Ertsey Attila

ALTERNATÍV TOALETT

 

A XX. század második felében az emberi tudatfejlődés legnagyszerűbb jelensége az a három népmozgalom, melyet beat-nemzedéknek, békemozgalomnak és ökológiai mozgalomnak nevezünk. Közös felismerésük, hogy az embertől elidegenedett hatalmi struktúrák, legyenek akár a pénz, akár az állam által irányítva, alkalmatlanná váltak arra, hogy rájuk bízzuk a saját és az egész civilizáció életét. Változást pedig csakis az hozhat, ha gondolkodásunkat, a világhoz való viszonyunkat változtatjuk meg, és ebben saját tevékenységünkkel veszünk részt.

 

A világot uraló hatalmak különféle módszerekkel próbálták eltüntetni a mozgalmak reprezentánsait (Lennon, Dutschke etc.), sőt, gondolataikat is megpróbálták lejáratni, kompromittáltatni, feledésbe kergetni. Ma tüntetni, demonstrálni intellektuális divattá vált. A környezetvédelemből a gondolkodásmód megváltoztatásának kikerülésével jól prosperáló ipar lett, ugyanolyan - a környezettel rablógazdálkodást folytató, egyoldalúan profitorientált ipar, mint amely a problémát kiváltotta.

 

A próbálkozások ellenére a gondolatok tovább élnek, s feladatunk, hogy e gondolatoknak megfelelően formáljuk át világunkat, technológiákat.

 

Fontos, rendkívül fontos ezt a megkülönböztetést megtenni, hogy gondolati és nem egyszerűen technológiai problémákról van szó - sőt, aki csak az utóbbira tereli a figyelmet, az vagy téved, vagy nagyon is tudatosan teszi.

 

Minek e hosszadalmas bevezető?

 

Egy olyan berendezést ismertetünk most, amely működő példája ennek az ún, "Sanfte Technologie"-nak. Ugrás egy ipari társadalmon túli technológiához.

 

Ez a komposzt-toalett egy, már ötven esztendős találmány. Egy svéd úriember, bizonyos Rikard Lindström találta fel. A neve Clivus Multrum, ez vízöblítés nélküli száraz komposztáló toalettet jelent, mely mindenféle szerves hulladék befogadására alkalmas, lakáson belül telepíthető, higiénikus berendezés. Végterméke értékes biohumusz.

 

A berendezés különféle változatait ma mintegy 10 cég gyártja Svédországban. Elterjedtségét indokolja a svéd településszerkezet, a sok egyedül álló lakóház, ahol a csatornázás irreálisan költséges lenne, s természetesen a környezetvédelmi indokok.

 

A berendezés működési elve

 

A komposzt-toalett fő része a komposztkamra, mely egy 2-4 m3-es üvegszálas poliészter tartály, ez a toalettülőke alatti helyiségben (pincében) helyezkedik el. Belsejét szellőzést biztosító levegőztető csatornák járják át. A friss levegő a toalettülőkén keresztül jut a berendezésbe, ahol a komposztot oxigénnel ellátja, majd szellőzőkürtőn keresztül távozik a szabadba. A fekália és a konyhai, illetve kerti szerves hulladék (ételmaradék, fűnyesedék stb.) a tartály lejtős fenekére hull, amelyet vékony humuszréteg borít. Ez elszívja a felesleges nedvességet, és a benne lakó talajbaktériumok segítségével beindítja a komposztálási folyamatot. Amíg a kamra lassan telik, a tartalma komposztálódik és csúszik az eltávolító kamrába. Három-négy év alatt érkezik oda, miközben steril, szagtalan, biológiailag aktív komposzttá alakul és tömegének 1/5-1/10-ére csökken. Az érett komposzt - ne feledjük, szagtalan és nem fertőző - folyamatosan távolítható el.

 

Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos félévenként egykét talicskányi anyagot kihord a tartály aljából a kertbe. Kisebb, utólag beépíthető típusoknál (Mull Toa) a bomlási időt elektromos fűtéssel és ventillátoros szellőztetéssel jelentősen lerövidítik.

 

A komposzt-toalett önállóan is alkalmazható, hétvégi házakban, kommunális létesítményekben, de lakóházban való felszereléséhez szükséges a háztartás egyéb szennyvizeiről is gondoskodni. Az un. szürkevíz kezelésére több megoldás ismert, az egyszerű ülepítés és szűrés után való elszikkasztástól, vagy kis kerti tavacskákban (biotopokban) való utókezeléstől a bonyolultabb tisztítóberendezésig, mely a mosószereket semlegesítve teszi alkalmassá a szürkevizet az újrafelhasználásra. Ha pontokba szedjük az előnyöket, melyek a komposzt-toalett alkalmazásával járnak, a következő eredményre jutunk:

 

- személyenként és évenként kb. 20 kg biohumusz

 

- a háztartás vízfelhasználása kb. 1/3-dal csökken

 

- csatornadíjat, ill. szippantást nem kell fizetni

 

-az elszállítandó házi szemét mennyisége kb. 40%-kal csökken

 

- a tisztított szürkevíz öntözésre való felhasználásával további ivóvíz megtakarítás lép fel.

 

Miután most már fogalmat alkothattunk a komposzt-toalettről, következő kérdésünk: mi közünk ehhez, hol és hogyan használhatjuk?

 

Mindenki által ismert országunk aggasztó szennyvízhelyzete. Talajvizeink nitráttal szennyezettek, falvaink szennyvíztavon úsznak, tavaink foszfáttól terheltek. Hosszú távon is reménytelen a csatornázás országos megoldása, ma inkább az illegális szikkasztás a divat. Ha továbbra is a hatóságoktól várjuk a megoldást, akkor biztosan csak a helyzet romlására számíthatunk. Eddig csak a problémák tüneti kezelése történt, ide tartozik a zacskós ivóvíz bevezetése, a költséges nitrátmentesítő és vízkezelő berendezések, valamint a szintén költséges zárt tároló építésének és szippantásának kötelezettsége is. A szennyezés forrásának megszüntetésére nincs reménykeltő perspektíva.

 

Mit csinálunk ugyanis az értékes emberi ürülékkel? Mintegy 150g fekáliát 10000g vízzel felhígítunk, így az értékes szerves trágyából, mely egyes adatok szerint az ország nitrogén-műtrágya szükségletének kb. 1/3-át fedezné, fertőző, csatornázást és szennyvíztisztítást követelő folyadék lesz.

 

A komposzt-toalett segítségével átugorhatjuk ezt a kötelezőnek tűnő fejlődési lépcsőfokot. Az ivóvíz és elektromos ellátástól eltekintve alkalmas a közmű autonómia megteremtésére saját erőből.

 

Ugyan közművesített területen is előnyös a használata, de leginkább olyan helyeken, ahol egyéb megoldás költséges, vagy egyáltalán nincs (pl. a Balatonpart és egyéb vízparti üdülőhelyeink).

 

Magyarországon a komposzt-toalett még nem létezik. Több változata közül a kis kapacitású Mull Toa már gyártás előtt áll, nagyobb megrendelés esetén van remény rá, hogy az üzletekbe kerül kb. 30.000.- Ft.-os áron.

 

A nagyformátumú Clivus Mullrum és a hozzá tartozó szürkevíz-kezelő berendezés hazai gyártásáról tárgyalások folynak. Aki azonban maga akar nekilátni a megépítésnek, megteheti, mert található a Clivus házilagos elkészítéséhez alkalmas terv a szakirodalomban.

 

Miután elsoroltuk a Clivus Mullrum praktikus hasznait, érdemes ismét nagyobb távlatból visszatekinteni erre az új technológiai megoldásra.

 

Alkalmazása, használata igényli az áttekintést az egész ökológiai folyamatról, ahol felépítés és lebontás egymást kiegészítve létezik, és fonása az életnek. A használó saját gyakorlatából ismeri meg a "RECYCLING", a hulladékok visszaforgatásának elvét, megismeri saját környezetének anyagait, azok természetét, és meg tudja ítélni az egyéb technológiák hasznát vagy kárát. A legfontosabb elem azonban a saját részvétel ténye. Ez a gondolkodásmód gyógyítóan ki tud sugározni a mindennapi élet egyéb területeire, és megszüntetheti az ipari társadalom filozófiáját, mely a természeti javak gátlástalan kifosztásán alapul, és a keletkező melléktermékeket a szőnyeg alá sepri. Nem várható és nem is lenne üdvös a fenti elvek rendeletként való általános kezelése. Valahol el kell kezdeni. Építs te is komposzt-toalettet!

 
 
 

Források: - Wolfgang Martin (Hrsg.), Sietze Leeflang, Günther

 

Geller. Biologische Abwasserreinigung im Haus Ökobuch Verlag, Freiburg 1986

 

- P. a M. Krusche, D. Althaus: Ökologisches Bauen Banverlag, Wiesbaden 1982

 

- Survival Scrapbook SHOCKEN BOOKS, N.Y. - Michael Allaby: The Survival handbook Pan

 

A képen a "Naturhaus" metszete látható. Az épület 1976-ban készült Svédországban. Szinte minden elemet tartalmaz, amit eddig az alternatív technológiák kifejlesztettek: napkollektorok, üvegház passzív napenergia-hasznosítással, esővízgyűjtés és felhasználása, komposzt-toalett, a "szürkevíz" nővényi szűrőn való megtisztítása és felhasználása a növénykultúra öntözésére és más olyan megoldások, amelyekre lapunkban később visszatérünk.

 

 

VISSZA A FŐLAPRA

Harmadik Part teljességügyi értesítő 1989-1995

Utolsó javítás: 2001.04.18.