BOCS.HU Dokumentum       Elküldöm e-mail-ben! Nyomtatható verzió
magyar [20040331] [foly?iratsz?m, tanulm?ny] Olvasási ido: negyed?ra A Pálmaág 1-13. füzeteinek tartalomjegyzékei (?kol?gia, B?k?re nevel?s, B?ke, Csal?d, Eg?szs?g, Emberi jogok, Er?szakmentess?g, Fejleszt?si k?pz?s, Filoz?fia, Harmadik vil?g, Igazs?goss?g, K?rnyezeti nevel?s, K?rnyezetv?delem, K?z?ss?g, K?zgazdas?g, Katonas?gmegtagad?s, Kereszt?nys?g, Mozgalom, N?pesed?s, Politika, Szerelem, Szex, Term?szet, Transzcendens, Ut?pia)
A Pálmaág 13 szamizdat füzete 1986-89 között jelent meg, 20-40 példányban, Commodore 64-en és Robotron írógépen gyártva.
A Pálmaág 1-13. füzeteinek tartalomjegyzékei

A Pálmaág 1-13. füzeteinek tartalomjegyzékei

(1.) TARTALMA:
ÖKOLÓGIA
Mérleg 86/3.: K.Hilpert: Felelősség a természetért (ökológiai etikák)
Mérleg 86/3. Szemle: ökológiai tárgyú könyvek (részletek) 11.o.
Szolgálat 86/4.: F.König: Nem elég csak a technika (lényegére tömörítve) 12.o
A teremtéstörténet visszája 12.o.
KARÁCSONYI AJÁNDÉK '86
Lelkiismeretvizsgálat a Szt.Ferenc film nyomán (XI. kötetből) 1.o.
"Két melled, mint két őzike" (XI. kötetből) 2.o.
Az isteni jog szemben áll a celibátusra kötelező egyházjoggal? (X. kötetből)
12 női tétel (VI.kötetből) 15.o.
KILÁTÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Publik-Forum 86.nov.7.: Katolikus katonaság-megtagadók Hitler idején
Mérleg 86/3.: Seattle indián törzsfőnök békekötő beszéde (kissé rövidítve)
- " - A dialógus tízparancsolata (erősen tömörítve) 16.o.
A "női egyetem" mintája Ausztriában? (cikkismertetés) 16.o.
OLVASÓNAPLÓ (részletek és gondolatok)
Milyen karizmáim is vannak? 6.o.
G.Lohfink: A keresztény család: családi egyház? 6.o.
Keltsük életre az evangelizációt 7.o.
A katolikus karizmatikus megújulás
Elmélyülés az imában 8.o.
A XX.század a vértanúk kora 8-9.o.
APRÓK
Ne gúnyolódjunk, ha lány születik!
Christophoros 13.o.
Keresztény mese! 13.o.


(2.) TARTALMA:
SATYAGRAHA
Vallomás az erőszakmentesség mellett (1986. Karácsony)..... 1
Melléklet: részletesebb kifejtés
A katonáskodás megtagadása bekerül az alapvető emberi jogok közé! ...10
(Az E/CN.4/1987/L.73 számú ENSZ dokumentum)
Testvéri üzenet jóakaratú románokhoz és magyarokhoz ....... 12
(A Megbékélés Tanácsa 1986.aug.20-i levele)
TANÁCSKOZTUNK
Hozzászólás az "egyházhűség"-hez
ÖKOLÓGIA
A "Savas eső hét" tanítása


(3.) TARTALMA:
A következő füzetet azok kapják, akik visszajeleznek ..... 1
SEMPER REFORMANDA
"Az eretnekek és polgárjogi harcosok megelőznek titeket"
(Az ENSZ szavazása kapcsán)
A trón-oltár szövetség Magyarországon történelmi megszokás (levélrészlet)
Lázadás (Ajándékba kapott írás)
Hamisított evangélium-töredékek
(Szokásaink olyanok, mintha Jézus így beszélt volna) .. 5
TANÁCSKOZTUNK
Melyek a lehetséges okai pasztorális gyengeségünknek?
(Hozzászólás a "Tűznek bokra" Ifjúsági Zsinathoz) ..... 7
TÁBORI ANYAGOK
Funkciólista táborszervezéshez
Akadályverseny: ön és egymást-nevelés
TÁVOLI TESTVÉREK
Az IFOR (A Kiengesztelődés Nemzetközi Testvérisége) svéd csoportja
Tanultunk egy bibliatanulmányozó módszert: Bibliodráma ... 12
ÖKOLÓGIA
Végtelen növekedés - de nem gazdaságilag, hanem szellemben
(A Római Klub 1979-es jelentésének előszava) .......... 13
Háztartási környezetvédelmi tanácsok
(E fordítást már A falu s a Nők Lapja is lehozta) ..... 14
Tartós hírek (5.évf. 84.szám)
(Az ELTE Természetvédelmi Klub Sajtószemléje alapján).. 16
FIGYELEMFELKELTÉS
Narko-blues; ITDK; ETK; Ende; megbocsátás; Tolsztoj ...... 17


(4.) TARTALMA:
JEAN-MICHEL HORNUS: SZÁMOMRA A HARC JOGTALAN
c. könyv magyar fordításának bemutatása
A szerző bevezetője
Bemutató részlet az I. fejezetből
Tartalomjegyzék


(5.) TARTALMA:
NAGYBÖJT, AVAGY CSAK EGY KIS BÖJT??
Jézus arra adott példát, hogy anyagi igényeink minimalizálásával és ezáltal a megélhetésre fordított energiáink csökkentésével szabaddá váljunk a hivatásra és boldogok legyünk ezáltal, mert az Ige és az Atyával együtt-munkálkodás éltet. ..... 1
SZEMÉLYES TANÚSÁGOT KAPTUNK: ELJUT AZ ADÁSUNK A SZEGÉNYEKHEZ
Miben segít az indiai egyháznak küldött adás?
(Az ESP nevelési program)
Segítsetek a szegényeknek és ők segíteni fognak magukon!
(A Xavéri szt.Ferenc Szociális Szolgálat ismertetője) .. 4
Indiában a katolikusok olyanok, mint itt a "rossz" közösségek?
(Összegyűjtögetett részletek a vele való beszélgetésekből) 6
A Misszió c. filmet ajánlotta: s máris vetítették a mozikban
(Értőbb, mint "A szent kísérlet")
Lélekben velük együtt: énekek a január 30-i imaórára
(Gandhi meggyilkolásának évfordulója a békenap Indiában) 10
MULATOZÁS (idő-múlatás) VAGY VIGADOZÁS (testvéri vígság) ??
Farsangi jelmezbál bevezető játéka
(Egy népi bölcsesség a párválasztásról és egy keresztény fokozás: ne menj ahhoz, akinek a gazdag is jó lenne!) .. 11
A bál búcsúzó együtténeklése
ERETNEKSÉG-E A FELNŐTTKORIG VÁRNI A KERESZTELÉSSEL?
Még a püspök is felnőttként keresztelte meg a saját fiát!
(Két történelmi adalék)


(6.) TARTALMA:
ÖKOLÓGIA
Az 1986-os "Élettér és életmód kérdések" c. B-füzet 7-11. pontja a reflexiókkal és kiegészítésekkel.
`Az élet óvásának kihagyhatatlan része a létfeltételek óvása
(Szelíd, minőségi, ökológikus életmód)
7. Indítékok, lelkiség
7.1 Széleslátókörű felelősség
7.2 Mi a dolgunk és mi nem
8. Tájékozódás
9. Életmódunk, szokásaink
9.1 Az anyagi szegénység az ökológikus életforma
9.2 Beidegződéseink, életterünk
9.2.1. Ház, berendezés, nyaralás
9.2.2. Takarékos, hulladékhasznosító
9.2.3. Közlekedés
9.2.4. Az urbanizáció
9.2.5. Egészséges életmód
9.2.6. Sok más terület
10. Hatni, alakítani
10.1 Munkahelyünkön
10.2 Szót emelni
10.2.1. Egyéni lehetőségek
10.2.2. Közös cselekvés)
10.3 Nevelni
11. A zsidó-keresztény hagyomány


(7.) TARTALMA:
NAGYHÉT, HÚSVÉT
Színdarab: `A feltámadás elmarad (Egy régi passiójáték története)
I. Benedictus atya
II. Az ünnep
III. Barrabást-e vagy Jézust?
IV. Az Ige és a Szó
V. A szó hatalma
VI. Agnus Dei
Nagycsütörtöki virrasztás a városban
(Elmélkedés börtön, bár, temető, emlékmű, szociális otthon ... előtt)
Csíkszeredai locsolóvers
(Feltámadott Krisztus!)
FELHÍVÁSOK KÖZÖS ALKOTÁSRA
A bokor-foci által egy új, testvéri sportágat terjesszünk el!
(A focitól eltérően legyen tiltott, ami eséshez vagy összerúgáshoz vezet.)
Hat nélkülözhetetlen funkció a team-munkában
(A közös alkotás szervezeti feltételei)
"Egy kép többet mond, mint ezer szó."
(Rajz- és szimbólum ötletek)
Ifjúság, lesz-e belőled valaki?
(A legnagyobb alkotás: önnevelés a hősies szeretetre)
Ha rátalálunk a boldogságra, megmentjük a természetet
(Éljük vonzóan a nem-anyagi értékekben gazdag életharmóniát!)
A mikroelektronika szerepe a szeretet-civilizációban
(Hogyan lehetne "áldás, nem átok"?
AZ EMBERTESTVÉRISÉGÉRT
Három film a hatalom borzalmasságáról
(Brazil I-II.: "az orwell-i látomás reális veszély")
(Őrizet: "megtörtént esetek sokaságán alapul")
(Törvénysértés nélkül I-II.: "hatalmi-politikai téboly, melyet szemérmesen egyetlen személy mindenhatóságához kapcsolnak".)
Az informatika veszélyei (Dr.Sólyom László, az ELTE Jogi kar professzora)
("A személyi számot ellenkezés nélkül be lehetett vezetni Magyarországon.")
Egy milliárd ember hajléktalan!
(1987 hajléktalanok nemzetközi éve)


(8.) TARTALMA:
"NE FÉLJ, CSAK HIGGY!"
A négy evangélium a félelemről
(Ha nem győzöd le félelmed hiteddel, nem tudod Jézust követni)
1. BEVEZETÉS
1.1 A tanítványok megbotránkozása
1.2 A botránkozás veszélye
1.3 A mi megbotránkozásunk
2. A FÉLELEM BŰNBE VISZ
3. A FÉLELEM GYÓGYÍTÁSA
3.1 A hit
3.2 Istenfélelem és istenrémület
3.3 A baj félelme
4. A FÉLELEM POZITÍV SZEREPE: AZ ÓVATOSSÁG ÉRZÉKE
4.1 A félelem jelzés
4.2 Menekülés
4.3 Keveretlen okosság
4.4 Óvatosság a küldetés érdekében
4.5 A titokfegyelem
4.6 Mester és tanítvány felelőssége egymásért
4.7 Óvatosság az örök életünk érdekében
4.8 A két óvatosság összefüggése
5. A BŰNÖS FÉLELME EVILÁGI ERŐKTŐL
6. JÉZUS MEGSZABADÍT A FÉLELEMTŐL
6.1 Előre megmondja, mi vár ránk
6.2 Gyűlöletesek leszünk
6.3 Az üldözöttség értelme
6.4 Az igazi szabadság
6.5 Isten ereje
6.6 Bátorság az üldözöttségben és a békében
6.7 Bátorság az emberiség pánikjaiban
7. HÁLAADÁS A BOLDOGSÁGÉRT
Kérdések a dolgozat önellenőrző vagy oktató felhasználásához


(9.) TARTALMA:
SZERELEMRŐL - FIATALOKNAK
A./ Önnevelés
1. A nemiség értékelése
2. Rendelkezz önmagaddal
3. Ép testben...
4. ... ép lélek
5. Felnőtté-válás
6. Szellemi önnevelés
7. A fantázia
8. A jellem társas vonatkozásai
9. Életalakító világnézet
10. Egyenrangúság
11. Munka és család
B./ Együttjárás
12. A szerelem átalakító ereje
13. Emberi kapcsolat
14. A kortárs-csoport
15. Kapcsolatteremtés
16. A szerelemben is Isten akarata az első!
16.Függelék: "Lehet a jó érzéseinkből gyilkos fonadék..."
17. Szakítás, csalódás
17.Függ: Lelkiismeretben tisztán
C./ A házasság előtti nemi élet problémája
18. Az erkölcsi fogalmak szétzilálódása
19. Miért nem várnak a szerelemig?
19.Függelék: "...nem ismeri fel a fortélyt..."
20.Miért nem várnak a jegyességig?
20.Függelék: "...az tud várni..."
21. Tapasztalatok, amelyek elronthatnak emberi életeket
21.Függelék: "Nézd, ilyenek az én törvényeim..."
22. A felelőtlenség áldozata: a gyermek
23. Miért nem várnak a házasságig?
24. A testi közeledés
D./ Párválasztás
25. Átfogó koncepció
25.Függelék: "...az életbe lépő felnőtt szemével..."
26. Konkrét veszélyek
27. Gyermekáldás
28. Ha a szükség bejön az ajtón, a szerelem kirepül az ablakon?
29. A házasság elsősorban mélyértelmű sorsközösség
Függelék: Szerelem akadályverseny


(10.) TARTALMA:
AZ EGYHÁZ TISZTULÁSA
Személyes meghívás Magyarországra, a pápa számára (Egyszerűen testvérként...)
Segélykiáltás a pápához (1988 június, Erdélyért)
Erich Fromm: Próféták és papok (Elerőtlenítik az eszmét, mert az ellenkezőjét élik)
Ellenevangélium - a Szt.István Társulat kiadásában (az ölés "megbocsátó szolgálat")
Az Oltáriszentség nem kíván anyagiakat! (Helyi egyházi kollektív önzés)
Tájékoztatás a mozgalmi egyház - püspöki kar találkozó hátteréről
(Nem egység az, ha az egyház minden tagja átáll az Istennel ellentétes oldalra)
Szmirnai Szent Polikárp levele a mai magyar katolikus küzdő egyházhoz
(Az egész korrumpálódott egyházi vezetésnek - ha eléggé szeretnék az egyházat - a 75 éves kort nem várva azonnal le kellene mondania az egyház épüléséért)
"Isten Országa rajtatok fordul!" (Lukács 17,21 fordítása döntő jelentőségű)
A TÁRSADALOM GYÓGYÍTÁSA
Javaslatok a gyermekvédelemről (Első a gyermek lét-igénye a zavartalan /nevelő/szülői szeretetre. Az intézmény nem mindenható! vö.HVG'88.dec.24. 56.o.)
Hogyan lehetséges nagycsaládos életformában is apostolnak lenni?
Az életharmónia nem-fogyasztói boldogság (Elhangzott a MDF esztergomi konferenciáján)
Melyik jövőt készítettük ezévi tetteinkkel? (Szilveszteri fölvetés '88)
A TÁRSADALOM SZELÍDÍTÉSE
Ne légy bíró!(Egy keresztény bírónak)
Ne olvass, ne nézz krimit! Terjeszd az antikrimit! (Victor Hugo és Dosztojevszkij...)
A katona: gyilkos/ok eszköze/ (Katonáink irtják a másik ártatlan népet, hogy így kényszerítsék annak katonáit, hogy hagyják abba a mi ártatlan népünk irtását...)
A Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége kiállt a polgári szolgálatért!
ÉRTÉKEK MINDENFELŐL
Felkészítéssel, neveléssel a nyomorgók fölemelkedéséért (Az indiai "szent
kísérlet" karácsonyi levele: Szívünkből köszönjük a munkánk támogatását)
Franz Horthuis tanúságtétele a szegénységről (hálózsákkal, gyalog)
Menedék a kallódó ifjúságnak (A budafoki baptisták Menedék Csoportjáról)
Narkópé (és apukája, Orián Géza fiatal református orvos a narkósokért)
Értéktisztázás (A Pszichoteam segítő kérdései egyéni önépítéshez)
Emmánuelek (Elköteleződött emberek energiabevetéséből hatékony közösség)
Emmausz-közösség (A börtönből szabadultakat kommunájukba fogadva gyógyítják)


