BOCS.HU Dokumentum       Elküldöm e-mail-ben! Nyomtatható verzió
magyar [20030513] [ismertet?] Olvasási ido: 5 perc Prashant: mindent átható béke (B?ke, Emberi jogok, Harmadik vil?g, Igazs?goss?g, Kereszt?nys?g, Mozgalom)
Az indiai jezsuiták Emberi jogok, Igazságosság és Béke központjának ismertetője.
Prashant: mindent átható béke

PRASHANT

"Világosságtok ragyogjon …"


"Prashant" mindent átható békét jelent. Két indiai szóból áll: a "pra(kash) jelentése fény, a "shant(i)" pedig béke.

A "Prashant" logoja egy indiai lámpa, mely a bolygóról együtt világít a ragyogó nappal. A bolygó a Föld szimbóluma s ugyanakkor az egészséges társadalmi fejlõdésé is.

A lámpát egy folyamatot jelképezve két betûbõl tervezték: J (Justice, Igazságosság) és P (Peace, Béke). A J a belefonódott S-sel a Jézus Társaság (jezsuiták, Society of Jesus, SJ) monogramja, a P pedig a görbületében rejlõ S-sel együtt a békét angolul (Peace) és indiai szóval (Shanti) egyszerre jelzi.

A bolygónk mögül felbukkanó nap Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuiták alapítójának címerébõl van.

A lámpa kanóca minden egyes ember feladatának szimbóluma egy igazságosabb és emberibb társadalom kifejlesztésében.

A logo színei az indiai zászló színei: fehér háttéren narancssárga, zöld és fekete, mintegy az indiai valóságba helyezve a "Prashant" kezdeményezéseit.

A Prashant mottója Jézus szava: "világosságtok ragyogjon…".

A Prashant Ahmedabadban van a híres Drive-in Road-on, pár lépésre a tekintélyes Research and Higher Learning intézeteitõl, a Gujarat Egyetem szomszédságában.


A Prashant egyrészt a gujarati jezsuiták Egészséges Társadalmi Fejlõdés tartományi hivatala (POISD), másrészt Emberi jogok, Igazságosság és Béke központ.

A Prashant látomása az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elõszavának szép megfogalmazásában: "a szabadság, az igazságosság és a béke alapja a világon az emberiség családja minden egyes tagja egyenlõ és elidegeníthetetlen jogának és a benne rejlõ méltóságnak elismerése".

E látomást az alábbi módokon kívánjuk megvalósítani:

- az Emberi Jogok, az Igazságosság és a Béke elõsegítése

- a szegények és más peremre szorult csoportok oldalára állni és külön odafigyelni a törzsekre, az érinthetetlenekre, az asszonyokra és a gyerekekre

- a jezsuiták küldetése, azaz a hitnek igazságossághoz vezetõ légköre legyen jelen minden kezdeményezésben

- a társadalmi fejlõdés egészséges módjának hangsúlyozása.


A Prashant kapcsolatban áll és együttmûködik számos emberrel, mozgalommal és szervezettel, melyek kapcsolódnak az Emberi Jogok, az Igazságosság és a Béke ügyéhez helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.

A Prashant a gujarati jezsuitákhoz tartozik, Irányító Testületének elnöke a gujarati jezsuiták provinciálisa, Fr. Jerry Sequeira sj.

Tanácsadó Testületének kiváló polgárai közt emberi jogi és szociális mozgalmárok és vezetõ értelmiségiek vannak.

A Prashant igazgatója, Fr. Cedric Prakash sj. igen aktív az emberi jogok, az igazságosság és a béke ügyeiben. Elnyerte a Kabir Puraskar díjat, melyet India miniszterelnöke adott át neki a közösségi béke és harmónia elõsegítéséért. Tagja különféle csoportoknak és szervezeteknek nemzeti és nemzetközi szinten, és a Népek Uniója az Emberi Jogokért (PUHR) nemzeti alelnöke is.


