BOCS.HU Document       Send this in an email! Printable version
magyar/hungarian [20080727] [leaflet, statisztika] Time to read: half an hour A 40 éves Humanae vitae és az Isten népe (Family, Christianity, Population, Love, Sex)
A templomba járó és egyébként hithű angliai katolikusok óriási többsége semmibe veszi a hivatalos egyházi tiltásokat a szexualitás és fogamzásgátlás terén, sőt úgy gondolja, hogy ezeket meg kellene változtatni.
A 40 éves Humanae vitae és az Isten népe / Sex and the modern Catholic: Humanae Vitae 40 years on

A 40 éves Humanae vitae és az Isten népe

A The Tablet, az angliai római katolikusok 168 éves hetilapja a Cambridge egyetemmel együtt felmérést készített gyakorló (!) római katolikusok közt a Humanae Vitae enciklika (1968. júl. 29.) 40 éves évfordulóján.
A felmérés szerint az átlagos gyakorló római katolikus Angliában katolikus iskolába járt, támogatja azokat (nem csak anyagilag, de politikailag is, pl. két évvel ezelőtt a kormánynak vissza kellett vonnia egy javaslatát az egységesen a püspökök mögé álló katolikus tömegek miatt), és gyermekeit is ezekbe járatja, minden nap imádkozik és vasárnap misére megy amit kötelezőnek tart, és majdnem mindig áldozik. Fontosnak tartja a házasságot és a családot, 70%-ának a házastársa is katolikusként nőtt fel. A 18-35 évesek 49%-a házas, a 36-45 évesek 72%-a, s csak 13% ill. 5% él élettársi kapcsolatban.

Viszont csak egyharmaduk gondolja azt, hogy nem lehet jó katolikus, ha soha nem gyónik, háromnegyedük jobbnak tartja a válást a boldogtalan házasságnál és nem helyesli az újraházasodottak kizárását az áldozásból.

A gyónás kikopása a katolikus gyakorlatból összefüggésben lehet azzal, hogy a felmérés szerint a templomba járó és egyébként hithű angliai katolikusok óriási többsége semmibe veszi a hivatalos egyházi tiltásokat a szexualitás és fogamzásgátlás terén, sőt úgy gondolja, hogy ezeket meg kellene változtatni. Mindez egy annyira egyházias rétegben, ahol 76% azt vallja, hogy a katolikus egyház tanítása mérvadó számára annak megítélésében, hogy erkölcsileg mi elfogadható.

A 18-45 évesek több mint fele már együtt él(t) házasság előtt.
Összeköltözés házasság előtt: igen nem
18-35 58 42
36-45 53 47
46-65 34 66
65 év fölött 10 90

A római katolikusoknak csupán 3%-a vallja, hogy a szexuális egyesülésnek mindig nyitottnak kell lennie a gyermeknemzésre, nem lehet csupán a szeretet kifejezése. 9 százalék tartja rossznak az óvszer használatát, 16%-a a spirált, 18,5%-a a nem egészségügyi okból történő sterilizációt, 35%-a (megerőszakolás esetén csak 18%) az eset utáni tablettát.
Még a természetes családtervezési módszerekhez ragaszkodók is használnak kiegészítésként ill. megengedhetőnek tartják az óvszert (73%), a tablettát (51%), a sterilizációt (33%), a spirált (27%), az eset utáni tablettát (22%).

E kényes témában a „nincs vélemény” lehetőség választásával meglehetősen sokan éltek. Elsősorban a bevándorlók, az alacsony képzettségűek és a hivatalos tanítással tisztában lévők döntöttek úgy, hogy inkább megtartják maguknak a véleményüket.

A hivatalos tanítást a fogamzásgátlásról 15,7% tartja helyesnek, ugyanennyi tévesnek, s 54% szerint újra kellene gondolni. 41% szerint nem elfogadható, 18% szerint nem megérthető.
Csak 19% hajlamos családméretről beszélni a papjával. Csak egyharmadnál esett szó családtervezésről a házassági előkészítőn. Csak 8% vett igénybe katolikus párkapcsolati tanácsadást.

Figyel a Humanae Vitae enciklika tanítására:
18-35 36-45 46-65 65 év fölött
7% 7% 18% 24%

Százalék Használja Használná Nem használná
Spirál 6.6 16.1 36.8
Eset utáni tabletta 9.5 14.9 49.4
18-35 évesek 23.1 19.8 34.7
Fogamzásgátló tabletta 39.5 15.0 26.3
18-35 42.0 25.9 19.6
Membrán 10.5 21.0 34.4
Óvszer 50.4 18.4 15.1
18-35 60.2 22.0 8.2
Sterilizáció 13.1 20.5 35.0
18-35 1.7 21.7 39.2
36-45 12.0 25.7 36.6
46-65 17.9 20.8 30.2
Eset utáni tabletta megerőszakoláskor 2.1 41.8 24.9
Természetes családtervezés 43.3 23.8 11.8
18-35 30.2 37.3 10.3
36-45 47.9 19.1 15.0
(Figyelmen kívül hagyva a „nincs vélemény” választásokat)

Egy-egy módszer megítélésében az a korosztály a leggyakorlatiasabb, amelyik számára az a leghasznosabb (pl. az óvszernél és tablettánál a 18-35 évesek, a sterilizációnál a 46-65 évesek). A természetes családtervezés elutasítottsága a 36-45 éveseknél a legnagyobb, föltehetően mert befürödtek vele.

A jobban képzettek függetlenebbek a hivatalos tanítástól: pl. a csupán általános iskolát végzettek 35%-a használt már óvszert, míg a diplomások 59%-a.

Még egy-két érdekesség a felmérésből:
(Százalék) Hisz benne Bizonytalan Nem hisz benne
Pokol 60 31 9
Menny 91 8 1
Reinkarnáció 38 31 31

Azonos nemű párok elfogadása az egyházi közösség részeként: 35% igen, 36% nem.

Az alapos felmérésből ez csak pár adat. A teljes anyag olvasható angolul:
http://www.thetablet.co.uk/articles/11733
http://www.thetablet.co.uk/articles/11769/

Translator: Simonyi, Gyula

Target audience: religious people

Language versions: