Donella H. Meadows
Könyvét kiadjuk Föld Napjára


Donella Meadows, A növekedés határai c. könyv szerzõje, meghalt

Donella H. Meadows, úttörõ környezeti tudós és író, rövid betegség után 59 évesen meghalt kedden (2001 febr. 20.) New Hampshire-ben. Az 1972-ben óriási nemzetközi visszhangot kiváltó, A növekedés határai c. könyv fõ szerzõjeként vált világszerte ismertté. A könyv a népesedés, gazdaság és környezet hosszútávú globális trendjeit tanulmányozta, 28 nyelvre fordították le és többmillió példányban kelt el. Ugyancsak õ volt a fõ szerzõje a világhelyzetet húsz évvel késõbb újra vizsgáló tanulmánynak , amely Túl a határokon címmel, az eredeti társszerzõkkel (Dennis Meadows és Jorgen Randers) jelent meg 1992-ben.

Meadows professzor, akit barátai és kollégái csak Dana-ként ismertek, a "fenntarthatóság mozgalomként" ismertté vált nemzetközi erõfeszítések egyik vezetõje volt, hogy megváltoztassa a környezeti, gazdasági és társadalmi rendszereket pusztító folyamatokat. Munkáját széles körben elismerik, meghatározó hatással volt tudományos dolgozatok, kormányzati tervek és nemzetközi egyezmények százaira.

Dana Meadows a környezeti rendszerek, etika és újságírás elkötelezett tanára is volt diákjai számára a Dartmouth fõiskolán (Hanover, New Hampshire), ahol 29 évig tanított. Sok eredeti hozzájárulása mellett a rendszerelmélethez és a globális trendek analíziséhez, egy kis farmot mûködtetett és a helyi közösség élénk tagja volt. Világhíréhez hiteles szerénységgel viszonyult, gyakran írta foglalkozásaként egyszerûen azt, hogy "farmer és író".

1941 március 13-án született Elginben (Illinois), kémikusként végzett a Carleton fõiskolán 1963-ban és biofizikából doktorált a Harvard egyetemen 1968-ban. A Massachusetts Institute of Technology kutatójaként Jay Forresternek, a rendszerdinamika és a számítógépes mágneses adattárolás fölfedezõjének neveltje volt.

1972-ben annak a MIT csapatnak a tagja volt, amely a World3 globális számítógép modellt alkotta a Római Klub számára és megteremtette az alapot A növekedés határaihoz. A könyv vezércikké vált szerte a világon és elindította a napjainkban is folyó vitát arról, hogy milyen határokon belül képes a Föld alapul szolgálni az emberi gazdaság növekedéséhez. Írásai - általában egy heti cikk formájában, mely sorozat a The Global Citizen (Világpolgár) néven 1991-ben Pulitzer Díjra lett fölterjesztve - azóta rendszeresen megjelentek a nemzetközi sajtóban.

1981-ben korábbi férjével (Dennis Meadows) együtt megalapította az International Network of Resource Information Centers (INRIC, erõforrás információs központok nemzetközi hálózata), amely a Balaton Group (Balaton csoport) néven vált ismertté (a magyarországi tó neve után, ahol a csoport évente találkozik). A csoportnak sikerült a hidegháborús vasfüggöny mindkét oldalán élõ tudósok közt korai és nagyjelentõségû tapasztalatcserét létrehoznia.

A Balaton csoport koordinátoraként 18 éven át segített egy rendkívül hatékony globális információcserét és együttmûködést vezetõ tudósok, kutatók és a széles fenntarthatóság mozgalom aktivistáinak százai közt. Meadows professzor ezenfelül számos nemzeti és nemzetközi testületben és tudományos társulatban dolgozott és elõadásaival bejárta az egész világot. 1991-ben Pew Scholar, 1994-ben MacArthur Fellow elismerést kapott munkájáért. 1992-ben a Swiss Federal Institute of Technology (ETH) díszdoktorává avatták.

1997-ben Meadows professzor megalapította a Sustainability Institute-ot (Fenntarthatóság Intézet), amelyet "gondolat-és-tett-központnak" nevezett. Az intézet összekapcsolja a globális rendszerek korlátainak kutatását a fenntartható életforma gyakorlati bemutatásaival, beleértve egy ökofalu és biofarm fejlesztését (Hartland Four Corners, Vermont).

Gyászolják édesanyja, Phoebe Quist (Tahlequah Oklahoma), édesapja, Don Hager (Chicago), testvére, Jason Hager (Wisconsin), unokatestvérei, továbbá kollégák és barátok széles köre helyben és világszerte, a szervezetekben, amelyeket alapított és segített.


A nekrológot a Balaton Group (INRIC) tagjai készítették és tették közzé ma (2001, febr. 21.) reggel a Balaton Group email listáján.
Fordította Simonyi Gyula, a Balaton Group egyik magyar tagja ([email protected]).

További információ: USA: [email protected], New England: [email protected], Europe: [email protected], Asia: [email protected]

Dana magyarul olvasható írásainak (fõleg György Lajos fordított rendszeresen tõle) gyûjteménye megtalálható a BOCS Alapítvány webhelyén: http://bocs.hu (a pontos cím: http://bocs.hu/donella/index.html)