Maurer György

Kiindulópont pedig nem létezik!

 

Elődünk a LEV-LAP - az 1984-től huszonkilenc számot megélt sem-szamizdat, sem-hivatalos lap (Nekem "hobby" és szellemi vállalkozás.) - ugyancsak valahonnan jött, nem pedig "kiindult".

Mikor kisgyermekként énünkre eszmélünk, már mennyi-mennyi személyes múltból bukkanunk elő. Mögöttünk olyan események sora áll, amelyek vagy szűkítik jövendő akarásaink halmazát, vagy növelik azt.

Most így bukkan elő a Harmadik Part is.

Vajon mi ad több kapaszkodót az olvasónak: homályba vesző múltunk, vagy nagyratörő akarásaink elsorolása?

 

Úgy hiszem, nincs veszedelmesebb az igazságra törekvő elme számára, mint álláspontokat KIALAKÍTANI. Ami valóban szilárd a lábunk alatt – tehát álláspont -, az korábbi döntéseink, erőfeszítéseink, megismerő és tapasztaló buzgalmunk leülepedése. Saját álláspontunkat, lábunk alá tekintve, FELISMERHETJÜK.

Az eddig felismert fontosabb álláspontjaim (másfelől tekintve nehezen változó előítéleteim) a következők:

Nekünk, embereknek, egyre sürgetőbben tudomásul kell vennünk, hogy az anyagi világban és az emberi tudás terén korlátaink vannak. Némelyiket (erőforrások, elfogyasztható javak) nem tanácsos átlépni, másokat elvileg nem vagyunk képesek.

Ezzel szemben felismerhetjük, hogy máshol végtelenek a lehetőségeink: a kultúrateremtésben, emberi, közösségi kapcsolataink gazdagításában, személyiségünk növelésében és a jelenségvilágon való túllépés terén.

Kísérletet kell tennünk, hogy ismét tudjunk az EGÉSZRE-re tekintettel gondolkodni, cselekedni, észlelni, mert RÉSZ-szemléletünk atomjaira tépte a világot, s vele robbantunk-robbanunk mi is. El kell jutnunk arra a belátásra, hogy a személyes kapcsolatok, a csoportok, nemzetek és természet-ember közötti kapcsolatok zéró összegű játszmaként való felfogása tovább nem tartható. Minthogy az sem, ami ebből ered, hogy mindenáron versengő stratégiákat választunk az elsorolt összes szinten. E kapcsolatokat változó összegű játszmákként kell folytatnunk, azaz "nyereség" nemcsak a másik fél rovására keletkezhet. Krisztus, Szókratész, Buddha és a világvallások földi életünkre vonatkozó tanításainak is ez a magva.

A Harmadik Part mindazoknak a fóruma kíván lenni, akik a fentieket osztják, és igazságkeresésük tüzében nem kívánnak másokat megperzselni, sőt, mások másságában örömüket lelik.

VISSZA A FŐLAPRA

Harmadik Part teljességügyi értesítő 1989-1995

Utolsó javítás: 2001.09. 25..