BOCS.HU Document       Send this in an email! Printable version
magyar/hungarian [20050520] [leaflet] Time to read: 5 minutes Mit jelent a Globális Képzés? (Peace Education, Development education, Environmental education)
Hogyan viszonyul a GE (global education) a nemzetközi fejlesztési képzéshez (development education), környezeti neveléshez, emberi jogi képzéshez, interkulturális neveléshez stb. ?
Mit jelent a Globális Képzés?

Egy kis fogalomtisztázás (természetesen nem kinyilatkoztató jelleggel, hanem megbeszélést inspirálóan :), hogy világosabb legyen, kit, hogyan és miért érint a jelen folyamat.


1. A Globális Képzés (GE) egy kritikus oktatási válasz a globalizációra, ernyõfogalom, amely magában foglalja

- a nemzetközi fejlesztési képzés (DE, Development Education, az adományozó ill. a fogadó országokban egyaránt, bár különbözõképpen),
- a fenntarthatóságra ill. környezeti nevelés,
- az emberi jogok képzés,
- a békére és kölcsönös megértésre nevelés,
- az interkulturális/multikulturális nevelés és
- a demokráciára/állampolgárságra nevelés

globális dimenzióját. Jellemzi a globális megközelítés, az igazságosság és fenntarthatóság szempontja, a jogok hangsúlyozása és a tanulók aktív részvételének módszere.


2. Természetesen a felsoroltak csak annyiban tartoznak a GE-be, amennyiben a GE jellemzõi érvényesek rájuk.
Tehát pl. egy állatkert oktató-nevelõ tevékenységébõl GE, amikor bemutatják egy veszélyeztetett állatfaj élõhelyeit a bolygón és a demográfiai, társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos, természeti stb. folyamatokat, amelyek pl. ezeket az élõhelyeket rongálják ill. védik, vagy a faj kihalása továbbgyûrûzõ hatásait stb. Viszont nem tartozik a GE-be pl. a biológiai ismeretek önmagában való szemléltetése, oktatása.

A jelen helyzetet úgy képzeljétek el, mint egy margaréta virágot, amelyben a felsoroltak a szirmok, a GE a középsõ kerek rész, s a szirmok kisebb-nagyobb része belenyúlik a középsõ körbe (a DE-nek pl. talán egészen nagy része benne van a GE-ben).


3. Természetesen törekedni kell arra, hogy a globális megközelítés stb. egyre jobban jellemezze a felsoroltakat, de ennek a törekvésnek egyik eszköze éppen az, hogy nem tekintjük GE-nek azt, ami nem az.


ui.
Az angol education szót magyarul oktatásnak, tanításnak, képzésnek, nevelésnek egyaránt lehet mondani.
A nevelés fõleg a gyermek- és ifjúkorra, családi, iskolai és ifjúsági mozgalmi keretekre vonatkozik és nem csupán tudást, hanem személyiségfejlõdést, elkötelezõdést, magatartás és életmód változást is jelent.
Az oktatás és tanítás szó az ismeretátadásra és az oktatási rendszerre koncentrál.
A képzés a kettõ között van, felnõttekre és kevésbé intézményesített keretekre is vonatkozik, a három közül a legszélesebb értelmû.
Ennek megfelelõen használtam a felsorolásban néhol a nevelés, néhol a képzés szót.
A GE és DE esetében a képzés szóhasználatot lenne jó elterjeszteni.

ui2.
Szintén jobb a DE-t a "nemzetközi fejlesztési képzés" kifejezéssel fordítani, mert a fejlõdés, fejlesztés szavak önmagukban millió egyéb dologra is vonatkozhatnak. A DE ráadásul két különbözõ dolgot is jelöl, egyrészt a donor országokban folyó tevékenységet (de a DE nem keverendõ össze a PR-ral és fundraising-gel), másrészt a fogadó országokban folyó tevékenységet (ahol a DE nem azonos a nemzetközi fejlesztési együttmûködésben megvalósuló, az ottani oktatást segítõ projektekkel). Itt a zárójeles megkülönböztetések elsõsorban tartalmiak.

Simonyi Gyula

Author: Simonyi, Gyula

Group, movement, tendency (wherefrom it comes from): Bocs Foundation

Target audience: media people, teachers, trainers