BOCS.HU Document       Send this in an email! Printable version
magyar/hungarian [20041128] [lecture] Time to read: 15 minutes A környezeti neveléstől a globális képzés felé (Peace Education, Human rights, Development education, Environmental education, Movement)
A fehérvári Ökoiskola találkozón elhangzott kiselőadás (2004. nov. 25.)
A környezeti neveléstől a globális képzés felé

A környezeti neveléstől a globális képzés felé

A globális képzés (global education, GE) gyorsan terjed Európában, hiszen mindennapi életünket egyre inkább befolyásolják a globális történések. A világ megértéséhez a globális látásmód, s ezen belül különösen is a kritikus látásmód nélkülözhetetlen.

A GE egy kritikus oktatási válasz a globalizációra, ernyőfogalom, amely magában foglalja
- a nemzetközi fejlesztéshez kapcsolódó képzést (development education, DE),
- a fenntarthatóságra ill. környezeti nevelést,
- az emberi jogok képzést,
- a békére és kölcsönös megértésre nevelést,
- az interkulturális/multikulturális nevelést és
- a demokráciára/állampolgárságra nevelés globális dimenzióját.

Ezeket mind jellemzi a globális megközelítés, az igazságosság szempontja, a jogok hangsúlyozása és a tanulók aktív részvételének módszere.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődésre Nevelés 2005-2014 Évtized témái közt külön szerepel még a szegénység, a női egyenjogúság és esélyegyenlőség, az egészségvédelem, környezetvédelem, vidékfejlesztés, város-vidék kapcsolat, fenntartható termelés és fogyasztás, információs és kommunikációs technológiák.

A GE fogalmát az ENSZ 1992-es Rio-i Környezet és Fejlődés világkonferenciája vitte be a köztudatba. Természetesen vannak kritikusai is ennek a fogalomnak, akik szerint a GE könnyen kötődhet a globalizáció bizonyos fajtáihoz, elveheti a benne szereplő képzések sajátosságát és radikalitását és azok közös részére redukálhatja őket.

Európa Tanács határozat is támogatja a GE-t: „Elő kell mozdítani a GE-t a fenntartható fejlődés iránti társadalmi tudatosság erősítése érdekében, mert a GE alapvetően fontos minden állampolgár számára a tudáshoz és készségekhez, hogy megértse globális társadalmunkat, résztvegyen benne és kritikusan aktív legyen benne, mint felkészített globális állampolgár.” (Parliamentary Assembly Resolution 1318, Jan. 30. 2003, 20. par. xii).

2001. júniusában Strasbourgban az Európa Tanács Észak-Dél Központja szervezésében a GENE (Global Education Network Europe) hálózatot a következő nemzeti szervezetek hozták létre:
- Hollandiából (ahol már 1971-től folyik fejlesztési képzés) az NCDO (National Committee for International Cooperation and Sustainable Development),
- Írországból (ahol 1979-ben alakult ki a struktúra) az NCDE (National Committee for Development Education), amely később a DCI (Development Cooperation Ireland) részévé vált,
- Ausztriából az 1994-ben létrehozott KommEnt (Society for Communication and Development),
- Svájcból az 1997-ben megalakított SBE (Swiss Foundation Education and Development),
- Angliából a szintén 1997 óta működő DEA (Development Education Association),
- Németországból a BMZ (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development) és a Venro (German coordinating body for NGDOs), valamint később az InWEnt (Capacity Building International),
- Norvégiából a hetvenes évektől dolgozó RORG-Network (Framework Agreement Organisation).

Az ENSZ fejlesztési programja, az UNDP ajánlása az, hogy a nemzetközi fejlesztési költségvetés legalább 3 %-át fordítsák az adományozó országok GE-re.

2002. novemberben Maastrichtban (Hollandia) több mint félszáz ország kormányai, civiljei, önkormányzatai képviseltették magukat a Globális Oktatás kongresszuson, szem előtt tartva a Millenniumi Fejlesztési Célokat (MDG – Millennium Development Goals), a Johannesburg 2002 Fenntartható fejlődés világkonferenciát (WSSD – World Summit on Sustainable Development) és a ENSZ Fenntartható Fejlődésre Nevelés 2005-2014 Évtizedet (ESD – Education for Sustainable Development). A kongresszus zárónyilatkozata (Maastricht Global Education Declaration) olvasható a bocs.hu weboldalon.

Némely országban több évtizedes hagyománya van a társadalmi tudatosság fölkeltésének az Észak-Dél egymásrautaltság témájában, máshol az állampolgári nevelésnek vannak tradíciói, megint máshol a környezeti nevelés újabb elkötelezettsége szolgál a GE alapjául. Az egyes országok GE struktúráinak sok különbözősége ellenére (hiszen a kormányzati szervektől a teljesen független civil megoldásokig minden előfordul) hasonlóak a funkciók: országos szintű politika, koordinálás, a pénzalapok megteremtése, a minőség biztosítása, értékelés, képzés, a bevált gyakorlatok elterjesztése, nemzetközi kapcsolattartás és képviselet.

Az Európa Tanács lisszaboni székhelyű Észak-Dél Központja most hároméves programot készít elő, hogy elősegítse a visegrádi országokban is az országos struktúrák létrejöttét a GE koordinálására és finanszírozására.

A nemzetközi fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozó civil szervezetek (NGDO) az EU minden országában platformokat alkotnak, s ezek összeurópai szövetsége a CONCORD. Kilenc munkacsoportja közül a DE Forumban (tavaly Dublinban, az idén Amszterdamban) képviselem a magyar platformot, a HAND Szövetséget (www.hand.org.hu).

Hírlevelünk címlistájába várjuk azon oktatási intézmények, civil szervezetek jelentkezését, amelyek a fenti értelmű globális képzéssel foglalkoznak.
Feliratkozni a bocs.hu weboldalon is lehet (GE Hálózat hírlevél).

Simonyi Gyula
HAND elnökségi tag, BOCS Alapítvány elnök
bocs.hu

Groups, movements whom it is about: BOCS Foundation, K?rnyezeti Nevel?si Iskolah?l?zat

Author: Simonyi, Gyula

Group, movement, tendency (wherefrom it comes from): Bocs Foundation

Target audience: teachers, trainers