George Zabelka saját szavaival

 

Az egyház hallgatása

Agymosáson estem át! Soha nem jutott eszembe, hogy nyilvánosan tiltakozzam ezek a hatalmas légi támadások ellen. Azt mondták, elkerülhetetlen volt; ezt nyíltan közölték a katonaságnál, és az egyházi vezetőség is magától értetődőnek találta. Legjobb tudásom szerint egyetlen amerikai bíboros vagy püspök sem fejezte ki tiltakozását ezek a hatalmas bombatámadások ellen. Az ilyen kérdésekben való hallgatás, különösen az amerikai püspökök nyilvános testülete esetében, a jóváhagyás megpecsételését jelenti… Biztos vagyok benne, hogy fellelhetők valahol olyan egyházi dokumentumok, amelyekben a modern háború civil áldozatait gyászolják, és biztos vagyok benne, hogy a hatalmon lévő egyházfők elő fognak huzakodni azal, hogy az egyházi tagságuk mellett erkölcsi útmutatást is nyújtottak. Márpedig én ott voltam, és elmondhatom, hogy az egyházban tanusított erkölcsi hozzáállás az ellenséges civilek elleni tömeg-bombázással kapcsolatban teljesen érdektelen volt, néma és korrupt leginkább – a legrosszabbkor, ezeknek a cselekményeknek a vallási elismerését jelentette, hogy elkövetőiket felmagasztalták, mint engem is.

 

Bukás papként

Az a tény, hogy nem beszéltem a civileket ért iszonyatos rombolásról, egyet jelentett Jézus és a papság megtagadásával. Hiroshima és Nagasaki egy olyan világban és egy olyan keresztény egyház mellett történt meg, amelyben feltették a kérdést – amely az emberiséget erkölcsi értelemben arra készítette fel, hogy megtegye, és megítélje az elképzelhetetlent… Én, mint a Nagasaki repülőgép katolokus pilótája, egy olyan kereszténység utódja voltam, amely már 1700 éve megtorlással, gyilkossággal, kínzással, a hatalom és kiváltságok és erőszak alkalmazásával volt összeköttetésben, mindezt a mi Úrunk nevében… Az ember azt gondolhatta volna, hogy ,papként, az apácák éredekében az atombomba ellen léptem fel. (Aznap három katolikus apácarendet pusztítottak el Nagasakiban.) Azt is gondolhatták volna, hogy mintegy a katolus erölcsi értékrendszer alapjaként javasoltam, hogy a katolikusoknak nem volna szabad katolikus gyerekeket bombázni. Nem szólaltam fel.

 

Amit a háború művel

Lelkészként gyakran léptem azoknak a fiúknak a világába, akik valamilyen háborúban elkövettett tettük miatt vesztették el az eszüket. Emlékszem egy fiúra, aki részt vett a japán városok bombázásában. Tinian-sziget kórházában volt, a teljes idegösszeroppanás szélén. Elmesélte, hogy egy alacsonyan bombázó akcióban vett részt, a város egyik fő utcájába repült, amikor éppen maga előtt meglátott egy kisfiút az utca közepén, aki gyermeki csodálkozással figyelte a repülőgépet. A férfi tudta, hogy néhány másodperc múlva a gyermek halálra fog égni a napalmtól, amit már kioldott.

 

A Kegyelem az én feloldozásom

Igen, tudtam, hogy civileket pusztítottak el. Mégsem tartottam egyetlen beszédet sem a civilek meggyilkolása ellen azoknak a katonáknak, akik ezt tették. Látja, ezért nem fogok én az Ítélet Napján igazságosságot várni. A kegyelem az én feloldozásom.

 

Közös gonosztett és személyes bűn

Az a tény, hogy valójában nem voltam azokon a repülőgépeken, amelyek atombombát dobtak Hiroshimára és Nagasakira, irreleváns az erkölcsi hozzáállás szempontjából a huszadik században. A modern háborút és az elnyomást különbző személyek hosszú sora vitte véghez, mindenki aprólékosan elvégezve saját feladatát, anélkül hogy közben munkája végeredményét tekintetbe vette volna. Nincs olyan gonosztett, amely ne a személyes bűnösség eredménye lenne… Éppen annyira felelős vagyok, mint az a katona, aki dárdáját Krisztus oldalába döfte a Kálvárián. Azért jöttem Hiroshimába és Nagasakiba, hogy vezekeljek, és hogy bocsánatot kérjek a japán néptől, a Nagasaki hitközösségtől és Istentől.

 

 

McCarthy atya, görög katolikus pap, évtizedekig a béke hirdetésén fáradozott. 1992-ben Nobel Béke Díjra terjesztették elő. A George Zabelkáról szóló film, A vonakodó próféta (The Reluctant Prophet) a következő honlapon megtekinthető: The Center for Christian Nonviolence.

 

További cikkek a szerzőtől:

Emmanuel Charles McCarthy