Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

19 esemény

[1997-12-29] [idezet] A taizéi ökumenikus szerzetesközösség 20. európai ifjúsági találkozóját "Nem sejtett öröm" jelmondattal Bécsben rendezték. Mintegy 100 ezer fiatal vett részt.
(A többnapos taizei találkozót szilveszterkor minden évben Európa más nagyvárosában rendezik. A mozgalom kiszélesedése az 1974-es Ifjúsági Zsinattal kezdődött a francia Taize falucskában. Korabeli napló olvasható róla: bocs.hu)
A pontos cím: http://bocs.hu/eletharm/ev/ev02512.htm
[Részletek...]
[1993-12-29] [idezet] letbelépett az 1992-es Rio-i ENSZ konferencia biodiverzitás egyezménye.
A biodiverzitás védelmének világnapja (volt 2000-ig, amikor az ENSZ közgyűlés áthelyezte május 22-re).
A biodiverzitás, az élővilág sokfélesége gyorsan csökken: becslések szerint naponta kb. 140 állat- és növényfaj pusztul ki.
Pedig a biológiai sokféleség teszi lehetővé a természetes kiválogatódás útján a megváltozott környezethez való alkalmazkodást, az evolúciót, ami egyben az élő rendszerek viszonylagos stabilitását is eredményezi.
A mezőgazdaság feltalálása óta, kb. tízezer éven át az emberiség létszáma kb. másfélezer évenként duplázódott meg.
1650-től 1850-ig a duplázódáshoz már csak 200 év kellett (félmilliárdról 1 milliárdra), és ez a fajok kihalásának sebességét megtízszerezte.
A következő duplázódás már 80 év alatt bekövetkezett (1930-ban 2 milliárd), azután már csak 45 év kellett hozzá (1975-ben 4 milliárd), és ez a fajok kihalásának sebességét újra megtízszerezte. (vö. júl. 11. és okt. 20.)
- + -
"Valahányszor egy Elvevő pár arról beszél, milyen csodálatos lenne egy nagy család, újra és újra a Jó és Rossz Tudásának Fája alatti jelenetet játsszák el:
- Természetesen jogunkban áll úgy felosztani az életet ezen a bolygón, ahogy az nekünk tetszik.
- Miért állnánk meg... lehet akárhány gyermekünk, legfeljebb beszántunk további néhány száz hektár esőerdőt ... és kit érdekel, ha ennek következtében még egy tucat faj eltűnik?"
(Daniel Quinn: Izmael)
(egyezmény, konferencia)
[Részletek...]
[1993-12-29] Biológiai sokféleség egyezmény (Rio de Janeiro). Hatályba lépés 1993. dec. 29.
Magyar aláírás 1992. jún. 13, megerősítés 1994. febr. 24, hatályba lépés máj. 25.
(aláírás, egyezmény)
[Részletek...]
[1989-12-29] Prágában a parlament rendkívüli ülésén egyhangúlag Václav Havelt, a Polgári Fórum vezető személyiségét, az 1977-es Charta '77 egyik aláíróját választották meg a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökévé.
(Az illegális mozgalmak kapcsolattartásának megnehezítése érdekében a Charta '77 aláírása után Magyarországon éjszaka a rendőrök számos mozgalmi vezetőnél, papnál megjelentek és bevonták a piros útlevelet is, amivel szocialista országokba lehetett utazni.)
(aláírás, megjelent)
[Részletek...]
[1989-12-29] A Cseh Köztársaság első elnökévé választotta meg a parlament képviselőháza Václav Havel volt csehszlovák szövetségi államfőt.
A Kerti ünnepély (1963) c. darabját Magyarországon is bemutatták, a Leirat (1965) világszerte ismert drámaíróvá tette. A Tvár folyóirat szerkesztője, a '68-as prágai tavasz idején a Független Írók Klubjának elnöke. Utána csak szamizdatban és külföldön jelenhettek meg művei és nem játszották a szocialista színházak. 1975-ben nyílt levelet írt a cseh párt- és államfőhöz. 1977. jan. 6-án letartóztatták a Charta '77 fő szervezőivel együtt, 1979 októberében négy és fél évre ítélték. A magyar ellenzék mindkét esetben tiltakozó nyílt leveleket írt. A rendszerváltozással, 1989. dec. 29-én lett a Csehszlovák Szocialista Köztársaság államfője. Élharcosa volt a régióban legszigorúbb átvilágítási törvénynek. A kárpótlási törvénnyel ő is jelentős családi vagyont kapott vissza.
(Elnöksége legsúlyosabb mulasztásának nevezte, hogy nem emelte fel szavát időben a temelini atomerőmű építése ellen.)
(tilt, törvény)
[Részletek...]
[1988-12-29] A Minisztertanács határozatot hozott a munkanélküli segély bevezetéséről.
(Odáig elzárás járt a kmk-nak becézett közveszélyes munkakerülésért. Azaz büntették a még el sem követett, de a jövőben valószínűsíthető tettet. A szocialista bűnüldözés évtizedekkel megelőzte a mostani Különvélemény (Minority report) c. filmben szereplő scifi-rendőrséget.)
[Részletek...]
[1986-12-29] Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező halála (szül. 1932. ápr. 4.). Műveiben a lét értelme, a mai ember konfliktusai foglalkoztatták. Iván gyermekkora, Andrej Rubljov, Solaris, Sztalker, Nosztalgia, Áldozathozatal.
(halál)
[Részletek...]
[1986-12-29] Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező születése (+1986. dec. 29.). Műveiben a lét értelme, a mai ember konfliktusai foglalkoztatták, s mesterien mutatta be különböző korszakok életét, hangulatát és tájképeit. Legismertebb filmjei: Iván gyermekkora, Andrej Rubljov, Solaris, Sztalker. 1984-től Nyugat-Európában forgatta utolsó két filmjét, a Nosztalgiát és az Áldozathozatalt. Az utóbbi elnyerte a Cannes-i filmfesztivál különdíját.
(halál)
[Részletek...]
[1978-12-29] Franyó Zoltán erdélyi költő, író, műfordító halála (szül. 1887. júl. 30.). Több mint négyezer verset fordított magyarra, s magyar költőket is fordított németre, románra. 16 nyelven tudott, óegyiptomi, sumer, akkád, ógörög, római, arab, perzsa, indiai és kínai költőket is fordított.
(halál)
[Részletek...]
[1973-12-29] Megindult a forgalom az újjáépített és meghosszabbított kisföldalattin.
[Részletek...]
[1944-12-29] A Budapestet körülzáró 2. és 3. szovjet Ukrán Front főparancsnokai fegyverletételre szólították fel a fővárost védő német és magyar csapatokat. Vecsésnél a felhívást vivő szovjet parlamentert, Steinmetz Miklós kapitányt, Budaörsnél pedig az elutasító válasszal visszaútban levő Ilja Afanaszjevics Osztapenko kapitányt máig tisztázatlan körülmények között meggyilkolták. Az ekkor kezdődött városostrom a II. világháború történetében az egyik leghosszabb, legnagyobb áldozatokkal járó ostrom volt, Budapest történelme során példátlan károkat szenvedett.
(háború)
[Részletek...]
[1926-12-29] Rainer Maria Rilke osztrák költő halála (szül. 1875. dec. 4.). Életútjában, országról országra vándorlásában a XX. század eleji közép-európai polgárság nyugtalansága, magakeresése kapott szinte szimbolikus értelmet. Költészetét az intellektuális bölcselkedő stílus jellemzte.
(halál)
[Részletek...]
[1924-12-29] Carl Spitteler svájci költő és író születése (+1924. dec. 29.). Az 1919.évi irodalmi Nodel-díjat az Olimpiai tavasz (1900-1906) című verses eposzáért kapta, amelyben tizennyolcezer sorban énekelt a görög istenekről.
(halál)
[Részletek...]
[1924-12-29] Banda Marci (Márton) hegedűművész halála (szül. 1847. okt. 23.). A legnagyobb magyar cigányprímások egyike.
(halál)
[Részletek...]
[1876-12-29] Pablo Casals spanyol gordonkaművész, karmester és zeneszerző halála (szül. 1876. dec. 29.). 1956-ban Puerto Ricóba települt, onnan hallatta hangját a világ békéjéért. Itt szervezte meg a San Juan-i Ünnepi Játékokat, a puerto ricoi szimfonikus zenekart és konzervatóriumot. Búcsúhangversenyét 1967-ben adta.

