BOCS Homepage


Éves jelentés (1990. március)
(Ismertetjük a Gujarat-i Szt. Xavier Szociális Segítõ Társaság jelentésének vázlatát, az 1989 áprilisától 1990 márciusáig tartó munkaévrõl)

1. Folyamatban levõ programok: városi közösség fejlesztése; megújított nevelés; közösségi egészségügy; nyomornegyed-feljavítás; tájékoztató, kutató és dokumentációs központ.

2. A megújított nevelési program: az elõzõ évhez képest nõtt a tanulók száma, kevesebb volt a hiányzás (különösen a lányoknál) és a kimaradás, a tanulmányi eredmények javultak, a szülõket sikerült jobban bevonni, több helyi tanító van és erõsödött a Gyermekvédelmi Alap is. Michael Rayar atya tanulmányt készített, hogy fejlessze a kreatív tanítási módszereket.

3. Közösségfejlesztés: mindkét nyomornegyedben fenn tudtunk tartani egy-egy hiteltársulatot, amelyek növelik a tartalékolás készségét, segítséget nyújtanak a szükségben. Yuvak és Mahila Mandal sokat dolgoztak azért, hogy növeljék a szociális jogok tudatosságát és a kölcsönös megértést, együttmûködést.

4. Közösségi egészségügy: a tavalyinál többen vették igénybe a jobb táplálkozási szokások, a szülésre való elõkészület, az otthoni gyógymódok, a gyógynövények használata, az egészségnevelés, betegellátás, vitaminellátás és a szakorvoshoz való beutalás programjait ill. szolgáltatásait. Van iskolai ellenõrzés és orvostovábbképzés.

5. Nyomornegyed-fejlesztés: a földbirtok problémák miatt nem tudnak az emberek jobb táplálkozáshoz, elviselhetõbb életszínvonalhoz jutni. Folyamatosan próbálunk nyomást gyakorolni a helyi hatóságokra, eddig eredménytelenül.

6. Támogató és koordináló tevékenységek: 455 209 kedvezményezett számára 2 124 774 kg élelmiszert juttattunk, elkezdtük egy víztároló elõkészítését, anyaság- és gyermekegészségügyi stratégiát sikerült elfogadtatnunk.

7. Továbbképzés és szolgáltatás a társadalom minden rétege számára, a következõ témákban: környezetbe illeszkedõ technológia; nemzeti nyitott iskola; társadalmi tudatosság akció csoport; hegymászó táborok; mezõgazdasági ipar; teve fuvarozás; vetõmag és trágyázás.

8. 1989. szeptember 28-án megnyílt a tájékoztató, képzõ, fejlõdést kutató és dokumentációs központ.

9. A Szervezet fejlõdése: munkatársaink is továbbképzéseken vettek részt, valamint kisegítettek más fejlesztõ irodák szemináriumain, mûhelyeiben vagy oktatásain. Rendszeresek voltak a heti találkozók.

10. Következtetés: bár egyre többet próbálunk megvalósítani, rengeteg feladat áll egy ilyen szervezet elõtt.