English

NGO SEOBE99
A szervezet tagjai azon emberek, akik a koszovói válság elõtt, illetve a
válság ideje alatt, valamint a NATO légicsapások idején hagyták el
Jugoszláviát, s mindezt azért, hogy elkerüljék a fegyveres erõkbe történõ
belépést, vagy konkrét meggyõzõdésbõl dezertáltak a Jugoszláv Hadseregbõl.


Date: Thu, 25 Nov 1999 17:37:39 +0100
From: Farkas Henrik <[email protected]>
Subject: Akció

Felhívás


Az Amnesty International dokumentumokkal és tanúvallomásokkal alátámasztott részletes jelentésben (October 1999 AI Index: EUR 70/111/99) foglalkozott azon jugoszláv állampolgárok sorsával, akik a koszovói háború kapcsán megtagadták a katonai szolgálatot vagy dezertáltak. A jelentés olyan részleteket is tartalmaz, amelyek alapján Magyarország elmarasztalható a menekültekkel szembeni bánásmód illetve kérelmeik kezelése, a kérelmek elutasításának inkorrektsége miatt.

A NATO illetve annak vezetõ politikusai a koszovói konfliktus idején röpcédulákon és rádióbeszédekben leplezték le a jugoszláv hadsereg bûnös akcióit. Figyelmeztették a katonákat, hogy ha kitartanak, akkor megsemmísítõ csapásoknak vagy háborús bûnök miatt nemzetközi bírósági eljárásoknak lesznek kitéve. Ezek a felhívások a jugoszláv kormány parancsainak elutasítására, ellenállásra buzdították a jugoszláv hadsereg katonáit.

Ezért úgy érezzük: a NATO-országoknak erkölcsi kötelességük védelmet nyújtani mindazoknak, akik lelkiismeretükre hallgatva elmenekültek hazájukból, hogy ne kelljen részt venniük a bûnös cselekményekben. Most ezek a szolgálatmegtagadók (akik között vajdasági magyarok és szerbek is vannak) nem kapnak menekült-státuszt Magyarországon. Munkát nem kaphatnak, a befogadó-állomásokon (Debrecen, Békéscsaba) nyomorúságos körülmények között élnek. Kérelmeikre hónapokig nem kapnak választ, rettegnek a visszatoloncolástól. Ez a bánásmód Magyarországra szégyent hoz.

Felhívjuk a magyar kormányt, a menekültügyi hatóságokat, hogy a jugoszláviai katonai szolgálatmegtagadóknak és dezertõröknek - akik között számos magyar nemzetiségû is van - a humanizmus és a tisztesség követelményeinek megfelelõ védelmet, bánásmódot biztosítson. Figyelembe kell venni az elõzményeket, azt, hogy õk tettükkel minden békeszeretõ embernek szolgálatot tettek, és azt, hogy hazájukba nem térhetnek vissza, mert vallási, politikai vagy más morális meggyõzõdésükbõl fakadó tettükért ott súlyos börtünbüntetést kapnának.

A Felhíváshoz 1999. December 1-ig 34-en csatlakoztak, köztük civil aktivisták, külföldi államok polgárai, mûvészek, közéleti személyiségek. A csatlakozások gyûjtése folytatódik. Csatlakozni lehet az alábbi email címeken:
Farkas Henrik [email protected]
Tófalvi Péter [email protected]

A Felhíváshoz 1999 december 1-ig csatlakoztak:


Ádám András
Balogh Sándor /USA/
Bata Gábor
Bródy János
Bulányi György
Csapody Tamás
Deli Gyula
Deliné Szita Anna
Erdély Dániel
Fábri Péter
Farkas Henrik
Farkas István
Hatvany Béla Csaba /USA/
Horváth Zsolt
Jancsó Miklós
Juhász Géza
Johnson Patricia /Csehország/
Keeler Wally /Kanada/
Klasse, Per Johan /Németország//
Lanaikey Avinty /Csehország/
Lengyel Alfonz /USA/
Merza József
Rátkai János
Simonyi Gyula
Somlyó Zsuzsa
Steiner Miklós
Szalai István
Szebeni Olivér
Tihanyi Gyula
Tófalvi Péter
Tóth Kálmán /USA/
Varga Ferenc /Ausztrália/
Vicsek Lilla
Vida István