HÁLÓZAT-melléklet

A Környezeti Nevelési Hálózat Hírlevelének rendkívüli melléklete 31. szám 1998. június

Lapzárta után érkezett a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium kérése, hogy legfrissebb pályázati felhívásaikról adjunk hírt a HÁLÓZAT hasábjain. Mivel a legújabb szám nemrégiben készült el, a szerkesztőség úgy döntött, hogy nem készítünk újabb újságot, a pályázati anyagok mellett most csak egy-két aktuális felhívást juttatunk el a Kedves Olvasóhoz.

TUTI FELHÍVÁS

A Turista és Természetjáró Információs Egyesület pályázatot hirdet azon iskolai közösségek részére, akik most döntöttek úgy, hogy természetjáró tevékenységet kívánnak folytatni. A jelentkezőknek a tanév folyamán legalább 8 túrát kell szervezniük és részt kell venniük a TUTI Egyesület ingyenes alapismereti oktatásán. Az Egyesület szerény anyagi támogatással segíti a kirándulások lebonyolítását, illetve a három legjobban működő csoport 3-4 napos ingyenes külföldi utazást nyer el. Pályázati űrlap kérhető és beküldendő a következő címre: 1102 Budapest, Harmat utca 10-12. VI. Lh. II/50. Telefon: 260-99-48 (Buzás Károly).

KÖRLÁNC KONFERENCIA 1998

A Körlánc ez évi konferenciáját június 25-26-án Esztergomban, a Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskolán tartja. Csütörtökön előadások, pénteken konzultációk és műhelyek szervezése szerepel a programban. Ez utóbbiak témái:

Tanítóképzés, tanárképzés
Környezeti nevelés a szakórákon
A tanéven túli programok
A cserkész szervezet és az iskola
Informatika a környezeti nevelésben
Tanítási órán kívüli környezeti nevelés
Múzeumpedagógiai lehetőségek
Civil szervezetek és az iskola kapcsolata

A konferenciára hivatalosan május 15-ig lehetett jelentkezni, a részvételi díj befizetésének határideje május 30. További információ a Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskolán kérhető.

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI OTDK

A VI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciának idén a Budapesti Műszaki Egyetem ad otthont. A rendezvény május 27-től 29-ig tart, helyszíne a Műegyetem rakpart 3. K.épület.

PÁLYÁZAT DIPLOMAMUNKÁK
ELISMERÉSÉRE

A KTM ebben az évben is meghirdeti pályázatát, melynek segítségével kiemelkedő színvonalú szakdolgozatok íróinak munkáját kívánja elismerni. Pályázatot nyújthat be minden főiskolai, egyetemi hallgató, aki hazai felsőoktatási intézményben 1997. szeptember 1. után tett záróvizsgát, szakdolgozatát környezetvédelmi, természetvédelmi, illetve területfejlesztési témakörben készítette el és arra jeles minősítést kapott. A pályázat benyújtásának határideje július 20. Részletes információt a KTM Személyügyi és Oktatási Főosztályán lehet kérni, melynek telefonszáma: 457-3519.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

A KTM tanulmányi ösztöndíjat hirdet azon hazai és külföldi felsőfokú oktatási intézményben tanuló, illetve PhD-képzésben részt vevő hallgatók részére, akik környezet- vagy természetvédelmi, vagy területfejlesztési területen végzik tanulmányaikat. Pályázat abban az esetben adható be, ha a jelentkező önálló keresettel nem rendelkezik, illetve ha az 1997/98. tanév mindkét félévében 4,0 feletti átlageredményt ért el és a környezettudományi tárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A pályázat benyújtásának határideje július 20. Részletes információt a KTM Személyügyi és Oktatási Főosztályán lehet kérni, melynek telefonszáma: 457-3519.

KÖNYVAJÁNLAT

Tisztelettel értesítjük a kedves Kollégákat, hogy megjelent a Gondolkodás és viselkedés - Etika tankönyvsorozat első kötete 8-10 éves iskolások számára. A könyv illeszkedik a NAT Emberismeret témaköréhez, és részét képezi a RAABE kiadó tantervépítő moduljának is. A sorozat valamennyi kötete megjelent már, és az öt kötet 8-tól 17 éves korig kíséri és segíti a fiatalok értékes személyiségekké fejlődését.
Néhány szó az első kötetről - A könyv fejezetcímei: Helyünk a világban; Békében egymással; Aki szeret - szeretetre méltó; Együtt élünk; Kötelességeink - az erkölcsi parancsok; Természet és ember; Ünnepeink. A címek önmagukért beszélnek, a könyv elkötelezetten a jóság, béke, természetszeretet pártján áll. A környezeti nevelőknek figyelmükbe ajánljuk a Természet és ember c. fejezetet, mely a kisiskolások nyelvén fogalmaz meg néhány környezetvédelmi kérdést és környezettudatos megoldásukat. Alcímek: Nekünk van szükségünk a Természetre...; Az erdőben; Csodálatos világ; Kedves és csúf állatok; Állatvédelem; A víz élet; Zsófi, a favédő; Noé bárkája; Gondolsz te is a környezetre?
A Gondolkodás és viselkedés sorozat ETIKA I. kötete érdekes játékokat, ötleteket, színes oldalakat, mellékletet, rejtvényeket tartalmaz. Mesegyűjteménye olvasókönyvként, tanítói nevelési segédkönyvként való használatra is alkalmassá teszi. Gondos kivitele azonban mindenképpen azt kívánja, hogy a gyerekek kezébe adjuk, és együtt fedezzük fel az etikus élet alapjait. A könyv 166 oldalon 6 színes oldallal és melléklettel mindössze 268 Ft-ba kerül. Megrendelhető június 23-áig (de csak eddig a napig, mert nyáron nem működik az irodánk) a 06-26-318-797-es telefonon. 30 kötetes egységcsomagot 5000 Ft + postaköltség áron tudunk utánvéttel küldeni, ami további 38 % engedményt jelent. Ugyanezen a telefonon felveszünk igényeket az Etika sorozat többi kötetére is, és továbbítjuk a terjesztőknek.
_
Göcsejtől Mohácsig A Dél-Dunántúl természeti értékei
Szerkesztette Rakonczay Zoltán

Tíz évet kellet várnunk, hogy e kötet megjelenésével immár kiegészüljön és befejeződjék az a hét kötetes sorozat, amely a magyar természetvédelem egyik "nagy öregjének" Rakonczay Zoltánnak szakavatott vezetésével mutatja be hazánk védett és védelemre érdemes természeti értékeit. A hányatott sorsú sorozat összességében mintegy 2400 oldalon néhány híján valamennyi védett természeti területünket, a védelemre érdemeseknek pedig mintegy felét mutatja be.
Ezt az utolsó kötetet is hasonlóképpen jellemezhetjük, mint az előző hatot. A régió természeti értékeinek bemutatását megelőzi egy általános áttekintés, amely a terület határainak tisztázása után kiterjed a felszín, a vízrajz, a talaj, az éghajlat, az állat- és növényvilág, valamint a természetvédelem nagy vonalakban történő ismertetésére. Ezt egy rövid gazdaságföldrajzi áttekintés követi az erdőgazdaság, mezőgazdaság, az ipar és idegenforgalom helyzetének vázlatával. Csak ezek után következik a védett és védelemre érdemes természeti értékek vizsgálata.
A kötetet - akárcsak az előzőeket - számos térképmelléklet és több oldalnyi színes fénykép egészíti ki. Szintén azok-hoz hasonlóan jellemzi a (megjelenéskori) naprakészség, részletesség, pontosság, praktikum. A fontosabb kultúrtörténeti, irodalmi vonatkozások is előkerülnek esetenként. Továbbá egy apróságra (de árulkodó és látványos apróságra ) szeretném felhívni a figyelmet, amely mintegy indikátorként megbízhatóan érzékelteti, hogy milyen gonddal, milyen odafigyeléssel készült ez a sorozat : a könyvek készítőinek a nyilvánvaló nehézségek és a tíz évre elhúzódó kiadás ellenére is jutott figyelmük és energiájuk arra, hogy a sorozat köteteit kívül-belül egységesen, egy következetesen szem előtt tartott szisztéma alapján jelentessék meg, a tartalmi felosztástól a könyvek méretén és gerincmagasságán keresztül a címlapokon alkalmazott betűtípusokig és a felhasznált papír minőségéig. Ez ma Magyarországon (sajnos) csak a legjobb kiadókra és legjobb kiadványokra jellemző.
Bár az utóbbi időben szerencsére már egyre gyakrabban bukkan fel egy-egy hasonló témájú könyv (pl. a magyar természetvédelem másik "öregjének" Tardy Jánosnak a tollából, vagy gondolhatunk a nemzeti parkjaink bemutatására (újra)indított sorozatra is) a sorozat számos szempontból (pl. tematikáját, részletességét, alaposságát tekintve, valamint hogy a már védett területek mellett a még nem védett, de védelemre érdemes területeket is bemutatja) mind a mai napig egyedülállónak és hiánypótlónak tekinthető.
Az elmondottak alapján nyugodt szívvel állíthatom, hogy a sorozat köteteinek ott a helye minden iskolakönyvtár, környezeti nevelő, sőt minden természetszerető ember könyvespolcán. (Ráadásul, mint már említettem, esztétikailag is szép, igényes, egységes megjelenése miatt jól is mutat) De félre a tréfával! A tisztesség kedvéért meg kell említenünk, hogy minden erénye mellett a kötetnek (soro-zatnak) van egy nagy hibája ... Mivel alacsony példányszámban jelent meg, kevés könyvesboltba kevés példány érkezett belőle. Az utolsó kötet, melynek ürügyén igyekeztem az egész sorozatra felhívni a figyelmet, kis szerencsével még beszerezhető például a Mezőgazdasági Könyvesboltban (1054 Budapest, Vécsey utca 5. tel.: (06-1) 311-08-82). Ami a korábbi köteteket illeti, ezekkel kapcsolatban attól tartok, hogy csak a könyvtárakba és antikváriumokba helyezhetjük bizalmunkat. (A parajelenségek hívői bízhatnak még esetleg belátható időn belüli újabb kiadásokban is.) Ja ! Hogy melyek is ezek a korábbi kötetek ? Íme a teljes sorozat :
I. Kiskunságtól a Sárrétig (Dél-Alföld, 1987.)
II. Csévharaszttól Bátorligetig (Észak-Alföld, 1988.)
III. Ipolytarnóctól Füzérradványig (Észak-Magyarország, 1989.)
IV. Sas-hegytől a Kálvária-dombig (Észak-Dunántúl, 1992.)
V. Balatonkenesétől a Kis-Balatonig (Közép-Dunántúl, 1994.)
VI. Szigetköztől az Őrségig (Nyugat-Dunántúl, 1996.)
VII. Göcsejtől Mohácsig (Dél-Dunántúl, 1997.)
Úgy vélem már csak két dolgom maradt :
Egyrészt az, hogy - remélhetőleg nem csak a saját nevemben - köszönetet mondjak a sorozat alkotóinak, akik a vélhetően a nem kis nehézségek ellenére tiszteletre méltó elszántsággal és kitartással, ráadásul kiváló eredménnyel vitték végbe nemes elhatározásukat.
Másrészt az, hogy Önnek (Neked), Kedves Olvasó, sok sikert és örömet kívánjak a kötetek beszerzéséhez és használatához.
Kereki Albert