BOCS.HU Document       Send this in an email! Printable version
magyar/hungarian [20040117] [article, periodical] Time to read: 5 minutes Egyház & béke 2003 nyári/őszi hírlevél (Peace Education, Peace, Nonviolence, Christianity, Movement)
Cikkek a Egyház & béke 2003 nyári/őszi hírleveléből
Egyház & béke 2003 nyári/őszi hírlevél

Marie-Noëlle von der Recke

„Azért tehát arra törekedjünk, ami a békességet és az egymás építését szolgálja.”


Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének ez a fölhívása (14, 19) szolgált a tavaly májusi horvátországi Osijekben megrendezett nemzetközi Church and Peace konferencia mottójául.

Ez a konferencia megpróbált teret teremteni a béke iránt elkötelezett keresztények közti találkozásnak a Balkán minden részéről és lehetőséget teremteni a kapcsolatfelvételnek közöttük és a Church and Peace hálózat között. Egy teológiai reflexió az „egyház” és a „béke témában ügyködők” felelősségéről képezte a másik tartalmi súlypontot.

A résztvevők különbözősége egy Church and Peace ülésen ritkán volt ennyire szembetűnő, mint itt. De a közös nevező ugyanannyira egyértelmű volt: aki eljött, az az Úton van és keresi azt, ami a békét szolgálja. Aki eljött, egy kép előtt találhatta magát, ami a résztvevőket egész idő alatt kísérte: egy kereszt alakú labirintus, ami a hosszú, kanyargós béke felé vezető utat illusztrálta és az igazi béke szerzőjére utal.

Kis lépések lettek ezeken a napokon az úton közösen megtéve:
– A béke és testvériségprojektek meglátogatása Osijek körzetében egy közvetlen képet adott a résztvevőknek a vukivari és beraki szituációról, s az ottani NGO-k (NGO: Non Goverment Organisation, nem kormányi szervezet) erőfeszítéseiről a sebek gyógyítására, hogy a háború okozta sírokat betemessék.
– A Béke, Erőszakmentesség és Emberi jogok centrumának és az evangélikus Teológia tanszék (mindkettő Osijekben) munkája is bemutatásra került.
– Egy ötletbörze bepillantást adott további projektekbe és közösségekbe a Church and Peace hálózatban.
– Nyugateurópai, balkáni és cseh békemunkák eredményeinek meghallgatása benyomást adott az erőszakmentesség iránti sokszínű személyes elköteleződésről az egyház és béke hálózatán belül, s azon kívül is.
– A munkacsoportokban kirobbanó témák jöttek elő, úgymint vallásközi párbeszéd és a média felelőssége háborús időkben.
– A kiscsoportos megbeszélések a konferencia kezdetén, valamint szünetek és étkezések sok személyes és elmélyült beszélgetést tettek lehetővé.

De talán ezen lépések közül a legfontosabb a közös éneklés és imádkozás, valamint az ökumenikus mise és a mindig visszatérő kreatív részek voltak, amik ezeknek a napoknak a lelki keretét képezték. Egy Taizé-dal szavai újra meg újra szemünk elé hozták az ülések horizontját: „Isten országa igazságosság és béke és a Szentlélek boldogsága, Uram jöjj és nyisd meg bennünk Országod kapuját.”

Keresni a béke szolgálatát

Talán a bátorítás vagy buzdítás szó foglalja össze legjobban az Osijeki Konferencia hatását. Bátorítás, erősítés az Úton. Különösen hálásak voltak a balkáni részvevők az újra meg újra hangsúlyozott kapcsolatért a hit és az elköteleződés között, ami ebben az összefüggésben valóban szokatlan gondolattársítás. További együttműködés a Balkánon belül és kívül lett megbeszélve, valamint egy meghívás egy hasonló konferencia megrendezésére Kosovoban is.

Geographical place: Balkan

Groups, movements whom it is about: Church & Peace

Translator: Feh?r, M?rton

Group, movement, tendency (wherefrom it comes from): Church & Peace

Series, periodical, collection (which it belongs in): Church & Peace h?rlev?l

Place in series:
 Year: 2003
 Serial number: 2

Language versions: