kialakítása szempontjából meghatározóak. A fentieken kívül számos, a szubjektív és objektív adottságoknak megfelelő pozitív hatású viselkedésminta továbbadására kínálkozik lehetőség a szülők és pedagógusok részéről egyaránt. Számos helytelenül rögzült és átvett szokás lépésről lépésre történő átalakítására van szükség. ehhez türelem és idő kell, de nem késlekedés.
Turai Géza (Szeged)

A Környezetvédelmi Minisztérium (KM) gazdasági szabályozási osztályának vezetője pillanatnyilag a növényvédő szerek csomagolóanyagait, a 0,33 literes italok fémdobozait és az újratölthető üveg- és műanyag flakonokat tekinti közgazdaságilag alkalmasnak arra, hogy betétdíjas termékekké váljanak. A szárazelemeknél kétséges a betétdíjrendszer sikere, hiszen rendkívül nagy mértékű az illegális behozatal. Népszava 1998. aug. 3.


KÖNYVÚJDONSÁG

Dr. Lányi György: Ökológia - tényről tényre
Enciklopédia és értelmező szótár

A Környezet és Fejlődés Kiadó gondozásában megjelent Dr. Lányi György: Ökológia - tényről tényre című ismeretterjesztő könyve. A kiadvány első része az enciklopédia módszerével sorra veszi az ökológia különböző területeit és logikai rendben ismerteti a fogalmakat. A második rész, az “értelmező szótár” tömör meghatározást ad a fogalmakról, így jól kiegészíti az enciklopédia részt. Az ismertetett összefüggések megértését számos ábra és táblázat segíti.

A Környezet és Fejlődés Kiadó most lehetőséget biztosít a könyv kedvezményes, 594 Ft-os áron történő megrendelésére - a terjesztők boltjaiban 1100 Ft-os áron kapható. Átutalással történő fizetés esetén a könyvhöz számlát mellékelünk, egyébként a könyvvel együtt kézpénzfizetési csekket postázunk.
A könyv a kiadó postacímén rendelhető meg:
1071 Budapest, Damjanich u. 26/b.
Telefon: 322-7781, vagy 351-7292

A DR. BERETZK PÉTER
KOMPLEX TERMÉSZETISMERETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
VERSENY

A Tisza parti Dóc község iskolája 18 évi szünet után 1993-ban alakult újjá. A dr. Beretzk Péter verseny ötletének megszületését főként az motiválta, hogy minél többen megismerjék az új iskolát. A vetélkedők egyre jobban sikerültek, mára megyei szintű vetélkedő lett, melyről az első helyezett továbbjut az országos “Barátunk a természet” vetélkedő döntőjére.
Igaz a verseny csak egy napos, de rengeteg felkészülést igényel. A versengés során nem pusztán az iskolában megszerzett ismereteket lehet kamatoztatni, az előzetes írásbeli feladatlapban szerepelnek olyan feladatok is, amelyek sok könyvtári kutatást igényelnek. A rendezvény során új ismeretek megszerzésére is van mód. A délelőtt az ismerkedés mellett kirándulásokon (Nemzeti Történelmi Emlékpark), kiállításokon (Dél-Alföld madárvilágáról, dr. Beretzk Péter életéről), előadásokon, valamint manuális foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.
A versengés a nap második felében kezdődik. Általában írásos feladatokat találunk ki, melyek felváltva kerülnek a versenyzők elé. Kedvenc feladatunk a “Most mutasd meg” és a “Fele sem igaz”, melyek mindig egy kis vidámságot jelentenek az izgalmak közepette. Évről-évre igyekszünk a feladatok minőségén is változtatni, használunk videót, diavetítőt, sőt tavaly egy ügyességi játékot számítógépen kellett teljesíteni.
A versenynap zárásaként facsemetét ültetünk, melynek célja nem csak környezetünk szebbé tétele, hanem ezzel próbáljuk felhívni a gyerekek figyelmét a fák szeretetére, az építő-szépítő munka örömére.
A verseny ezzel a nappal nem ér véget, hiszen a legjobb csapatokat minden évben természetfigyelő táborba visszük, ahol újabb ismereteket szerezhetnek és tehetnek is valamit környezetük szebbé tételéért.
Bankóné Bartók Katalin

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTŐ
TELEP BUDAPEST
XV. KERÜLETÉBEN

Sok fővárosi olvasónknak jelenthet megnyugvást a hír, miszerint a Palota Környezetvédelmi Kft. lakossági veszélyeshulladék-gyűjtő konténerrel bővítette ki már eddig is működő ipari eredetű hulladékokat fogadó telephelyét. Minthogy a lakosságtól ingyenesen és mindenféle problémás hulladékot befogadnak, előkezelnek, így lényegében egyedülálló kezdeményezésről van szó.
Dr. Varga A. Tamás, a kft. ügyvezető igazgatója szerint a lakossági veszélyes hulladék legnagyobb részét az akkumulátorszármazékok teszik ki, melyet újrafeldolgozás végett külföldre szállítanak. Mintegy 10 % a fáradt olaj mennyisége, amit a MOL telephelyén dolgoznak fel, 26 % viszont a festékesdobozok aránya, ezt jelenleg csak égetéssel lehet ártalmatlanítani. Az elhasználódott szárazelemek 1,26 %-át teszik ki az összmennyiségnek.
A telephely címe: 1151 Budapest, Szántóföld út 4.
Telefonszáma: 308-13-50
a Magyar Nemzet cikke és
az Ökoszolgálat információja alapján


ERDEI ISKOLA 1998.
A BUDAÖRSI WALDORF RUBIKON ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA

Az erdei iskola ideális helyszínét a tavaly Nemzeti Parkká nyilvánított Balaton-felvidéken találtuk meg. Már februárban megkezdtük az előkészületeket: könyveket, ismertetőket, cikkeket gyűjtöttünk. Faliújságunkra kitettük a TermészetBÚVÁR folyóirat Balatoni Nemzeti Parkról szóló cikkét. Április 25-én két tanát három szülővel területi bejárást végzett, ennek alapján állítottuk össze a részletes programot.
A napi időbeosztást a gyermekek életkora szerint rugalmasan alakítottuk ki. Az alsóbb évfolyamos számára takarodó 8 órakor volt, ők tanítójuk esti meséjével aludtak el. Az idősebbek esténként csillagászati-, hajnalban pedig madár-megfigyeléseket végeztek.
A táj feltárását áttekintő körutazással indítottuk el május 11-én, hétfőn. Segítségünkre volt ebben egy váratlan természeti esemény is, a balatonfűzfői löszfalomlás, ami miatt vonatunkat a déli part felé irányították. A Balatont körülutazva érkeztünk meg Balatonrendesre. Innen autóbuszokkal utaztunk tovább Kővágóőrs-Kékkút-Tapolca-Szigliget útvonalon. Kékkúton megkóstoltuk a híres Theodóra-forrás vizét, Tapolcán a Tavas-barlang és a Malom-tó, Szigligeten a várromok és a kilátás szépsége ragadott meg bennünket. Meglehetősen későn, de élményekkel gazdagon érkeztünk meg szálláshelyünkre, a Pálkövei Ifjúsági Táborba.
A második napon csoportokba szerveződve indultak a gyerekek felfedező útra. A legkisebbek elsétáltak Kővágóörsre, Szent László legendájának nyomán, hogy megkeressék azt a helyet, ahol királyunk a sziklából forrást fakasztott.
A harmadikosok Révfülöp felé indultak a parton. A fehérre meszelt népi-barokk házakat és a szőlőskerteket figyelték. Látták, ahogy az uszályokat terméskővel rakják meg. Régi mesterségei nyomai után is kutattak.
A negyedikesek a táborban a fákat figyelték meg. A fák törzsére papírlapot téve a kéreg mintázatát igyekeztek ábrázolni, egy levelet ragasztottak mellé, majd feljegyezték a faj nevét. Lábnyomok után is kutattak a környéken, hogy aztán gipsszel kiöntve megörökítsék. Térképet rajzoltak a táborról. Feladataik az állattan és földrajz epochához kapcsolódtak, előkészítve a növénytant, amit jövőre fognak tanulni.
A hatodikosok a köveket figyelték a vasúti töltésen, a kerítések lábazatában, a vízparton és az erdei úton. Ásványtan tantárgyukhoz itt a kőzetek igazán gazdag és változatos sokaságát ismerhették meg. Vízvizsgálatokat is végeztek a Balatonban a strandnál és a nádasban egyaránt. A megfigyelt élőlényeket a vizsgálatok után mindig visszajuttatták élőhelyükre.
A hetedikesek és nyolcadikosok már önállóan végeztek vízvizsgálatokat, majd a növényhatározó segítségével ismerkedtek a vízi és vízparti vegetációval.
Szerdán volt a nagy gyalogtúra. Az Ábrahám-hegyig kirándult az egész iskola. Az elágazásnál a kisebbek Salföld irányába tértek le, a nagyok a kaptatón az erdőbe, a Tóti-hegy felé vették az irányt, hogy annak vulkáni kúpját megfigyelhessék. Sajnos a Tóti-hegyen kikoptak, elfogytak a zöld jelzések. Még láttunk egy-két kidőlt jelfát, aztán már csak a bozót fogadott, amely az ösvényt benőtte. A cél előtt vissza kellett fordulnunk.
Csütörtök reggel esett, ezért elmaradt a madármegfigyelés. Délelőtt a csoportok még térképeket rajzolgattak. kiegészítették naplóikat. A gyorsan javuló időben a bátrabbak bemerészkedtek a Balatonba is. Este tábortüzet raktunk, ám szalonna helyett frissen megkelt tésztát sütöttünk, apró kürtős kalácsokat nyárson.
Pénteken összepakolt az iskola. A tervezett programból kimaradt egy-két túra és a kézműves foglalkozás. Bár felkészültünk ez utóbbira is, de a jó idő és a tó közelsége más programokat kínált. Vasúttal indultunk haza, de a csomagok nagy részét autóval szállítottuk Budapestre, hogy az átszállás Balatonfűzfőn könnyebb lehessen. Fűzfőről autóbusz vitt a löszomláson túl, aztán ismét vonatra szálltunk.
Július elején kiállítást rendeztünk az erdei iskola anyagaiból. Azok a festmények is felkerültek a falra, amelyeket emlékezetből, már a rajzórán készítettek a gyerekek. Mégis a fényképek előtt álltak meg a legtöbben, felidézve az emlékeket. Az összegyűjtött és itt kiállított naplókból, képekből és fényképekből emlékeztető kiadványt állítottunk össze, mely iskolánkban megtekinthető.
dr. Demjén Istvánné