A Prashant az alábbiakra összpontosít:

- Béke

- Kutatás

- Tanácsadás

- Társadalmi fejlõdés

- Emberi Jogok

- Elérhetõség

- Együttmûködés

- Képzés


A Prashant tevékenységei:

- Projectek támogatása, felügyelete és kiértékelése

- A felfogó képesség menedzselése

- Képzés a fejlõdési folyamatokban

- Munkatalálkozók, szemináriumok, nyilvános elõadások


A Prashant szolgáltatásai:

- egészséges társadalmi fejlõdés irodák

- kutatási részleg jól felszerelt könyvtárral és internet kapcsolattal

- konferencia és találkozó szervezési lehetõség modern technológiával

- elszállásolás kis csoportok képzésekor


PRASHANT

Hill Nagar, Near Kamdhenu Hall, Drive-in Road, Ahmedabad - 380 052.

Tel.: 744-9744, 745-5913, Fax: (079) 748-9018, 630-1362

e-mail: [email protected], [email protected]


"Mi, india népe (kasztra, felekezetre, fajra, nemre és születési helyre való tekintet nélkül) ünnepélyesen megfogadjuk, hogy Indiából Független Szocialista Világi Demokratikus Köztársaságot alakítunk, és minden állampolgár számára biztosítjuk:

- az IGAZSÁGOSSÁGOT, társadalmi, gazdasági és politikai téren

- a gondolat, szólás, hit, meggyõzõdés és hitvallás SZABADSÁGÁT

- az EGYENLÕ bánásmódot és esélyegyenlõséget, és elõsegítjük

- a TESTVÉRISÉGET, biztosítva a személy méltóságát és a nemzet egységét és épségét."

(Nemzeti Fogadalmunk)


"Az emberi jogok és az alapvetõ szabadság minden emberi lény születéskor szerzett joga, melyet kölcsönösen biztosítani kell."

(Bécsi Deklaráció, Emberi Jogok Világkonferencia, 1993.)


"A nyomor felszámolása az emberiség etikai, társadalmi, politikai és gazdasági kötelessége."

(Koppenhágai Deklaráció, Világcsúcstalálkozó a Társadalmi Fejlõdésért, 1995.)


"A béke nem csupán a fegyveres konfliktus hiánya. A haladás, igazságosság és a népek közötti kölcsönös tisztelet a célja, hogy létrehozza a nemzetközi társadalmat, ahol minden ember megtalálhatja az igazi helyét és élvezheti a részét a világ szellemi és természeti erõforrásaiból."

(UNESCO)


"Egyre jobban tudatára ébredünk az igazságosságért folyó küzdelem sok dimenziójának. Az Isten képére teremtett ember méltóságának tisztelete erõsíti az erõsödõ nemzetközi tudatosságot az emberi jogok teljes skálájáért. Ez jelenti a gazdasági és szociális jogokat az élet és jól-lét alapszükségleteihez, a személyiségi jogokat (mint pl. a lelkiismereti és szólásszabadság, a hit gyakorlásának és megosztásának jogát), a társadalmi folyamatokban való teljes és szabad részvétel polgári és politikai jogait, továbbá a fejlõdés, a béke és az egészséges környezet jogait. Mivel a személyek és a közösségek összefonódnak, fontos átfedések jelennek meg a személyek és a népek jogai között, mint pl. a kulturális önazonosság és megõrzés, a saját sorsuk és energiaforrásaik irányítása. A jezsuitáknak, mint nemzetközi apostoli társaságnak, együtt kell dolgozniuk szolidáris közösségekkel e jogok érdekében."

(GC 34 SJ (55))


Földrajzi hely (amirol szól): India

Kirol szól (személyek): Prakash, Cedric SJ

Kikrol szól (csoport): ESP India

Fordító (az aktuális anyag nyelvére): Simonyi Gyula

Csoport, mozgalom, irányzat (ahonnan származik): ESP India

Célcsoport: mozgalmi ?nk?nteseknek, vall?sos embereknek