BOCS Homepage


Kína

Vették a bátorságot...

Bár a hivatalos egyházakban lehet bibliát venni,
a földalatti gyülekezetekben hiánycikknek számít.
A mai napig csempésznek bibliát Kínába. 1997
áprilisában egy csapat svájci is ezt az utat választotta.


Bibliacsempész turisták a határon

1997. március: Zu* belép a hotel halljába. Hirtelen két férfi áll mellé, elveszik az útlevelét és bekísérik a rendõrõrsre. 36 órán át kihallgatják, majd kényszerítik a vallomás aláírására. Miféle bûnt követett el? Zu – akár a többi elkötelezett keresztény – illegálisan vitt bibliát Kínába.
Ugyanekkor egy csoport svájci Hong Kongba készül, hogy bibliát csempésszen Kínába. Ez csöppet sem veszélyes – mondták nekik. Most azonban, hogy Zut és más bibliacsempészeket letartóztattak, a helyzet egyik napról a másikra megváltozott. A CSI azt ajánlja a csoportnak, egyelõre halasszák el az utat!
De õk nem mondanak le eredeti tervükrõl. „Tudtam, hogy az élõ Isten kezében vagyok, és Õ elkísér minket” – mondja Heidi S.*, az egyik „bibliacsempész”. A bibliákat Hong Kongban kapták kézhez. Biztonsági okokból csak párat tettek a csomagjukba, a többit ruhájuk alá rejtették. „Átmelegítve” Isten igéjétõl, közeledtek a kínai határhoz. „A vámnál visszatartottuk a lélegzetünket – meséli egyikük –, pulzusunk szaporán vert, a szívünk kalapált, de kívülrõl semmi sem látszott rajtunk. Mindnyájan csendben Istenhez fohászkodtunk.” Az öt svájci turista észrevétlenül lépte át a határt. Egy-két lépés – és már a kommunista Kínában vannak, bõröndjeikben a földalatti gyülekezeteknek szánt bibliákkal. De hogy tudják átadni majd ezeket a bibliákat anélkül, hogy veszélybe sodornák a hívõket? Heidi S.: „Nekünk csak egy kaland volt, de az ottaniaknak élet-halál kérdése, úgyhogy körültekintõen kellett eljárnunk.” És ez nem túlzás. Zu Yongzhe közösségi vezetõt például mostanában ítélték 10 év börtönbüntetésre egyszerûen azért, mert hívõ.
A csoport Sanghaiban váratlanul megismerkedik Glóriával*, a földalatti egyház tagjával. Elkötelezett keresztény. A csoport átadja neki a bibliákat, de valamit észrevesznek. Alighogy Glória elmegy, csöngetnek az ajtón. Ez már a rendõrség. Semmit sem találnak. Glória gyorsabb és óvatosabb volt. A bibliákat villámgyorsan továbbadta egy megbízható társának, aki azonnal magával vitte mindet. Cél: az ország belsejében lévõ közösségek, akiknek egyáltalán nincs bibliájuk. Ú

*A neveket biztonsági okokból megváltoztattuk.

Tiltakozz
a föld-alatti
egyház üldözése ellen!


Your Excellency,
We are shocked to hear of the continuous persecution of the underground church in your country. In October 1997, for example, 56 year-old house church leader Xu Yongzhe was sentenced to 19 years imprisonment for his faith. We call for Xu's immediate release and religious liberty in your country.
Yours sincerely and respectfully,


__________________________    __________________________
Place, date (hely, dátum)                    Signature (aláírás)

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy az Ön országa továbbra is üldözi a földalatti egyházakat. 1997 októberében pl. Zu Yongzhe istentiszteleti vezetõt – kizárólag hite miatt – 10 év börtönre ítélték! Követeljük, hogy Zut haladéktalanul bocsássák szabadon és biztosítsák Kínában a szabad vallásgyakorlatot.