BOCS.HU Document       Send this in an email! Printable version
magyar/hungarian [20040101] [report, open letter] Time to read: 5 minutes Hiszek az Isten Teremtette világ Jóságában (Peace Education, Family, Christianity)
Kedves Testvérem! A csatolt történettel szeretettel kívánok örömteli, boldog új évet. Böjte Csaba ofm
Hiszek az Isten Teremtette világ Jóságában

Hiszek az Isten Teremtette világ Jóságában:

Az újesztendőhöz mindannyiunknak, talán az Isten által teremtett világ jóságában való bizalomra van a legnagyobb szükségünk. Az alábbi történet, az én szívemet reménnyel, bizalommal, hittel töltötte el. Ezért is, szeretnélek megajándékozni ezzel a kis, még vége nincs történettel, melyben te is szereplő lehetsz:

Egy nagyon eldugott székelyföldi tanyáról került hozzánk négy nagyszerű gyerek. Az 5-10 év közötti gyerekek nagyon hamar beilleszkedtek, és egyetlen zokszó sem volt a hosszú tanév alatt. Engem nagyon furdalt a kíváncsiság, hogy mi van a gyermekek szüleivel, hisz tudtam, hogy apjuk anyuk él, ezért a nyári vakáció első napjaiban elindultam a gyerekekkel, hogy felfedezzem ezt a családot. Valóban expedíció lett a családlátogatásból, mert kiderült, hogy bár száraz idő, mégsem lehet még a kisbusszal sem megközelíteni ezt a 20-25 családi házból álló, a csodaszép gyergyói tájban megbúvó tanyát, annyira rosszak az utak. Aztán az is kiderült, hogy ezekhez az emberekhez még nem jutott el, a villanyáram, meg mindaz mi nekünk a huszonegyedik század.

Kopogtam az ajtón, a gyerekek mögém bújtak, megjelent az apa, borostyásan, gyűrötten, egymagában. Kiderült, hogy az édesanya, megszökött. Biztos, voltam, hogy nem jó dolgában hagyta el a családi házat. Elkezdtem biztatni az apát, hogy menjünk, keressük meg az anyát. Nagyon röviden kijelentette, hogy biz ő nem megy semerre, „tudja az asszony a haza vezető utat maga is”.

A gyerekekre néztem, éreztem a félelmet bennük, és csendesen csak annyit mondtam, hogy akkor nem fogom itt hagyni a gyerekeket. Végül is elindultunk, anyát keresni a gyermekekkel, a magában dúló – fúló apával. A keresésűnk eredménnyel járt, megkerült az édesanya. A két felnőtt, elkezdte keresni, - elég hangosan -, hogy ki is a felelős, a szakításért. A gyermekek hozzám bújtak, s elkezdtek szepegni, sírni. Nagyon tehetetlennek éreztem magamat. Megfogtam a kis csöppségek kezét, s arra kértem őket, hogy imádkozzunk, hívjuk Istent, ebben a kilátástalan helyzetben segítségül.

Döbbenetes volt a hatás! Előbb az édesanya hallgatott el, és fogta meg a gyermekei kezét, majd egy-egy gyermeki kéz, tétován belesimult az édesapa izmos markába, s így bezárult a kör. Az apa a földet nézte, aztán csendben ő is elkezdte mondani velünk, hogy:
„Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya,
Keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad,
Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem szűnik meg,
Hű imáit gyermekidnek nem te soha nem veted meg….”

Elmondtunk, megállás nélkül nagyon sok imát. Ereztem, hogy lassan felszakadozik a gonosz jelenlétének sötétje, és szinte érezhetővé vált a csendes béke, mely kiáradt az együtt imádkozó családra. Az apára néztem, és biztattam, hogy térdeljen le a családja előtt és fogadja meg, hogy többet nem iszik. Az a szikár kemény székely, térden, könnyekkel a szemében mondta utánam, hogy: „Isten engem úgy segéljen, többet nem iszok, és nagyon fogom szeretni gyermekeimet, feleségemet…”. Utána az édesanyát biztattam, hogy térdeljen ő is le, és ő is fogadja meg, hogy szeretni fogja a családját, és nem fog veszekedni, még ha igaza lesz, akkor sem a férjével. Sírva mondta utánam az eskü szavait. Na most béküljenek ki, biztattam őket: ők megölelték egymást, a gyerekek is sírva hozzájuk bújtak, de ezek már a tiszta öröm könnyei voltak, és nem csak a gyermekek szemében.

Megígértem, ennek a családnak, hogy ha megmaradnak a józan szeretet utján, szerzek nekik munkahelyet. Jó volt a nyárfolyamán újból meglátogatni őket. Rend, és szeretet fogadott a házban. Így az ősszel vettünk három tehenet. Egy kedves ismerősöm, ki visszakapta a kommunisták által elvett birtokát, átengedte, hogy mi ott gazdálkodjunk. Így a szeretet, s a kiengesztelődés szült egy farmot, mely mindannyiunknak jót hozott. Isten művei mindenki számára örömet, fényt jelent. A gyermekeinknek van friss tehéntej, a házaspárnak van becsületes munkájuk, a hátszegi földbirtokosnak, meg van az a tudata, hogy nem üresen, hiába áll és porlad a nagynehézség által visszakapott birtok, hanem hasznot hoz a szegény sorsú gyermekeknek. S remélem, hogy ő is jóságáért megkapja százszoroson azt, mit Isten nevében nekünk adott. Szívből remélem, lesznek majd olyanok, akik számára örömet jelent majd az, hogy még egy-két tehenet vegyenek ennek az újra született családnak, hogy így bőséges tej jusson minden gyerekűnk poharába.

Isten által teremtett világ jó! Sajnos a gonosz lélek, sokszor elemi részecskékre robbantja ezt a csodás mozaikot, világunkat. De ha alázattal, szelíd türelemmel elkezdjük a részeket egymás mellé rakni, Isten élő arca válik láthatóvá.

Szívből kívánom, hogy az új esztendőbeli, a 2004-es fáradozásotokban, munkátokban fedezzétek fel Isten jóságos vonásait, életet adó jelenlétét.

Csaba t.

Geographical place: Transylvania

Groups, movements whom it is about: D?vai Szt. Ferenc Alap?tv?ny

Date of creation or issue: 2003. 12. 31.

Author: B?jte, Csaba

Group, movement, tendency (wherefrom it comes from): Saint Francis Foundation, Deva