BOCS Homepage 

Jelentés Indiából

A Gandhi Akcióban (Gandhi-In-Action, GIA), erôszakmentes aktivisták egy nemzetközi csoportja, 1984-ben alakult. Azóta a GIA kapcsolatban áll a Háborúadó-megtagadók (War Tax Resisters, WTR) tevékenységével. Elôször a Katonai Költségvetés Elleni Olasz Lelkiismereti Tiltakozás (Italian Conscientious Objection Campaign to Military Expenditure) kampányával lépett kapcsolatba a koordinátorán, Dr. Riccardo Gramegnán keresztül, aki feleségével, Margaret Huge-val együtt aktívan részt vesz az olaszországi és azon kívüli béke és erôszakmentes mozgalomban.

1990-ben meghívást kaptam az Ostában, Olaszországban tartott nemzetközi WTR konferenciára, majd részt vettem a IV. nemzetközi konferencián Brüsszelben 1992-ben. A Spanyolországban tartott V. konferencián anyagi nehézségek miatt nem tudtam részt venni, de elküldtem elképzeléseimet.

A GIA alapvetô célja az erôszakmentességet, mint a társadalmi változás eszközét elômozdítani, Gandhinak az állam intézményes erôszakával szembeni politikai ellenállásról ill. az azt kiszolgálásról alkotott elképzelése szerint. Az állam ereje lényegében a rendôrségbôl, a hadseregbôl és a fegyverekbôl áll. Indiában a Gandhi szervezetek soha nem helyeselték a katonai beavatkozást a szomszédokkal való konfliktusok megoldásában. Az erôszakmentes aktivisták elôször 1962-ben szerveztek erôszakmentes fellépést az India-Kína háború alatt. Egy csoport Gandhi aktivista megszervezte a Delhi-Peking békemenetet, amit a határon leállítottak és az aktivistákat letartóztatták. Tiltakoztunk az indiai kormány nukleáris fegyvergyártása ellen is. A Gandhi-In-Action ellenezte az indiai kormány állásfoglalását a vétójog használatáról az atomcsendszerzôdés ügyében a genfi konferencián 1996 augusztusában.

Nincs a WTR-hez hasonló programunk, mivel más az adózási rendszerünk és nagyon kicsi az adófizetôk százaléka a lakossághoz képest. Ugyanakkor nem tudatosult a tömegek körében, hogy milyen veszélyes támogatni a kormány állásfoglalását a hadsereg és a fegyverek fejlesztésérôl. Látszólag India kormánya mindig támogatta a világbékét és a nukleáris fegyverkezési verseny betiltását.

A GIA megszervezte a JAI JAGAT MAHOTSAVA-t (a béke egyenjogúsága és az egész emberiség diadala a nemzetek egymás fölötti gyôzelme helyett, ami mindig hadsereggel és fegyverekkel, erôszakkal történt) Mahatama Gandhi 125-dik és Acharya Vinoba Bhave egy évszázados születési évfordulójára az 1994-1997-es években, ami egybeesik India függetlenségének 50-dik évfordulójával. A program alapvetô célja az erôszakmentességet és társadalmi igazságosságot elôsegíteni és elültetni az emberekben, hogy morális és politikai nyomást gyakoroljanak a világ kormányaira, hogy ne költsenek fegyverekre, hanem értékes erôforrásaikat költsék ehelyett a világbéke építésére. "Kísérletek az Erôszakmentes Életre" képzéseket szerveztünk, amiken fiatalok százai vettek részt a világ minden tájáról. Ezenkívül készítettünk egy videót az erôszakmentes védekezésrôl Shanti Sahyog közremûködésével. Az olasz változatot a WTR és más békecsoportok használják Olaszországban. Alberto L'abate professzor ezt a videót használta koszovói projektjéhez.

27 országból vannak GIA-támogató csoportok, akik a békeoktató és békeépítô tevékenységben segítenek. éj Delhiben, a GIA székhelyén, rendszeresen tartunk képzéseket a Kísérletek az Erôszakmentes Életre témában és belevonjuk a lakosságot valamint a nemzetközi közösséget is. Két alapvetô pontot hangsúlyozunk: az egyik eltörölni a geopolitikai határokat, amelyek a fegyvergyártás és a háborúk legfôbb okai a világban, a másik pedig alternatívákat találni a magántulajdon intézményére, ami a gazdagok és szegények közötti növekvô szakadékért felelôs, és a fogyasztás szellemében gyilkos versenyt, kizsákmányolást, egyéni és társadalmi erôszakot okoz. égy hiszem ez nagyon fontos ahhoz, hogy megfékezzük az önvédelem és úgynevezett személyes biztonság egyre növekvô költségeit. Ez végül segíteni fog csökkenteni a seregekre és fegyverekre fordított kiadásokat, ami, úgy gondolom, a WTR és a PTC alapvetô célja.

Végigolvastam a különbözô országok csoportjainak jelentéseit és mind bíztató jele az emberek világbéke, erôszakmentesség és társadalmi igazságosság iránti tudatosságának és elkötelezettségének. Meleg vendégszeretettel meg szeretném erôsíteni meghívásomat 1998-ra Indiába a következô nemzetközi WTR és PTC konferenciára.