BOCS.HU Document       Send this in an email! Printable version
magyar/hungarian [20091121] [leaflet] Time to read: 5 minutes Szexuális jogok a szegénység elleni küzdelemben (Peace, Family, Health, Human rights, Global Education, Third World, N?k egyenrang?s?ga, Love, Sex)
A szociális munka és a nemzetközi fejlesztés céljai közt alapvető a félelemmentes és örömteli szexuális élet egészségügyi, emberi jogi, egyenjogúsági, vallási, családtervezési feltételeinek megteremtése. Előadás a SzocExpo-n.
Szexuális jogok a szegénység elleni küzdelemben

A szociális munkában és nemzetközi fejlesztésben a szexualitást gyakran figyelmen kívül hagyják vagy csupán problématerületként kezelik: szexuális úton terjedô betegségek, szexuális erôszak, túlnépesedés.

Pedig a szexualitás, mint az emberi boldogság, intimitás, élvezet, szeretet alapvetô forrása, nehéz körülmények közt még fontosabb. Tehát a fejlesztésnek célul kell kitûznie a félelemmentes és örömteli szexuális élet egészségügyi, emberi jogi, egyenjogúsági, vallási, családtervezési feltételeinek megteremtését.

A szegénység sokszoros hátrányt és hiányt jelent ezen a téren:

- hiányzik a fiatalok megfelelô szexuális felvilágosítása és nevelése

- hiányzik az információ a biztonságos szexuális életrôl

- a szexualitás terén szenvedéseket okozó kérdéseknek nincs politikai erejük, mert kényesek és nem kifizetôdôek

- az egyedülállók, özvegyek, elváltak, betegek gyakran stigmatizáltak, társadalmilag és jogilag alsóbbrendûek

- különösen a szegény nôk gyakran társadalmi és anyagi kényszerek miatt mennek bele házasságba

- a szegény nôk közt a szexualitással és terhességgel összefüggô halál a vezetô halálozási ok

- még ma is milliószám csonkítják meg leánygyermekek nemi szervét

- gyakori a szexuális erôszak az otthonokban és a háborúkban, ami ismét csak elsôsorban a szegényeket sújtja

- a kényszerházasságot elutasítókat, házasság elôtt/mellett szeretkezôket gyakran megöli rokonságuk bosszúból

- a kemény munka és a kimerültség kevés idôt és energiát hagy a szex élvezetére

- a szegényeknek gyakran nincs intim helyük, ezért csak sietôsen és szorongással szeretkezhetnek

- a szex körüli sok tabu, vallási bûntudat, elôítélet, téveszme, megnyomorító elôírás a szegényekre erôsebben hat

- a szegények számára sokszor elérhetetlenek, vagy megfizethetetlenek a fogamzásgátló eszközök.

Forrás: Sexuality and Development, IDS Policy Briefing, No.29., April 2006, Institute of Development Studies at the University of Sussex Brighton, UK.

------------------------------


A szexuális jogok definíciója

A szexuális jogok emberi jogok, amelyeket már elismernek nemzeti törvényekben, nemzetközi emberi jogi dokumentumokban és más, közmegegyezést kifejezô dokumentumokban.

Minden személynek joga van, korlátozástól, erôszaktól vagy diszkriminációtól mentesen

- a legmagasabb elérhetô szexuális egészségre, beleértve a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatásokat,

- információt keresni, kapni és közölni a szexualitásról,

- szexuális nevelésre,

- testi mivoltának tiszteletben tartására,

- partnerének megválasztására,

- annak eldöntésére, hogy szexuálisan mikor aktív és mikor nem,

- kölcsönös egyetértésen alapuló szexuális kapcsolatokra,

- kölcsönös egyetértésen alapuló házasságra,

- annak szabad eldöntésére, hogy legyen-e gyereke és mikor,

- kielégítô, biztonságos és örömteli szexuális életre.

Az emberi jogok felelôsségteljes gyakorlása megkívánja mások jogainak tiszteletben tartását.

(WHO Draft working definition, October 2002)Translator: Simonyi, Gyula

Language versions: