BOCS.HU Dokumentum       Elküldöm e-mail-ben! Nyomtatható verzió
magyar [20050415] [besz?mol?, cikk] Olvasási ido: negyed?ra Globális nevelés szeminárium (B?k?re nevel?s, Fejleszt?si k?pz?s, Glob?lis k?pz?s, K?rnyezeti nevel?s, Politika)
Beszámoló a Mobilitás Ugródeszka 42. számában
Globális nevelés szeminárium


2005. márc. 8. KUM - OM országos konferencia (meghívó)


Globális nevelés

2005. március 8-án a Külügyminisztérium konferenciatermében „A fejlesztési együttmûködés oktatása - tervek és távlatok” címmel az elsõ magyarországi globális neveléssel foglalkozó országos konferencián vehettek részt az érdeklõdõk.
Az Európa Tanács Észak-Dél Központja, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, az Oktatási Minisztérium, a HUN-IDA Kht, a HAND Szövetség és a MOBILITÁS közös szervezésében lebonyolított rendezvényen a globális nevelés magyarországi szereplõi találkozhattak a nemzetközi szakértõkkel, kérdéseket tehettek fel és kapcsolatokat építhettek a hatékonyabb együttmûködés érdekében.

Módszertanilag meghatározó volt a konferencia elõkészítése, ahol az egyes elõadókkal közösen egyeztetve lépésrõl lépésre határozhattuk meg az feldolgozott témákat. Így kiválaszthattuk azt a lényegi információt, amit az egyes szakértõk a saját tapasztalataik révén hitelesen adhattak elõ és a magyar közönség számára is szükséges volt. Ennek révén az ír, osztrák, holland, finn, szlovák és a magyar szakértõk hasznosan tudtak hozzájárulni a szeminárium egészéhez.
Az elõkészítés része volt az a folyamat is, hogy a nemzetközi szakértõk - legfõképp a január 11-i globális nevelés találkozó és a már korábban megrendezett szlovák nemzeti globális nevelés szeminárium tapasztalataiból okulva -, ambícióikat átformálva a közönség ismereteihez, tempójához igazították a találkozó céljait. Elsõdlegessé vált a jelenlévõk bevonása, és az, hogy minél többen megérthessék, mi is az a globális nevelés és ki, hol, hogyan tud bekapcsolódni a munkálatokba.

A megnyitóban a minisztériumok képviselõi, Bárány Ibolya, a HUN-IDA Kht. vezetõje és Frans P. R. van Nouhuys, a Holland Királyság budapesti nagykövete köszöntötte az egybegyûlteket.
A bevezetõ elõadások során Bárány Ibolya jelenítette meg a Magyar Köztársaság kiemelkedõen magas szintû nemzetközi fejlesztési együttmûködési tevékenységét. A globális nevelés meghatározásával az Európa Tanács Észak-Dél Központja részérõl Liam Vegimont volt segítségünkre. Henny Helmich, az NCDO - Holland Együttmûködési és Fenntartható Fejlesztési Bizottság vezetõje a globális nevelés fontosságáról, indokoltságáról adott elõ. Iveta Námerová a Szlovák UNDP Trustfund Irányító Bizottságától az eddigi szlovákiai globális nevelési hálózat eredményeirõl számolt be. Helmuth Hartmeyer, az ADA - Osztrák Fejlesztési Hivatal és Jari Kivisto, a finn GCP - Globális Kihívások Programjának vezetõje a nemzeti stratégiák elõnyeirõl és az országos hálózatok kialakításának lehetõségeirõl számolt be. Pataki Eszter fõtanácsos, a Külügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Együttmûködési Fõosztály vezetõje és Hámoriné Váczy Zsuzsa osztályvezetõ az Oktatási Minisztérium részérõl számolt be a nemzeti stratégia összefüggéseirõl, és a tárcák eddigi és jelenlegi tevékenységeirõl.

A magyar civil szervezetek részérõl Simonyi Gyula (BOCS Alapítvány, HAND Szövetség) sokszínû és átütõ erejû elõadása tette kézzelfoghatóvá a globális nevelés és a nemzetközi fejlesztés fontosságát. Strenner Szilárd, a Mobilitás munkatársa számolt be a magyar ifjúsági terület fejlesztési tevékenységeirõl, és bemutatta a magyar nyelvû Kompasz kézikönyvet is, amely kiváló segítség lehet a fiatalok emberi jogi képzéséhez.

Az összegyûltek számára minden elõadást követõen lehetõvé tettük kérdéseik feltevését, de az ebédet követõen a hangsúly még inkább áttevõdött a résztvevõkre: egy közel 90 perces workshop jellegû blokkban számos innovatív magyar példát tártunk fel a globális nevelés, illetve a fejlesztési együttmûködés területeirõl. E lépés elõsegítette a jelenlévõk felismerését, hogy Magyarországon már évtizedek óta létezik az oktatás és a fejlesztés e formája, legfeljebb anélkül, hogy azokat globális nevelésnek hívnánk. A kiscsoportos munka során lehetõség nyílt arra is, hogy megtárgyaljuk azokat a kérdéseket, hogy miért fontos a globális nevelés, illetve a nemzetközi fejlesztés áramlataiba tudatosabban bekapcsolódnunk, és hogyan is tehetjük ezt meg.

A konferencia lezárásaként a következõk fogalmazódtak meg:
A magyar globális nevelés továbbfejlesztése érdekében összefogásra, koordinációra van szükség. Már eddig is sokat tettünk az ügy érdekében, de érdemes tovább lépnünk, összehangolni tevékenységeinket. A különbözõ szektorok képviselõinek túl kell lépnie a többi partnerrel szembeni elõítéletein és saját félelmein. Találkozásokra van szükség, és lehetõséget teremteni, hogy megtudjuk, milyen eredmények, tervek, folyamatok és források léteznek. Fontos továbbá, hogy mind egyéni, mind szervezeti szinten nyitottan hallgassuk meg egymás gondolatait, ötleteit és visszajelzéseit.

A témáról bõvebben az Ugródeszka 38. számában olvashatnak, vagy a www.bocs.hu honlapon a Globális Képzés menüpont alatt.

További információ a magyarországi globális nevelés programmal kapcsolatban:
Strenner Szilárd
Mobilitás Információs Iroda
Tel.: 06 1 438 1090
E-mail: [email protected]

Kirol szól (személyek): Simonyi Gyula

Kikrol szól (csoport): BOCS Alap?tv?ny