BOCS Homepage 

Ed Pearson: Jelentés a Békeadó-fizetôkrôl

A legutóbbi nemzetközi konferencia óta a BÉKEADà-FIZETâK felismerték milyen hatalmas a katonai adó fizetôk óceánja, milyen kicsiny a békeadó fizetôk csónakja és mennyire kevés adófizetô kész evezni ebben a csónakban. Azzal a meggyôzôdéssel, hogy a változás az egyén belsejébôl kell fakadjon, a BÉKEADà-FIZETâK összeállították hitvallásukat: "HISZEM, hogy ha háborút akarunk, a háborúért kell fizetnünk, és ha békét akarunk, a békéért kell fizetnünk. HISZEM, hogy a józan ész, a törvény és a moralitás támogatja azt a választásomat, hogy a békéért adózzak. HISZEM, hogy elkötelezettségemmel, hogy adómat mostantól a békére fordítsam, értékes és szükséges támogatást nyújtok a béke megteremtésének elôsegítésére a földön."

És mivel a földünket benépesítô hatmilliárd ember legtöbbje valamilyen formában fizet katonai adót, a BÉKEADà-FIZETÔK nem egyhamar maradnak munka nélkül. A BÉKEADà-FIZETÔK szerepe ebben a békére irányuló folyamatban az, hogy a békeadó fizetés által megkíséreljék továbbadni a BÉKEADà-FIZETÔK HITVALLÁSÁNAK igazságát. Nyomtatott és elektronikus médián, valamint személyes kapcsolatokon keresztül terjesztjük ezt az üzenetet.

Mivel szervezetünk ilyen pici, energiánkat és erôforrásainkat azokra összpontosítjuk, akik már foglalkoznak valamilyen béke, társadalmi igazságosság vagy környezetvédelmi tevékenységgel. A BÉKEADà-FIZETÔK tudják, hogy a legtöbb személynek és szervezetnek bénító félelmet okoznak a háborús adót szedô kormányok hatalmának el nem ismerését büntetô burkolt és nyílt szankciók. Különösen szeretnénk, ha meghallanának minket azok, akik felelôsségteljes vezetô szerepet töltenek be az imént említett kategóriákban. Sajnálattal jelentjük, hogy mindeddig kevés sikerrel jártunk.

Azonban örömmel jegyezzük meg, hogy a "békeadó fizetés" kifejezés egyre használatosabb a katonai adó megtagadók és a békeadó népszerûsítôk különbözô párbeszédeiben. Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat arra is, hogy mindenkit megkérjünk, komolyan fontolja meg a javaslatot, hogy a következô konferenciát Észak Amerikában, lehetôleg az Egyesült Államokban tartsuk, ha ez elintézhetô. Ezenkívül jó lenne, ha a 7. Nemzetközi "Adó a Békéért, Nem a Háborúért" konferenciát a katonai adó megtagadók, békeadó népszerûsítôk és békeadó fizetôk nevében hívnánk össze.

Mindannyiotokat és további haladásról szóló beszámolókat várunk a következô találkozóra.

Örta Ed Pearson a BÉKEADà-FIZETÔK-tôl