Simonyi Gyula
(informatikus, közgazdász, teológus)

Ember és kiborg küzdelme az Interneten

Internet a pálmakunyhókban - és az erdôirtó buldózerek irányitó fülkéiben.
Békemozgalom az Interneten - és erôszakra nevelés, a lelkiismeret kómája.
Szabad keresés - és a csatornákat és az agyat eltömô reklám-zaj.
Globális bölcsesség - és a gondolkodást bénító, az emlékezetet eltömô információdömping.
Határtalan tudás - és csupán csak maga a média az üzenet.
A kultúrák megosztása - és a gyökerek elapadása, kulturális entrópia, egyhangú harsányság.
A képernyôn át az egész való világ hívogat - és a cybertér mint menekülés és kábítószer.
Világnyelv - és nyelvi imperializmus.
Cenzúra nélküli közlés - és a hangerô dönti el, mi számít igaznak.
A szegény szava is eljuthat mindenkihez - és a pénz hangja túlharsog mindent.
Civil társadalom Kelet-Európában is - és már Nyugaton sem.
Közvetlen demokrácia - és a közbeletörôdés ipari gyártása.
Globális gazdasági lehetôségek - és elszabadult virtuális pénz-tájfun, amit már a jegybankok és spekulánsok sem képesek megérteni.
Esély a tehetséges szegények számára a határok átrepülésére - és a nem-technokraták, a nem-kiborgok peremre szorulása.
Az Internet lehetôség az oktatásra, amely a túlnépesedés leghatékonyabb ellenszere - és veszély az érzelmi elsatnyulásra (tamagocsi-temetôk, virtuális kertek), a szerelem elsivárosodására gépi stimulációvá, tamagocsi-simogatássá.
Az Internet vonz a szellemi fejlôdésre, amelyben lehetôségeink határtalanok - és stimulál az anyagi fogyasztásra, amelyben már túlléptük a Föld eltartó képességét.
Valós-idejû jelenlét bárhol - és a sebesség miatt jelenlét sehol sem.
Globális hatókör - és kísértet-zsarnokok, a virtuális manipulátor-karok helyes irányítására való képtelenség, ismeret-, beleérzés- és felelôsség-hiány.
Az ember szellemi képességeinek óriási fejlôdése - és mégis növekvô elmaradása az információs eszközök kézbentartásához szükségestôl (feltaláltuk a számunkra már felfoghatatlant).
Fénysebességû, globális kommunikáció - amely gyorsabb döntéshozó képességeinknél és tágabb érzékelô képességeinknél, ezért totális baleseti veszéllyel jár.
Az Internetet is használnunk kell az emberiség globális válságának megoldásában - de ne feledjük, hogy a halálipar találta fel és a virtuális világban valóságos háború folyik.
Az elektromos ellenállás hiánya rövidzárlat. Ellenállás nélkül minden romba dôl, elég. A technika-tudomány bálványozása rabszolgává tesz. Az Internetnek ellenállókra van szüksége. Az igazi fejlôdés motorja a fejlôdésben rejlô ôrület és halálveszély elleni küzdelem.