(11.) TARTALMA:
A TAIZE-i IFJ¦SÁGI ZSINAT indulásáról - dokumentumhűséggel
(Egy 21 éves diák utinaplója - 1974-ből)
- A túristák kirakat-világa helyett a valóságos élet.
- Stoppal, hálózsákkal: nélkülözés és vendégszeretet.
- Éjszakai rablás egy római ősparkban: csak a mennyei kincs van biztonságban!
- Nem a világproblémák, hanem a szexualitás érdekli őket.
- Egyetlen fillér nélkül is szép az élet Assisi felé.
- Hallgass rám, ifjú keresztény: tanulj meg egy nyelvet!
- "Amióta szeretsz, hozzád szeretném vinni az örömeimet!"
- Mosogatnak, ill. mosogatva dalolnak, három szólamban.
- Erőt ad nekik hallani a rejtett egyházról...
- Évente harmincezer fiatal tagadja meg a katonáskodást.
- Konkrétumokban beszélni, életünkről és problémáinkról.
- Rosszaságom miatt szomorúan lefeküdtem a templomban...
- Hogyan láttok minket? Szerintetek mit kell tennünk?
- A rekkenő hőségben egész nap csak NÉZTEM a hűsítőket.
- Szeretlek! Rád gondolok...
- Repülőről a tengerbe dobják, fogdákban kivégzik őket!
- Sötétbőrű szomorú Mária ölel magához sovány kis Jézust.
- Álom a börtönről... mi lesz velünk ennyi év alatt?
- Tapasztalatok Alaszkától Afrikáig
- Áldom Istent, hogy tudunk felejteni...
- Soha nem jutunk el kis üvegházunkban az irgalomra?
- Hétszáz kilométerről egy jó stop egyből a házunkig.


(12.) TARTALMA:
LEVÉLVÁLTÁS-TÖREDÉKEK
"Diadalmaskodunk az által, aki szeret minket!" (Róm 8,37)
(Töredékek egy házaspár napi levélváltásából egy előzetes letartóztatás hónapjai alatt, három kisgyerek mellékleteivel.)


(13.) TARTALMA:
TÖPRENGÉSEK A BÉRMUNKÁRÓL (TAB, 1980)
I. Problémafölvetés
1. Az előző katolikus korszak hivatalos munkaszemlélete
2. Az Evangélium a munkáról
3. A hetvenes évek közösségi írásai a munkáról. Vissza a homályba?
II. A realitások számbavétele
4. Alapfogalmak
5. Az első termelési rendszer (1.trsz.) problémái
6. A problémák gyökerei
III. A keresztény hivatás
7. Pap és világi különbsége
8. Az 1.trsz. szerepe a keresztény hivatásban
9. Felkészülés a hivatásra
10. A második termelési rendszer
IV. Következmények
11. Szegénység, kicsiség, védtelenség
Zsoltár

Kikrol szól (csoport): BOCS Alap?tv?ny, ESP India

Szerző: Simonyi Gyula

Fordító (az aktuális anyag nyelvére): Simonyi Gyula

Csoport, mozgalom, irányzat (ahonnan származik): Bocs Alap?tv?ny

Sorozat, folyóirat, gyujtemény (amibe tartozik): P?lma?g