english

Húsvéti Levél

A béke, szeretet és öröm üdvözletét küldöm mindnyájatoknak húsvét alkalmából. Feltámadt Urunk árassza rátok húsvéti áldását és legyen veletek minden törekvésetekben!

Hol is kezdjem? A közelmúlt Gujaratban bekövetkezett tragédiái ráirányították a figyelmet nemcsak az államra, amelyben élünk, hanem általában az élet törékenységére és sebezhetõségére. Mondanom sem kell, hogy a szegények és a társadalom peremére került emberek a leginkább elszenvedõi az akár ember okozta, akár természeti csapásoknak.

Január 26-a bizonyára a legfeketébb napként fog bevonulni államunk történelmébe. Ezen a reggelen a kilences erõsségû, hosszú másodpercekig tartó földrengés szó szerint letarolta az állam nagy területeit, ezreket megölt (a pontos számot senki sem tudja, de becslések szerint több mint 50.000), és ezrek váltak hajléktalanná. Ez a mérhetetlen tragédia rengeteg áldozatot, jóakaratot és nagylelkûséget indított el. Önkéntesek jöttek az ország és a világ minden részérõl, és áramlott az anyagi és tárgyi segítség.

A legnagyobb probléma az volt, hogy Gujaratban nem mûködött katasztrófa elhárítási hatóság. Ez zûrzavart és a koordináció teljes hiányát eredményezte. Még most, tíz héttel a földrengés után sincs a vezetés a helyzet magaslatán, és senki sem tudja, hogy miként indítsa el, vagy mozdítsa elõ a teljes rehabilitációhoz szükséges folyamatokat.

Mi egyénileg és szervezetileg is már az elsõ naptól fogva résztveszünk a munkában. Tevékenységünk három világosan elkülönülõ, mégis egymáshoz kapcsolódó szinten mozog:

1. Közvetlen segítséget nyújtunk Naliya és Lakhpat érintett lakosságának. Itt 137 települést tudunk lefedni: azonnali segítséget és orvosi ellátást biztosítunk néhány száz családnak.
2. Képviseljük az áldozatok érdekeit, hogy megkapják a nekik járó juttatásokat. Próbáljuk megakadályozni, hogy megkülönböztetés érje a dalik, kolik és muzulmánok támadásnak kitett közösségeit, és küzdünk minden más emberi jogért.
3. Egyeztetünk és együttmûködünk az NGO-val, a kormánnyal, egyházi testületekkel és a civil társadalommal. Kineveztek az EARRS azaz a földrengés által érintettek segély és rehabilitációs szolgálatának szervezõjévé. Ez a több mint 50 önkéntes szervezetet tömörítõ hálózat január 26-án szervezõdött. Emellett én koordinálom a jezsuita rend segítségnyújtó tevékenységét is.

Ahogy már korábban is jeleztük, január 26-a óta megváltozott az életmódunk. Volt idõszak, amikor napi 24 órát dolgoztunk. Számos más programunkról lemondtunk,vagy jóval késõbbre halasztottuk õket. Az egyik pozitív élmény a mindenfelõl jövõ érdeklõdés volt. Mégegyszer köszönöm az együttérzésetekrõl és szolidaritásotokról biztosító üzeneteket. Elárasztanak bennünket a telefonhívások, levelek, emailek, faxok. Emellett számos nagylelkû anyagi áldozat és más tárgyi segítség érkezik. Isten áldja meg ezért mindnyájatokat!

Jelenleg azon dolgozunk, hogy kimunkáljunk egy cselekvési tervet, amely megkülönböztetés nélkül minden áldozatnak biztosítja a rehabilitációt. Az NGO fõbb hálózatai és a civil szervezetek egy új platformot hoztak létre, a Gujarat Népi Platformot (Gujarat Lok Manch). Arra szervezõdtünk, hogy ne ismétlõdjön meg az a katasztrofális hozzáállás, amely Laturral (ahol pár évvel ezelõtt nagyobb földrengés volt) és Orissaval (ahol nemrégen borzalmas ciklon pusztított) szemben megmutatkozott. Ezeken a helyeken lekezelõ volt az elbánás, az áldozatokat soha sem kérdezték meg. Az embereknek egyen házakat építettek, amelyeket ma a lábasjószág elhelyezésére használnak, és a különbözõ közremûködõk heves versengést folytattak, hogy egy szeletet hasítsanak a szerencsétlenségbõl.

Az emberek által elszenvedett traumára csak értelmes választ lehet adni, amely valóban segíti a lerombolt területek újjáépítését. A terület rekonstrukciója 3-5 évet is igénybe vehet. Az elõttünk álló út valóban hosszú és nehéz.

Sokan érdeklõdtetek az intézményeink és a gyermekeink felõl. Három bentlakásos iskolánk (Gothada, Jhagadia és Zaroli) súlyos károkat szenvedett, és mindhármon jelentõs helyreállítási, felújítási munkák vannak. Bhachauban a sérült gyermekek iskolájának épülete összedõlt, és két kis vak lányt ölt meg. A legrosszabb azonban az, hogy rögtön január 26-án a legtöbb iskolánkat be kellett zárni, majd a kormány június közepéig tartó hosszú szünetet hírdetett ki. Ezt mi igen elõnytelennek tartjuk. Legtöbben úgy véljük, hogy a normális élet visszaállításának és az embereket ért megrázkódtatás feloldásának egyik legjobb módja, ha biztosítjuk az iskolák mielõbbi mûködõképességét. Az igaz, hogy egyes iskolaépületek teljesen rommá váltak, vagy súlyosan megsérültek. Sok iskolásgyermek meghalt a földrengéskor. Mások (például egy kislány az itteni Loyola Hall-i iskolánkból) elvesztették az egész családjukat. Mindennek ellenére úgy hisszük, hogy minden iskola vezetésének egyéni megoldást kellett volna alkalmazni. Ez nem történt meg. Az eredmény az, hogy a földrengés miatt az egész nevelési folyamatot súlyos csapás érte. Ismét a legszegényebbek szenvednek a legtöbbet, akik nagyon nehezen fogják visszanyerni a lábuk alá a talajt.

A bentlakásos iskoláinkban megpróbálunk nyári programokat szervezni a gyermekeknek, összegyûjtjük õket vidám, játékos, kreatív tevékenységre, és ugyanakkor biztosítjuk intellektuális fejlõdésüket.

Van azonban egy másik tragédia, ami talán nagyobb az elõbbinél is: az aszály. A már majd három éve elmaradt monszun esõ miatt az idén Gujaratnak minden idõk legsúlyosabb szárazságával kell szembenéznie. Az emberek elhagyják falvaikat, hogy olyan területre költözzenek, ahol legalább egy kis ivóvíz van. A hõmérséklet 40 Celsius fok fölé emelkedik, és a szárazság halálozásokhoz vezet már a közeljövõben. Megszokott látvány Gujarat vidékein, amint asszonyok nagy távolságokat tesznek meg egy korsó vízért. A föld kiaszott és az állatok szomjanvesznek. Elszántan próbálunk mind rövid mind hosszútávú megoldásokat keresni az aszály ellen. Hozzátok is folyamodunk!

Utóbbi leveleim a balsors hírnökei, amely úgy tûnik, Gujaratot sújtja. Kevesebb mint egy éven belül háromszor okozott áradás kimondhatatlan pusztítást Gujarat számos részén, melyet ugyanakkor igen kegyetlen aszály sújt, fellángol a fundamentalizmus és a zendülések, és azután a földrengés. Oka kell legyen annak, hogy ennyi csapás összpontosul itt.

Ez a levelem hosszúra sikeredett. Ha további részletek érdekelnek benneteket akár az aszállyal, akár a földrengéssel és a mi tevékenységünkkel kapcsolatban, ne habozzatok felvenni a telefont. Felhívom a figyelmeteket, hogy a telefon és fax számunk megváltozott. A gyorsabb kommunikáció érdekében küldjétek meg email címeteket.

Mégegyszer köszönöm a szereteteteket, a ránkfigyelést és szolidaritást.

Nagyon boldog húsvétot kívánok szeretettel és imával

testvéretek Cedric Prakash SJ