Rémületes látni Szent-Györgyi Albert teóriájának bizonyítékait szerte a világban. "Az őrült majom" c. könyvében kifejti, hogy a több millió év alatt kifejlődött emberi agy nem arra készült, hogy a jelen gyorsaságú és bonyolultságú világban eligazodjon. Ezért képtelenek vagyunk a helyzetünket akár csak felfogni is. A 97/4. szám egyébként kitűnő tanulmányaiban is rémületes, hogy pl. a német és amerikai egyház ilyen magas szintjén is mennyire hiányzik egy alapvető tényező felismerése. Az egész Mérleg kötetben nem találtam egyetlen utalást sem a népességnövekedésre, még a Szemle rovat kifejezetten ökológiai témája és az ismertetett könyvek és tanulmányok széles köre ellenére sem. Úgy tűnik, hogy az emberiség minden korban túlterhelte szaporodásával életterének a kor technikai szintje által lehetővé tett eltartó képességét. Ezt a feszültséget területhódításokkal, "mások" (indiánok, feketék, sárgák) és a saját csoport gyengébbjeinek irtásával, technikai fejlődéssel stb. enyhítették, míg a szaporodás mindig újra növelte. Századunkra telítődött a Föld, az agresszió a világtársadalmon belül és a természet ellen egyre nőtt. Tudományos megfigyelés, hogy a túlzsúfoltság a társas viselkedés és a populáció összeomlásához vezet. Amikor szegénység, erőszak, gazdaság, társadalom, állam, igazságosság stb. kérdéseit vizsgálja, az egyházi vezetés még ma is, talán a szexualitással kapcsolatos hibás tézisek és tabuk következtében, teljesen vaknak mutatkozik a túlnépesedés problémájával szemben, amely pedig a felsorolt kérdések egyik legalapvetőbb tényezője. Életharmónia: lelki, szellemi és a személyesség gazdagsága (az utóbbin a szerelem, barátság, közösség ezerféle tartalmát értem, köztük a szexualitás isteni adományát), és ennek eredményeként az anyagi fogyasztás, a népesség és az agresszivitás csökkenése a kiút. "Az őrült majom" téziséből még egy kötelesség származik, amit szintén felismerni sem látszik az egyház: szüntelenül figyelmeztetni magunkat és főleg a döntéshozókat, hogy nem szabad nagy horderejű, hosszú távú változásokat előidézni. A keresztény üzenet lényegi eleme ma a politikusok, tudósok és főként a hadvezérek, médiacézárok, pénzemberek és cégvezetők felé: Lássátok be az emberiség globális válságához képest "értelmi fogyatékos" mivoltotokat! Ne versenyezzetek, messze túllépve minden elviselhető sebességet, óvatosságot, lelkiismeretességet, gondosságot. Ne hozzatok döntéseket, ne pörgessétek a halálgépezetet, lássátok be, hogy a hatástanulmányok, ha becsületesen készítették el őket, csupa bizonytalansággal, "nem-tudható"-val, "nehezen becsülhető"-vel, értelmi fogyatékosságunk belátásával vannak tele.

Simonyi Gyula mérnök, Székesfehérvár
(Mérleg, 1998/1.)