A baj alapvető: a technikai szemlélet. A világ pedig biológikum. Nem technikai, hanem ökológiai rendszerekben kell gondolkodnunk. A természet helyett technikát alkalmazni: ez hosszabb távon nem járható út.
Várkonyi Tibor: Az élet veresége

"Hol élő példából s tulajdon tapasztalásból tanulhatsz,
ott tudományod legjobb alapon áll.
Minden ismeret kútfeje a tapasztalás.....
...Tapasztaláson épült vizsgálat fog megtanítani:
hol a hiány? hol a tennivaló?
s mi a különféle eszközök közt választásra érdemes?"

Kölcsey Ferenc: Parainesis

Szeptembertől kezdi szolgáltató tevékenységét a Környezet és Természetvédő Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) központja, az ERDEI ISKOLA ALAPÍTVÁNY Templomdombi Oktatóközpontja. Az Erdei Iskola Alapítványt 1990-ben hoztuk létre Szentendrén a Templomdombi Iskola tantestületének kezdeményezésére. Tőkéje elhivatottságunk, lelkesedésünk és igényünk arra, hogy mind többet tehessünk a környezetünkért, ezen belül is különösen közvetlen városi környezetünkért, mely még mindig magán viseli régen élt emberek környezet-harmonikus életmódjának nyomait. Ennek érdekében alakítottunk ki egy modell értékű módszertani bázishelyet Szentendre történelmi városmagjában, ahol a Duna, a patakok, a Visegrádi-hegység, a Pilis és maga a város lehet színtere a tudatformálásnak.
Szentendrére sokan jönnek, mert olvasták valahol, hogy a Duna-kanyar gyöngyszeme. Sajnos csalódniuk kell, mert a belváros igazi arcát eltakarják a giccskereskedelem árucikkei. A település és környéke igazi értékeiről viszont nem is tudnak. Alapítványunk programjai során szeretné lefejteni a városról ezt az idegen burkot, szeretnénk újra láthatóvá tenni a Duna-menti település valódi szépségeit. Megmutatni azt a még most is fellelhető tájat, ahol az ember által épített környezet harmonikusan illeszkedik a természeti környezetbe, ahol a lakosság foglalkozása függ a hely adottságaitól és ahol az emberek életmódját is a település és környezete alakíthatja. A városban és környékén megtaláljuk annak a harmóniának a nyomait, mely kialakulása során jellemezte az építészetben, a foglalkozásokban és az életmódban egyaránt, és amely meghatározza a kisváros arculatát. Ezek megmutatásával szeretnénk visszakapni valamit az elveszőben lévő harmóniából.

Programjai:
Ez a sokszínű város, a Duna, a patakok, a város belterületén fakadó források, a kertekeig terjeszkedő erdők, mind megannyi lehetőséget kínálnak ökológiai megfigyelésekre. De a betondzsungel is rejt olyan területeket, ahol tanulmányozhatjuk az élő szerveztek kölcsönhatásait egymással és élettelen környezetükkel.
Ezeknek a foglalkozásoknak igen nagy előnye, hogy helyben végezhetők, így anyagilag kevésbé megterhelők.
Több éves gyakorlattal jól bejáratott programokat kínálunk élővizeink vizsgálatához. Rendelkezünk eszközökkel, feladatlapokkal, mérőműszerekkel, sok tapasztalattal, melyeket egyaránt felkínálunk az érdeklődőknek. Segítünk egy napos, egy hetes, sőt akár az egész tanévre kiterjedő programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.
A fa világa című programcsomagunk 82 tématervének középpontjában a fa áll. Egy-egy fejezet témái segítenek felfedezni, megérteni a fa mint működő biológiai rendszer felépítését, az élő és élettelen természeti tényezők egymásra hatását, az élővilág sokszínűségét, a globális környezeti változások folyamatait.
Egy bárhol alkalmazható táj-megismerési program előkészítéséhez és lebonyolításához nyújtunk segítséget, melyet az Apátkúti-völgyre és környezetére dolgoztunk ki.
A völgyben, ezen a formabontó "tanösvényen" a gyerekek nem kihelyezett táblák által tanulnak meg valamit, hanem megfigyelésen, felismerésen és cselekvésen keresztül.
Szentendrén évek óta sokféle, a környezeti szemléletformálást célzó tevékenységet végzünk. A város gyermekei számára ezt szakköreinkkel közvetítjük.
- Erdei konyha - Gyűjtünk gyógynövényt, erdei gyümölcsöket, megtanuljuk azok tartósítását és felhasználását is.
- Madarász szakkörünk munkájának középpontjában egy odútelep gondozása áll, ezen kívül előadások, madármegfigyelő
túrák, sőt nyári madarász tábor is szerepel a programban.
- A szentendrei kerékpárosok baráti köre a közös programok szervezésén túl a városi biciklizés lehetőségeivel és annak problémáival fog foglalkozunk.
- Bütykölő szakkör keretében a résztvevők természetes anyagokból hasznos, szép dolgokat készítenek.
- Természetesen van túra szakkörünk is, melynek programjain tanév közben a város környékével, nyáron - a kék-túra vándor-táborok során - az ország nevezetességeivel ismerkednek a résztvevők.

Képzési programunk

Felnőttek számára szervezünk részvételi elven alapuló képzéseket, melyeken a pályázatírás fortélyaitól kezdve a projektoktatás rejtelmein keresztül számos témát kínálunk. Ezeknek a programoknak - összesen 11 téma - az akkreditálása folyamatban van, a közlönyben is megtalálhatók. Különösen ajánljuk a környéken lakóknak és tanítóknak, de a távolabbról érkezőknek is tudjuk biztosítani.

Az érdeklődőknek szívesen küldünk bővebb ismertetőt, sőt szervezünk összejöveteleket, ahol bárki megismerkedhet oktatóközpontunkkal, és azzal, hogyan építheti be saját programjába kínálatunkat. Címünk: 2000 Szentendre, Alkotmány utca 12.
Kosztolányi IstvánnéA mezőgazdaság fejlődése és terjedése az élőhelypusztításnak mindig is sokkal fontosabb forrása volt, mint a városok terjeszkedése. Teljes természeti ökoszisztémákat alakítanak át egyetlen, vagy néhány növényből álló állományokká, és azon fáradoznak, hogy minden egyéb növényt és növényevő állatot a mezőgazdasági területektől távol tartsanak.
Paul Ehrlich: A fajok kihalása

A FÁSÍTÁSI AKCIÓ
SIKERE POCSAJON

Mióta beléptem a Környezeti Nevelési Hálózatba, megkapom a fásítási pályázatokat, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. Gyönyörű, új iskolánk van, de csak lassan tudjuk megvalósítani a tervben kitűzött ültetési feladatokat, rengeteg pénzre lenne szükségünk, mivel igen drágán lehet növényekhez hozzájutni. Szeretnénk, ha tanulóink az iskola udvar láttán ráébrednének a természet szépségére, de emellett a biológia oktatása is sokkal könnyebb lenne. Természetesen - immár hat éve - mérjük a savas esőt, a nemzetközi takarítási akciókban is részt veszünk.
Jelenleg az Ér partján lévő természetvédelmi területet szeretnénk megmenteni a pusztulástól. Nemrégiben sikerült a PHARE program segítségével kapcsolatot teremtenünk a romániai Érmihályfalvával.
Gyermekeink egyharmada cigány. Tanulóink szüleinek fele munkanélküli. A diákok környezeti nevelésében csak magunkra számíthatunk.
Az eddig elültetett fákat - a nevelők útmutatásai alapján - a tanulók gondozzák. Azon túl, hogy a diákok megismerkednek a faültetés minden fázisával, így munkára is neveljük őket. Pocsaj községben mindenki ezt vallja: “Aki fát ültet, bízik a jövőben.”
Tanaszi Jánosné


Dollármilliárdokat költöttünk a Hold felderítésére, és sokkal többet tudunk róla, mint, mondjuk, Kolumbia nyugati részének esőerdeiről. - Peter Raven
RÖVID HÍREK

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület gondozásában nyomtatott formában is megjelent a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Mint arról 1998. áprilisi számunkban már beszámoltunk, a több, mint száz oldalas munka a szakterület minden lényeges területét érinti, hasznos olvasmány mindannyiunk számára. Az igazán igényes kiadvány megalkotásában több tagtársunk is részt vett, ezért különösen nagy szeretettel ajánljuk minden kollégánknak. A könyv ingyenesen hozzáférhető a Környezetvédelmi Minisztérium Közönségszolgálati Irodájában!

Nemrégiben országszerte megnyíltak az Energia Tanácsadó Irodák. A lapunkkal mellékletként küldött 2-3 információs kiadvány mellett még további 20 fajta kapható az alábbi helyszíneken:

Debrecen, Csapó u. 26. Tel.: 52/500-330
nyitvatartás: kedd:14-16, Szerda:8-10
Miskolc, Görgey u. 5. Tel.:46/412-802, 80/329-877
nyitvatartás: hétköznap 9-16
Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. Tel.: 36/411-036, 410-126
nyitvatartás: kedd és csütörtök 16-20
Nyíregyháza, Hősök tere 9., Tel.: 42/402-107
nyitvatartás: hétfő: 9-17, keddtől péntekig 8-16
Szeged, Kígyó utca 4. Tel.: 62/311-511
nyitvatartás: hétfő és szerda 15:30-18
Tatabánya, Kossuth u. 106. Tel.: 34/311-950
nyitvatartás: hétköznap 7:30-15:30
Kecskemét, Rákóczi út 2. Tel.:76/487-611, 485-981
nyitvatartás: hétköznap 8-16
Budapest, Vadász u. 29. Tel.: 80/269-446
nyitvatartás: hétköznap 9-17
Pécs, Esztergál L. u. 19. Tel.: 72/326-412, 321-369
nyitvatartás: hétköznap 9-17
Győr, Bartók Béla u. 7. Tel.:96/310-988
nyitvatartás: hétköznap 10-16:30

HÍREK A GAIA SAJTÓSZEMLÉBŐL

Újabb hűtőláda védett madarat próbált kivinni június 21-én egy olasz állampolgár Rédicsnél. A határőrök értesítése nyomán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai megállapították, hogy a hűtőláda nyolc millió Ft eszmei értékű védett madarat tartalmazott. Volt közöttük pl. kis sárszalonka, bíbic, sördély is. Az időpont jelzi, hogy az olaszok egyre rutinosabbak: Igyekeznek a vadászidényben (ősz-tél-kora tavasz) lőtt védett állatfajokat a kevésbe feltűnő nyári időszakban kicsempészni. Ez a hűtőláda pl. az egyik zalaegerszegi szálloda hűtőjében pihent eddig. Egy bátaszéki állatorvos pedig vakon kiállított igazolást mellékelt a szállítmányhoz, miszerint az megfelel mind állategészségügyi, mind természetvédelmi szempontból a magyar és nemzetközi előírásoknak.
A csempész természetesen azt állítja, az állatokat nem ő lőtte, őt csak az illető vadász megkérte, hogy vigye neki azokat haza olaszhonba. (Nem rossz, még ha igaz is...)
Más: a héten Rédicsen a vámosok találtak 8 kg elefántagyart is. Egy szlovén matróz akarta őket kicsempészni az országból. (Idáig hajón csempészte.)
Rédics egyébkent nem véletlenül ilyen eredményes: A parancsnok megfordult már néhány természetvédelmi táborban a Dunántúlon.
Homonnai István
[email protected]

Ha az EPA (Környezetvédelmi Minisztérium az Egyesült Államokban) szigorítani fogja a tiszta levegő törvényt, akkor nem lesz többet tűzijáték július negyedikén, nem süthetünk húst a kertben, elveszíted a munkádat, összeomlik a gazdaság - mindezt néhány asztmás gyerek miatt, akiket ködös napokon bent lehetne tartani a szobában.
Ezek az ipar hirdetéseinek és a szószólóinak a szavai. Drága pénzen agymosó cégeket alkalmaznak akik nyomják ezeket a szövegeket.
A Gyárosok Nemzeti Szövetsége minden társaságtól 25000 $-t kér erre a tevékenységre a Tiszta Levegő Törvény ellen. Egy ipari szervezet (Polgárok az Egészséges Gazdaságért) hetente több mint 100000 $-t költ rádióhirdetésekre, amelyek szerint el akarják venni az emberektől a tűzijátékot. Emberek csíkos (rab)ruhában osztogattak a Szenátusnál olyan szövegeket, hogy "mondjátok meg az EPA-nak, hogy a roston sütés nem bűn."
Az Amerikai Tüdő Társaságnak nincs ennyi pénze hirdetésre. 27 évvel a Tiszta Levegő Törvény életbelépése után még 60 millió amerikai lélegzik be egészségre ártalmas levegőt és a súlyos asztmások száma főleg a gyerekkorban gyorsan emelkedik.
A Tiszta Levegő Törvénynek vannak eredményei. A legtöbb városban kissé javul a levegő minősége, bár a lélekszám, a közlekedés és az ipari tevékenység nő. Los Angelesben 1988 és 1995 között felére csökkent a veszélyes napok száma. Azért még messze vagyunk attól, hogy a levegő egészséges legyen.
A törvény előírja, hogy a levegőtisztasági szabályoknál az egészség a fontos, nem érdekesek a költségek és az EPA kötelessége 5 évenként, hogy ha szükséges, korszerűsítse a határértékeket. Az EPA ezen tevékenysége lelassult, amit a Tüdő Társaság kifogásol.
Az orvosok szerint az új határértékek nem elég szigorúak. A gyárosok elmondják, hogy mindez mekkora összegbe kerül. 1990-ben azt mondták, hogy a kéndioxid csökkentése tonnánként 1500 $, az EPA azt mondta, hogy 500 $ felett lesz, végül 100 $-ba került. Most a Tiszta Levegő Törvény várható költségeként évi 200 milliárdot mondanak, az EPA 7 milliárd $-ról beszél. Megbecsülhetjük a valóságot.
Az iparnak el kell fogadni a tudományos érveket, ahelyett, hogy agymosó cégeket alkalmazna. El kell fogadniuk, hogy a kibocsátásuk rosszá teszi a levegőt és beteggé az embereket. Tudomásul kell venniük, mennyire erkölcstelen dolog, hogy néhányan abból gazdagodjanak meg, hogy mindenki lélegzik.
Tudjuk, hogy fontos különféle dolgokat gyártani, munkaalkalmat teremteni és pénzt keresni, de nem lehet ezeket más kárára cselekedni. Ki kell találniuk, miként létezhet egyszerre tiszta levegő és egészséges gazdaság.
A végső EPA értékek (1997) júliusban kerülnek nyilvánosságra. Ideje, hogy az ipar jó útra térjen.
Pi.

A GAIA Sajtószemle 80 tevékeny ember közös munkája. "Előfizetni" nem lehet, de a klub-tagdíj befizetése előny. A Szerkesztő címére (György Lajos, 1115, Budapest, Sárbogárdi út 11. Tel.: 203-5477 Drótposta: [email protected]) kell küldeni évi 200 Ft-t, vagy többet (diákoknak és nyugdíjasoknak 100 Ft-t) Az új igénylőknek nyomtatott formában csak várakozási idő után küldik, mágneslemezen viszont (üres lemez ellenében) azonnal.
A Szemle hálózati elektronikus alakban megrendelhető a [email protected] címre küldött levélben. (Kérhető ékezetes, ékezet nélküli szöveg illetve WinWord 2.0 formában.) A Zöld Pók faliújságján és állományterületén is elérhető.
PÁLYÁZATI FIGYELŐ

Hirdető: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt., Magyar Természetfotósok Szövetsége (naturArt), Nimród Fotóklub
Téma: Találkozás a Természettel - az Év Természetfotósa '98, természetfotó pályázat 10 kategóriában
Részletek: KTM Természetvédelmi Hivatal, 1121 Budapest, Költő u 21.; tel: 1/395-2606, 395-6857; Természet 1998/5, 179.o.
Határidő: szeptember 9. (beérkezés)

Hirdető: Ember és Állat Együttélését Kutató Intézet
Téma: "Örökítsd meg kedvencedet" - állatfotó pályázat általános iskolás gyermekeknek
Részletek: 1016 Budapest, Alsóhegy u. 7., tel: 1/1665332; Sansz 1998/8. 12.o.
Határidő: szeptember 10.

Hirdető: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM)
Téma: Élő örökségünk pályázat a Központi Környezetvédelmi Alap közcélú kerete terhére - a természetvédelmi kultúra fejlesztése és népszerűsítése, az ökológiai szemlélet kialakítása, valamint a természetvédelemmel kapcsolatos kutatások előmozdítása, az élő természet ihlette művészeti alkotások megjelenítése
Pályázhatnak: 14-18 éves középiskolai diákok egyénileg vagy csoportosan
Részletek: dr. Pethő Ágnes, Környezetgazdálkodási Intézet Természetvédelmi Szolgálat, tel: 1/374-3647, KTM Személyügyi és Oktatási Főosztály, 1011 Budapest, Fő u. 44-50.,
tel: 1/457-3519; Pályázatfigyelő 98/6/27.;
Sansz 1998/3. 41.o.
Határidő: szeptember 15. (postabélyegző kelte)
Hirdető: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM)
Téma: Környezet - Építészet - Örökség '98: a lakókörnyezet építészeti és településszerkezeti értékei történeti fejlődésének megismerése, bemutatása, a helyi védelem jelentőségének felismerése és elősegítése érdekében a Központi Környezetvédelmi Alap közcélú kerete terhére.
Pályázhatnak: 14-18 éves diákok egyénileg vagy csoportosan, három kategóriában.
Részletek: KTM Személyügyi és Oktatási Főosztály, 1011 Budapest, Fő u. 44-50.;
dr. Kovács Ervinné, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, tel: 1/213-1912;
Sansz 1998/4. 21.o.; Pályázatfigyelő 98/5/33.
Határidő: október 15. (a postabélyegző kelte)
Hirdető: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
Téma: "25 év a természet szolgálatában" - amatőr rajz- és fotópályázat a szervezet megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
Pályázhatnak: 10 és 18 év közötti fiatalok
Részletek és űrlap: MME, 1121 Budapest, Költő u. 21., 1537 Pf. 391,
tel/fax: 1/275-6267, drótposta: [email protected]; Pályázatfigyelő 98/8/32.
Határidő: október 20.

Hirdető: Soros Alapítvány (SA)
Téma: "If you..." program - középiskolások csoportos tevékenysége többek között környezetvédelem területén
Pályázhatnak: magyarországi öntevékeny közép-iskolás csoportok
Összeghatár: 100.000 Ft
Részletek és pályázati kérdőív: SA, 1525 Budapest, Pf. 34., 1024 Bp., Bolyai u. 14., tel: 1/315-0303, fax: 315-0201; Pályázatfigyelő 98/5/2.; Sansz 1998/4. 38.o.
Határidő: október 31.

