Gromon András

KI DOBJA AZ ELSŐ KÖVET?

Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

 

ELPÍDIA KIADÓ

BUDAPEST, 1999

 

 

T a r t a l o m

 

Akit a Csillag jelez

“Világítson világosságotok az emberek előtt!”

Tökéletesség avagy radikalitás

Józan vagy jézusi megoldás?

Nincs két csúcsérték

A jogosnál többet!

A tékozló fiú meg a bátyja

Két paradigma

A jóság határtalanítása

A szokatlan és a megszokott kihívása

“Ha szerettek engem...”

Virrasszatok!

Ha meg nem tértek...

“Boldogok az irgalmasok...”

Ne akarj egyre többet birtokolni!

A gazdag nem juthat be

Négy kérdés a szegénységről

Hamis vagy okos sáfár?

Egyetemes szolidaritás

Megelőlegezett szeretet

Legyőzte a világot?

Hatalmaskodás helyett szolgálat!

Légy jó – törvény és határok nélkül!

Az “ilyeneké” Isten országa

Példaképünk: a gyermek

Hivatás és küldetés

Hármas küldetés

Politizált-e Jézus?

Kontraszt-társadalom

 

“Kő kövön nem marad!”

Istenképek csatája

Isten: anya és apa

Vakon hinni vagy bízni?

Tapasztalásra épülő hit

Apokaliptika helyett morál

Lebontani a templomot?

Karácsony ünneplése

Kinyilatkoztatás – Szentírás

Egy, szent, katolikus és apostoli?

“Hát ti kinek tartotok engem?”

A kulcs Jézus életéhez

Micsoda ember!?

A kritikus Jézus

Az önmagához kegyetlen Jézus

Rajongó vagy realista?

Normális, paranormális, szupranormális

Jézus, a fölcserélhetetlen

Jézus, a mértékadó

Isten fia

Az Emberfia

Mivé tette magát?

Hogyan szerette Jézus az ellenségeit?

János és Jézus

“Miért keresitek az élőt a holtak között?”

Kaifás és Pilátus ítélőszéke előtt

Hogyan keletkezhetett a húsvéti hit?

Pál feltámadáshitéről

Realista értelmezés – miért is?

Mit ünnepeljünk?

 

 

“Jöjjön el a te országod!”

Beleszólt-e Jézus társadalmi kérdésekbe?

Elpídia

Európa mint erődítmény

Szabad-e bálványozni az államot?

Mítoszok áldozatai

Az ökológia jézusi alapjairól

Szakrális – profán

A Miatyánk

Tréfa, humor és irónia Jézus életében

Jézus monológja a keresztúton

“Az én erőm az Úr”

A teljes könyv letölthetően