BOCS Homepage


Az ESP (Education Sponsorship Programme, nevelést támogató program)

Az ESP (Education Sponsorship Programme, nevelést támogató program) olyan szervezet, amely tanulásra ad lehetõséget Gujarat (ejtsd: Gudzsarát) indiai államban a szegény gyermekeknek.

Alapelve, hogy az oktatás és a tájékozottság az a kulcs, amely kiszabadíthat a kevesek hatalmán és kiváltságain alapuló, emberek okozta szegénységbõl. Az ESP ezért lehetõvé teszi a félreállítottaknak, hogy tanuljanak, reménykedjenek és egy napon elfoglalják az õket megilletõ helyet a társadalomban.

Élet a kollégiumokban

A kollégiumok olyan missziós központok, ahová a környezõ falvakból kasztra és vallásra való tekintet nélkül érkeznek a szegény gyerekek, hogy egy családként éljenek együtt és nõjenek föl. Megfelelõ ellátást, tanulási lehetõségeket és játéktereket kapnak - ezek a legfontosabbak egy gyermeknek.

A kollégiumok elõsegítik a gyermekek sokoldalú fejlõdését. Bátorítják õket a kiemelkedõ tanulmányi eredményekre; változatos aktivitásokban nevelik õket olyan emberi értékekre, mint a csoportmunka, az igazságosságra törekvés és az önzetlen szolgálat. Van idejük az imádságra és az istentiszteletre, az énekekre és a táncokra, a vidámságra és a játékra. A kollégium fenntartásában is segítenek kerti munkával, favágással és fõzéssel.

A gyerekeknek megvannak a maguk kihívásai és problémái is - a felnõtté válás fájdalmai, a kudarctól való félelem, önazonosságuk keresésének küzdelme. Vannak szomorú pillanatok is, amikor egy társunk elmegy.

Megtestesült egyház

Az ESP csak egy része az egyház fejlesztési stratégiájának. Vannak más programok is, például földmûvelõ és állattenyésztõ szövetkezetek, közösségi egészségügy, nõk szervezetei és falusi óvodák.

Az ESP 1974-ben kezdõdött és 1986-ban 7000 gyermekre terjed ki 80 kollégiumban. Az ESP irodája koordinálja a vállalkozást és beszámolókon, leveleken keresztül erõsíti a kapcsolatot a támogatók és a gyermekek közt.

Minden támogató 100 dolláros (Rs. 1200) utalványt küld gyermekenként és évente, amely a gyermek költségeinek kb. a felét fedezi. A támogatók kapnak egy rövid fényképes életrajzi vázlatot a gyermekrõl, hogy a szervezet mögött megmaradjon a személyes kapcsolat. Az egyes gyerekeknek külön ajándékokat küldeni nem jó, mert szükségtelen féltékenykedést és rivalizálást okoznak.