Szervezet neve:

Környezeti Nevelési Hálózat országos egyesület

Bejegyzési száma: 4. Pk. 60.456/1994/2 (1994.12.15)

Rövid története:

1992. novemberétől a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kezdeményezésével szerveződött meg azoknak a nevelőknek és iskoláknak az önkéntes hálózata, akik a környezeti nevelés ügyét különösen fontosnak tartják. Körlevélben kerestük meg valamennyi általános és középiskolát, hogy a hálózatban való részvételi szándékukat, környezeti nevelésben elért eredményeiket, vállalásaikat regisztráljuk. A körlevélre összesen 2000 válasz érkezett; ez a magyar közoktatási rendszernek mintegy felét (!) lefedi. 3500 tanár jelezte, hogy a levélben foglalt környezeti vállalások ügyeit, gondjait (az iskola zöldítése, újrahasznosított papírok, füzetek alkalmazása, terjesztése, elem- és vegyszergyűjtés, környezetvédelmi tankönyvek kipróbálása) a kezébe veszi.

A körlevél információit, a pedagógusok címét, szakmai adatait, az iskolák vállalásait számítógéppel feldolgoztuk, és adatbázis formájában különféle környezetvédelmi szervezésekhez folyamatosan rendelkezésre bocsátjuk. A vállalások adatai egyébként azt is jól tükrözik, hogy a magyar pedagógustársadalomban rendkívül nagy igény mutatkozik a környezeti nevelés tudatos fejlesztésére, helyi kezdeményezések formájában pedig már eddig is erejükön felül tettek a környezet állapotának és a tanulók környezettudatosságának javításáért.

A Hálózat időközben több, mint kétszeresére duzzadt: Hírlevelünket és számos más anyagot havi rendszerességgel 4600 helyre küldjük el, tehát majdnem minden iskolába, címlistánkon 6700 pedagógus és szakértő szerepel. A fejlesztő iskolák száma 120. AZ EGYESšLET RENDES TAGJAINAK SZÁMA: 3515

A Környezeti Nevelési Hálózat fő tevékenysége:

 • Akciók szervezése: elemgyűjtés, iskolafásítás, számítógépes környezetvédelmi írások terjesztése, környezetvédő játékok és videofilmek, ökotáborok közvetítése, konferenciák támogatása;

 • A reguláris környezeti oktatás és nevelés bevezetése az oktatási rendszerbe;

 • Annak bizonyítása, hogy a tanárok és a diákok képesek hatékonyan részt vállalni a természet és a környezet állapotának javításában az oktatási folyamat során;

 • Az iskolai hatások eredményeként a társadalmi köztudat (szülők, helyi lakosság) hangolása helyesebb környezeti, természeti ismeretek és magatartás felé;

 • Az iskolai és diákkezdeményezések támogatása, felerősítése, szervezése;

 • A tanárok és diákok figyelmének irányítása a helyi környezet javítására, felkészítésük az ezért vállalt tudatos cselekvésre.

  Székhelye: 2000 Szentendre, Kovács L. u. 16. 26/318-797

  Elnök: Dr. Dőry István 26/313-823 [email protected]

  Titkár: Dr. Geiszler János 1-380-610
  1088 Budapest, Gutenberg tér 2. III/3
  [email protected]