BOCS.HU Dokumentum       Elküldöm e-mail-ben! Nyomtatható verzió
magyar [20050531] [nyilatkozat] Olvasási ido: 5 perc Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek (?kol?gia, K?rnyezeti nevel?s, Kereszt?nys?g)
Az Európai Kereszt(y)én(y) Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) tagjai 2005 májusában Bázelben találkoztak. A 120 küldött 30 európai és tengerentúli ország anglikán, ortodox, protestáns, ókatolikus és római katolikus egyházaiból érkezett.
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek

Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek

Az Európai Kereszt(y)én(y) Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) tagjai 2005 májusában Bázelben találkoztak. A 120 küldött és vendég 30 európai és tengerentúli ország kereszt(y)én(y)eit képviselte. Az anglikán, ortodox, protestáns, ókatolikus és római katolikus egyházak tagjaiként teológiai hagyományok, környezetvédelmi ügyek és egyházi tapasztalatok gazdag tárházát hoztuk magunkkal. Azonban egy sürgető kérdéskör mindannyiunkat egyaránt foglalkoztatott: hogyan kell Jézus Krisztus követőiként megjelenítenünk az Ő, Isten egész teremtett világára kiterjedő szeretetét a környezeti krízis közepette?

A Közgyűlés által megerősíttetve és bátorítást nyerve a hálózat tagjai most visszatérnek egyházukhoz és hazájukba, hogy ott Önökkel együtt munkálkodjunk egy új és fenntartható életforma kialakításán. Kérünk minden európai egyházat, gyülekezetet és kereszt(y)én(y) embert, hogy

- évente szenteljen ünnepet a Teremtésnek szeptember vagy október hónapban;

- ismerje fel, hogy az eucharisztiában (oltáriszentség, úrvacsora) Isten már most is a teremtett világot gyógyítja;

- szorgalmazza egyházában, gyülekezetében és a közoktatásban a fenntartható életmódra történő nevelést;

- az energiafogyasztás csökkentése és „zöld energia” használata révén vegye ki részét az éghajlatváltozás mérséklésében;

- a környezeti igazságosság elve alapján működjön együtt pazarló életmódunk következményeitől sújtott déli közösségekkel;

- változtasson utazása módján: lényegesen kevesebbet utazzon gépkocsival és repülőgépen, és támogassa az alternatív megoldásokat;

- fenntartható módon szervezze a gyülekezet életét, az energiahatékonyságra, a beszerzésekre, a hulladékgazdálkodásra, a földhasználatra és a pénzügyekre vonatkozó elvek mentén;

- tekintsen a vízre mint értékre, használja gondosan, és szorgalmazza, hogy az minden teremtett lény számára egyaránt elérhető legyen;

- tájékozódjon az őt körülvevő természet gazdagságáról, védje és élvezze azt.

Számos program és erőforrás segítheti Önt ebben a munkában Európa-szerte: honlapunkon, a www.ecen.org oldalon is talál erről információt, és letöltheti onnan az ECEN által kidolgozott anyagokat is. Az egyes kis léptékű kezdeményezések együttesen már vezettek nagy eredményekre, és sok egyház végez ilyen jellegű tevékenységet. Az ECEN következő Közgyűlésén szeretnénk együtt dicsérni Istent mindazért, amit Európa kereszt(y)én(y)ei tettek a teremtett világ megőrzéséért. Amikor pedig legközelebb megosztjuk egymással történeteinket és tapasztalatainkat, az Önök esete is köztük lesz.

________________

Az Európai Kereszt(y)én(y) Környezetvédelmi Hálózat célja, hogy biztosítsa Isten teremtett világának védelmét. Az ECEN az Európai Egyházak Konferenciájához kapcsolódó hálózat, melyet a második Európai Ökumenikus Találkozó ajánlására alapítottak 1998-ban.

(fordította: Dönsz Teodóra)

Földrajzi hely (amirol szól): Eur?pa

Kikrol szól (csoport): Igazs?goss?g B?ke Teremt?s meg?rz?se

Nyelvi változatok: