Sajtóközlemény: a Nemzetközi Bíróság döntést hozott a nukleáris fegyverek legalitása ügyében.

Fordulópontot jelent a Hágai Nemzetközi Bíróság mai (1996. júl. 8.) döntése, amelyben kihirdette, hogy az atomfegyverekkel való fenyegetés vagy azok használata "ellentétes a fegyveres konfliktusok esetén alkalmazható nemzetközi törvényekkel" szinte minden elképzelhetô körülményben.

Az illegalitásról szóló átfogó döntés alóli egyetlen kivétel a Bíróság fenntartása: "...tekintettel a nemzetközi törvény jelenlegi helyzetére és a hatáskörébe tartozó tény alapfogalmaira, a Bíróság nem tudja véglegesen meghatározni, hogy az atomfegyverekkel való fenyegetés vagy azok használata vajon törvényes vagy törvénytelen az önvédelem olyan extrém helyzeteiben, mikor az adott állam végsô túlélése forog kockán."

E két rendelkezés fölött 7-7 arányban oszlottak meg a szavazatok, az elnöké volt a döntô. Bár, mivel az ellenkezô véleményen levô bírák közül három azért szavazott így, mert a teljes illegalitás mellett, a "különleges körülmény"-kivétel ellen volt, az általános illegalitás mellett ténylegesen tíz szavazat szólt, négy ellenében.

A Bíróság egyhangúan kijelentette, hogy összhangban a nukleáris terjeszkedés megállításáról szóló egyezmény (Nuclear Non-Proliferation Treaty) 4. bekezdésével "fennáll az a kötelezettség, hogy folytassuk jóhiszemûen és vigyük végig a nukleáris leszereléshez vezetô kezdeményezéseket, minden tekintetben szigorú és hatékony nemzetközi ellenôrzés alatt."

A Bíróság abban is egyetértett, hogy a nukleáris fegyverek, más fegyverekhez hasonlóan, alárendeltek annak a törvénynek, amely háborús konfliktusokban védelmezi a civileket, a küzdôket /combatant/, a környezetet, a semleges nemzeteket, a jövô generációkat a háború hatásaitól, és alárendeltek az Ensz-charternek is, amely megtiltja a katonai erôvel fenyegetést és annak alkalmazását az önvédelem kivételével.

Peter Weiss, a Jogászok Atomfegyverellenes Nemzetközi Szövetségének társelnöke örömmel fogadta a Bíróság ítéletét: "Ez méltó folytatása Wimbledonnak, egy csoport jelentéktelen állam ahogy gyôzedelmeskedik a világ élenjárói ellen. A Bíróság felvázolt egy tiszta ösvényt, amely a nukleáris fegyverek megszüntetéséhez vezet, mind jogi elemzése, mind azon felhívása tekintetében, hogy kezdjük komolyan venni az NPT 4. bekezdését."

Robert Green, a brit Királyi Flotta nyugalmazott parancsnoka, a World Court Project brit csoportjának a tagja mondta: "Ha ezt a figyelemre méltó döntést tekintem, soha nem használhattam volna atomfegyvert legálisan. Ez a döntés a haderô feladatává teszi, hogy felülvizsgálja a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos hozzáállását. Az atomfegyverek most gyakorlatilag ugyanabba a kategóriába esnek, mint a vegyi és a biológiai fegyverek."

Válaszként arra, hogy a World Health Organization (WHO) irányadó véleményt kért az atomfegyverek használatának legális voltára, tekintettel ennek egészségügyi és környezeti következményeire, a Bíróság úgy találta, nincs illetékessége a kérdésben, mert az atomfegyverek legalitása nem tartozik a WHO tevékenységi körébe. Ann Marie Janson, az Orvosok Nemzetközi Szövetsége az Atomháború Megakadályozásáért (IPPNW) WHO összekötôje nyilatkozta: "Ezt az ügyet a WHO kezdeményezte, az IPPNW aktív segítségével. Az IPPNW megértette, hogy a megelôzés az egyetlen gyógyító válasz a nukleáris háború fenyegetésére. Örülünk, hogy a Bíróság érvei említik a környezet és a jövendô generációk védelmének szükségességét a nukleáris károsodással szemben a Közgyûlés ügyében, de csalódást okoz, hogy ugyanezeket az egészségügyi szempontokat csupán a három ellenvéleményt bejelentô bíró értette meg a WHO ügyében."

A Bíróság ítélete a Közgyûlés ügyében ökölcsapásként éri az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Oroszországot. Mindegyikük arra utasította a Bíróságot, hogy ne tárgyalja az ügyet, amelyet a Jogászok Atomfegyverellenes Nemzetközi Szövetsége (IALANA), a Nemzetközi Békeiroda (IPB) és az Orvosok Nemzetközi Szövetsége az Atomháború Megakadályozásáért (IPPNW) kezdeményezett. Mivel nem volt közvetlen kapcsolatuk a Világbírósággal, felkérték, sikerrel, a Világegészségügyi Közgyûlést és az ENSZ Közgyûlését, hogy irányadó véleményeket kérjenek. Fredrik Heffermehl az IPB-tôl: "Ez az eset bátorító példája annak, hogy a különbözô szervezetek képesek hasznát venni a nemzetközi szervezeteknek, mint pl. a Világbíróság, amelyek rendeltetése, hogy szolgálják a világ népét, és ne csak a kormányokat."

Kapcsolatok: IALANA Titkárság: tel. +31-(0)70-3634484 fax -3455951
Phon van den Biesen, IALANA tel. +31-(0)20-6232605 fax -6203559
Peter Weiss, IALANA otthoni tel. +31-(0)20-6274442
Fredrik Heffermehl elérhetô az IALANA titkárságán.
Robert Green, Világbíróság Akció UK, elérhetô: +31-70-360-8905
UK még: George Farebrother, +44 (0)1323 844 269