Junge Kirche 1998/12 számának öko-szemléje

Német Evangélikus Egyház: Vessünk véget az atomenergia-felhasználásnak!

A Német Evangélikus Egyház 7. szinódusa a csernobili atombaleset évfordulójára reagálva határozatot fogadott el Az atomenergia és a teremtés megőrzése címmel. Többek között ez áll benne: "A jelenlegi magenergia-termelés biztonsággal nem uralható veszélyei ahhoz az elterjedt belátáshoz vezettek, hogy az energiatermelésnek ez a módja nem egyeztethető össze a föld megművelésének és megőrzésének bibliai feladatával. Amilyen gyorsan csak lehetséges, más energiahordozókra kell átállnunk." Ennek a határozatnak az ad jelenleg különleges aktualitást, hogy koalíciós megegyezéseiben a mostani szövetségi kormány elkötelezte magát amellett, hogy más pártokkal és az energiaiparral egyetértésben kötelező erejű politikai magállapodásokat köt annak érdekében, hogy az atomenergia-felhasználást abba lehessen hagyni és ezt törvényileg lehessen szabályozni.

Folytatódó kampány az ENSZ-ben az atomfegyverek ellen

Nyolc ország, úgymint Írország, Svédország, Új-Zéland, Dél-Afrika, Brazília, Egyiptom, Mexikó és Szlovénia folytatni akarja kampányát az ENSZ-ben az összes atomfegyverek megsemmisítése érdekében, miután az elmúlt év júniusában már nyilvánosságra hoztak egy nyilatkozatot, amelyben felszólították az atomhatalmakat, hogy gyorsan, végérvényesen és teljes mértékben semmisítsék meg nukleáris fegyvereiket. Az ENSZ közgyűlésének leszerelési bizottsága elé terjesztendő határozati javaslatban fel akarják szólítani a nyolc atomhatalmat, hogy kövesse Dél-Afrika példáját, és semmisítse meg nukleáris arzenálját. A kezdeményezés az öt hivatalos atomhatalom, az USA, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína, továbbá India, Pakisztán és Izrael atomfegyverei ellen irányul.

NATO-stratégiák és opciók

A NATO ma érvényes "Stratégiai koncepcióját" 1991-ben fogadta el a 16 tagállam. A dokumentum rögzíti a NATO-államok jogait és kötelességeit, és leírja a lehetséges katonai stratégiákat. Az első alapvető elv: "A szövetség tisztán defenzív irányultságú." Fegyvereit kizárólag önvédelemre veti be. "Nem tekinti magát egyetlen állam ellenségének sem." A szövetségi partnerek kötelezik magukat olyan katonai potenciál fenntartására, amely minden potenciális támadót meggyőz arról, hogy "kockázatai nagyobbak, mint bármilyen várható nyereség". A béke megőrzése érdekében és "a nyomásgyakorlás mindenfajta formájának megakadályozására a szövetség a belátható jövőben megtartja megfelelő összetételű hagyományos és nukleáris haderejét, melyet Európában állomásoztat". A lehetséges kockázatok sokfélesége miatt a tagállamok hadseregeinek "a hagyományos reagálási lehetőségek széles palettáját kell nyújtaniuk. De a szövetség hagyományos haderői önmagukban nem képesek szavatolni a háború megakadályozását. Csak a nukleáris fegyverek teszik kiszámíthatatlanná és elfogadhatatlanná bármiféle agresszió kockázatait", ezért az atomfegyverek "továbbra is döntő jelentőséggel bírnak a béke megőrzésére nézve". A szövetségi partnerek biztonsága oszthatatlan. "A bármelyikük elleni támadás mindannyiuk elleni támadás." Az USA hagyományos és nukleáris haderejének európai jelenléte "életfontosságú marad Európa biztonságát illetően, amely elválaszthatatlanul össze van kötve Észak-Amerika biztonságával". Mindezeknek megfelelően a NATO brüsszeli tanácsa nemrégiben olyan, az idén áprilisban a tagállamok elé terjesztendő határozati javaslatot hozott, amelynek értelmében a NATO legfontosabb feladata továbbra is a közös védekezés, a NATO nem szereli le atomfegyvereit, és nem mond le az első atomcsapás jogáról, mondván, az első csapás lehetősége elbizonytalanítja az ellenfeleket, és ez fontos eleme a béke fenntartásának és a konfliktusok megakadályozásának.

A "Kenyeret a világnak" és a Shell tárgyalásainak kudarca

A "Kenyeret a világnak" ("Brot für die Welt") nevű evangélikus segélyszervezet bejelentette, hogy a Német Shell Részvénytársasággal folytatott párbeszéde "végérvényesen zátonyra futott", az olajkonszernnek a fejlődő országokban folytatott tevékenységével kapcsolatos fáradozások eredménytelenek maradtak, s a segélyszervezet ezért a jövőben a konszern londoni központjával keres majd kapcsolatot. (A segélyszervezet azóta fáradozott a német Shell-lel folytatandó dialógusért, hogy 1995. novemberében kivégezték a nigériai környezeti aktivistát, Ken Saro-Wiwót és nyolc társát.) A részvénytársaság képviselője visszautasította ezt a beállítást; szerinte a párbeszéd nem futott zátonyra, hanem csak "átirányították" a londoni központba és ezáltal a megfelelő helyre, s a német cég amúgy is "csak a postás szerepét játszhatja" azokkal a környezeti és emberjogi kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek a konszernnek a fejlődő országokkal kapcsolatos politikáját illetik. A "Kenyeret a világnak" szervezet időközben kijelentette, hogy más fejlesztési szervezetekkel együtt folytatja munkáját "a kőolaj- és földgázipar magatartási kódexének" kidolgozása érdekében.

Az első "fair" virágok Zimbabwéból

Sok fejlődő ország virágipara évek óta kritika tárgya az emberi jogok megsértése és a környezeti károkozások miatt. A svájci szupermarket-lánc, a Migros 1998. novemberében kezdte árusítani üzleteiben az első olyan zimbabwei virágokat, amelyeknek előállítását független csoportok vizsgálták meg szociális és környezetvédelmi szempontból. Ezen első "fair" virágok alapjául az a nemzetközi magatartási kódex szolgált, amelyet nem-kormányzati-szervek és szakszervezetek mutattak be nemrégiben. A zimbabwei virágokat megvizsgáló csoportok nem bukkantak gyermekmunkára, független szakszervezetek ellen irányuló zsarolása vagy a törvényes előírások megsértésére. Az iskolákkal, egészségügyi intézményekkel és településközponttal ellátott ingyenes lakónegyedek helyi viszonylatban jó színvonalat képviseltek; az egészségvédelmet és vegyszerek alkalmazását illetően az elmúlt hónapokban javulást figyeltek meg. "Még nem minden rózsaszín az általunk megfigyelt üzemekben, hiszen Zimbabwe virágipara nagyon fiatal, de a segítségnyújtás konkrét lépéseiben egyeztünk meg, különös tekintettel az alkalmazottak társadalombiztosításának javítására és a fizetett szülési szabadságra", jelentette ki az egyik ellenőrzőcsoport vezetője. E csoportok egyébként "ígéretes tárgyalásokat" folytatnak német virágimportőrökkel is hasonló programokról.