Hirdető: Vadász Könyvklub Egyesület (VKE)
Téma: A természet és én III. - irodalmi, képzőművészeti pályázat természeti élmények megörökítésére 10-24 éveseknek
Részletek: VKE, 1134 Budapest, Tüzér u. 43., fsz. 1., tel: 1/350-6454; Sansz 1998/8. 29.o.
Határidő: december 31.

Hirdető: Fővárosi Önkormányzat
Téma: kerékpártároló térítésmentes telepítése a főváros területén működő intézmények részére
Pályázhatnak: hivatalok, kereskedelmi, vendéglátó egységek, kulturális, sport- és egyéb intézmények
Részletek és adatlap: Bakoss Borbála, Metróber Kft., tel: 252-6666/42-178m

Forrás: Ökoszolgálat, Környezetvédelmi Tanácsadó Szolgálat, Új ingyenes telefonja: 80/269-446A természetvédelmet néha úgy tekintik, mint ami mindent befagyaszt, és a darvakat jobban becsüli mint az embereket. A tudomány dolga, hogy terjessze azt a belátást, hogy nem a természet és az ember között kell választanunk, hanem inkább az ember gazdag vagy tönkresilányított élete között.
Thomas E. Lovejoy


ESEMÉNYNAPTÁR

augusztus 25-30. keddtől vasárnapig Sárréti madárgyűrűző tábor
Helyszín: a Várpalotától délre található bányatavak környéke
Szervező: Magyar Madártani Egyesület Veszprém Megyei H.CS.
Érdeklődni: Vancsek Ferenc, 88/479-077, drótposta: [email protected]

augusztus 25-30. keddtől vasárnapig "Vásár Agriában" Nemzetközi Kiállítás és Vásár
Helyszín: Eger, Városi Sportcsarnok és Környéke
Szervező: GLAHÉ International Kft
Érdeklődni: Életfa Környezetvédő Szövetség, tel: 36/411-036

szeptember 8-9. Környezeti és kémiai biztonság kérdései Magyarországon és az EU országaiban - konferencia
Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Díszterem, Bp. XI., Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em.
Szervező: Környezetvédelmi Szolgáltatók Szöv., BME Kémia Tsz.,
GSF München Ökológiai és Kémiai Intézete
Érdeklődni: Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége, T.: 1/220-2367, vagy 20/465-465,

szeptember 9. szerda Madármentés - előadás
Helyszín: Budapest, XI. ker. Zsombolyai u. 6., a TIT székházának földszinti előadóterme
Szervező: Magyar Madártani Egyesület Budapesti Helyi Csoportja
Érdeklődni: Bajor Zoltán, tel. 208-3773 vagy Jolsvai Gábor, tel: 365-6342

szeptember 13-20. vasárnaptól vasárnapig Környezetvédelmi tábor (16-25 éveseknek)
Helyszín: Feldberg, Németország, a Fekete-erdő közepén
Szervező: Természetjáró Fiatalok Szövetsége
Érdeklődni: Természetjáró Fiatalok Szövetsége, 1/311-2467

szeptember 14-október17. hétfőtől szombatig Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor
Helyszín: Sopron
Szervező: Magyar Madártani Egyesület Soproni Helyi csoport
Érdeklődni: Laczik Dénes, tel: 99/370-919 vagy 370-926 munkaidőben

szeptember 19. szombat Nádasdy Akadémia Első Természetbaráti Találkozója
Helyszín: Nádasdladány
Szervező: Nádasdy Alapítvány
Érdeklődni: Bezdán Györgyi, tel: 261-8329

Forrás: ÖKOSZOLGÁLAT 1054 Budapest, Vadász u. 29.Tel.: 80/269-446, tel/fax: 311-7855,Szerkesztő: Dr. Dőry István
Felelős szerkesztő: Munkácsy Béla
A szerkesztőség postacíme:
2000 Szentendre, Kovács L. u. 16.
A lap a szentendrei GB Nyomdában készült környezetbarát újrahasznosított papírra.
A lap megjelenését a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium támogatta.