(születés)
[Részletek...]
[1828-12-29] Szendrey Júlia (Petőfi Sándorné) írónő halála (szül. 1828. dec. 29.). 1846-ban ismerkedett meg Petőfi Sándorral, 1847-ben házasodtak össze, férjét 1849-ben látta utoljára. Ezután Kolozsvárott, Endrődön és Pesten megpróbált fényt deríteni Petőfi sorsára.
1850-ben Horvát Árpád történész felesége lett, második házasságát pletykák sora és nemzeti felháborodás kísérte. Három közös gyermekük született.
Néhány elbeszélést, verset írt, naplót vezetett, s lefordította Andersen néhány meséjét. Szomorú élete számos regény és dráma ihletője lett.
(születés)
[Részletek...]
[1760-12-29] Diószegi Sámuel botanikus halála (szül. 1760. dec. 29.). A magyar rendszeres növénytan megalapítója. Református lelkész volt, esperes és egyházkerületi főjegyző. Legjelentősebb munkája az első magyar növényhatározó, a Magyar Füvész Könyv, amelyet sógorával, Fazekas Mihály költővel közösen írt. A Karl Linné svéd természettudós növénytani rendszerének tudományos eredményeit felhasználó könyv több mint 3000 magyarországi növény leírását tartalmazza, ékes magyar nyelven. Ő teremtette meg a leíró növénytan és alaktan magyar szaknyelvét.
A magyar nyelv legnagyobb tudora, Arany így írt róla:"...óhajtani lehet, hogy aki még valaha nyelvünkben újít, azt a népnyelv, népi észjárás oly teljes ismeretével és oly romlatlan nyelvérzékkel tegye, mint Diószegi, Fazekas, Földi".
(megalapít, születés)
[Részletek...]
[1760-12-29] Diószegi Sámuel botanikus születése (+1813. aug. 2.). A magyar rendszeres növénytan megalapítója. Legjelentősebb munkája az első magyar növényhatározó, a Magyar Füvész Könyv, amelyet sógorával, Fazekas Mihály költővel közösen írt.
(megalapít, születés)
[Részletek...]
[1721-12-29] Madame Pompadour (Jeanne-Antoinette Poisson) halála (szül. 1721. dec. 29.). Egy egyszerű polgár törvénytelen leányaként lett XV. Lajos francia király kedvese, aki őt márkinői rangra emelte. Rokonszenvezett a felvilágosodással, segítette az Enciklopédia kiadását.
(születés, törvény)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid