BOCS Homepage 

Skattebetalare for Fred

A svéd "Skattebetalare for Fred" (Adófizetôk a békéért) a következôket jelenti: Az 1994 szeptember és 1996 november közötti idôszakban két kampányt tartottunk az éves adóbevallással kapcsolatban. égy hívjuk, hogy "Ötven a békéért" (svédül Femtio for Freden, FFF). A jövedelmet 1995-ben a WRI nemzetközi projektjére küldtük. 1996-ban a befolyt pénzt elküldtük egy svéd szervezetnek, a "Det Andra"-nak (Alternatíva), ami a jó ideálok diákoknak való bemutatásán munkálkodik. Idén tavasszal a szervezet meghívta a Dalai Lámát, hogy beszéljen a diákoknak, és volt egy béke projekt is a stockholmi iskolákban. 1997-ben a szervezet remélhetôleg Desmond Tutu-t üdvözölheti.

Az 1995 májusában tartott éves találkozó után szervezetünk gyakorlatilag elszendergett. Én, mint visszavonult elnök, és néhány bizottsági tag szerveztük meg az FFF kampányt 1996-ban és végeztük el a szükséges adminisztrációt.

Egyik tagunk, volt bizottsági tag, végigvitte bírósági ügyét a "békeadó"-ról az összes svéd bírósági szinten. 1995 végén ügyét elôterjesztették az Európa Tanács Emberi Jogok Európai Bizottságán Strasbourgban. Pillanatnyilag nem tudjuk, hogyan fog haladni. Sajnos nem találtunk ügyvédet, aki hajlandó lenne segíteni az ügyben.

Az 1995 májusi elszendergésünk ellenére még van körülbelül 200 tagunk és 100 másik a levelezô listán. Tagjaink nagyon pozitívak, és néha kapunk levélben és telefonon jókívánságokat, ami mellett elmondják, hogy megpróbálják visszatartani adóikat az FFF kampányunk szerint.

Nemrég tartottunk egy extra éves találkozót. Örömmel mondhatom, hogy van egy új elnökünk és új bizottságunk. Ideje felébredni!

Eva Parrell