Bocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 02:00:00. May. 30. http://bocs.hu
1% támogatáshoz adószámunk: BOCS Alapítvány 18481862-1-07
+
1972: Ausztráliában a szakszervezetek tiltakoztak a közelben végzett francia atombombakísérletek ellen.
+ - - - +
1431: Eretnekként máglyán elégették Szent Johannát (Jeanne d’Arc, szül. 1412. jan. 6.). Az orléans-i szűz a százéves háborúban fontos szerepet játszott Orléans és Reims megmentésében, VII. Károly megkoronázásában, aki viszont elárulta, így az angolok fogságába esett és egyházi közreműködéssel megölték.

1456-ban rehabilitálták, francia nemzeti hősnő lett. 1920. május 30-án szentté avatták.
- - - - -
1593: Christopher Marlowe angol költő, író, műfordító halála (szül. 1564. febr. 6.). Első színpadi sikerét 1587-ben aratta Nagy Tamerlán című kétrészes, tíz felvonásos tragédiájával. Nem sokkal ezután írta a Doktor Faustus tragikus története című művét, amely a Faust-monda első világirodalmi feldolgozása volt. A máltai zsidó című műve Shakespeare Velencei kalmárjának egyik forrásául szolgált. Shakespeare sohasem tagadta, hogy a drámai formát Marlowe-tól tanulta. Híres műve még a Párizsi mészárlás című dráma, valamint a Hero és Leander című kiseposz.

Egyébként eléggé kicsapongó,verekedős, nagyivó életmódot folytatott. Három évig a híres kalózvezér, Francis Drake szolgálatában is állt. Halálát is egy kocsmai verekedés okozta.
Ennek ellenére ezt írta: "Átkozott legyen, aki kitalálta a háborút!"
- - - - -
1594: A május 19-én, Esztergom ostrománál szerzett sebeibe belahalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja.
- - - - -

1705: Kassa, Lőcse és Bártfa felvidéki városokban megjelent az első magyarországi hírlap: a Mercurius Hungaricus, melynek alapítója Gróf Esterházy Antal kuruc generális volt.

(A média, mint hírközlés: ehhez mindig pénz és hatalom kellett. A sajtószabadságnak a hatalmi ágak megosztásával van esélye. A média ma a negyedik hatalmi ág, annak előnyeivel és hátrányaival.
Egy másfajta média az, ami szinte csupán termék, nem közölni akar, csak elkelni. Tartalmának ezért nincs feltétlen köze a valósághoz.)
- - - - -
1853: Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, azon belül a szálfeszítő, tűsíkosító és anyagtovábbító részeket.

- - - - -

1892: Keleti Károly statisztikus, akadémikus halála (szül. 1833. júl. 18.). Az Országos Statisztikai Hivatal első igazgatója, az 1869-es népszámlálás szervezője.

- + -

("A sátán rászedte Dávidot, hogy számlálja meg népét. ... De fővezére ellene vetette: ... Miért követeli az én uram ezt? Miért terhelje ez a bűn Izraelt?
De a király szava kötelezte Joábot, bejárta tehát egész Izraelt, és átadta a népszámlálás eredményét Dávidnak. Egész Izraelben egymillió-százezer kardforgató ember volt.
Istennek nem tetszett a népszámlálás, ezért megbüntette Izraelt.

Gád, a látóember elment Dávidhoz és elmondta az Úr üzenetét: Válassz, hogy három évig éhség dühöngjön, vagy három hónapig ellenség pusztítson, vagy három napig pestis."
Krónikák első könyve 21. fej., ld. még Sámuel második könyve 24. fej.)
- + -
Nem maradt fenn, hogy a gyűjtögető vagy nomád állattenyésztő népcsoportok mit gondoltak kényszerű vándorlásaik okairól. Konfucius - i.e. 551-479 -, Platón i.e. 427-343 - és Aristoteles - i.e. 384-322 - viszont már foglalkoztak a népesség és a terület eltartóképessége közti ideális aránnyal, melynek megbomlása - különösen a túlszaporodás - szegénységhez, éhséghez, lázadáshoz és egyéb bajokhoz vezethet.
Ezzel szemben pl. a Római birodalomban Augustus császársága alatt - i.e.31-i.sz.14. - expanzív, a népesség növelését célzó állami népesedéspolitika, a születésszám emelkedését kívánó családjog és örökösödési jog jelent meg, hatalmi szempont, a népességszám és a katonai erő közti, akkor még merev összefüggés miatt. Hiszen a gyorsan terjeszkedő birodalomban a római népesség részaránya rohamosan visszaesett a leigázottakhoz képest.
Európában és más kontinenseken is - elsősorban hatalmi, katonai szempontok miatt - a népességnövekedés előnyeit hangoztató szemlélet volt irányadó. Ezt támogatta a merkantilista közgazdasági irányzat is a 17-18. században, mely szerint a gazdagság forrása a népesség ill. annak munkaereje. A gyarmatosítás a népesség egy részének Európából való kiáramlását lehetővé, sőt szükségessé tette, így a népességnövekedést pártoló szemlélet a 20. század közepéig általánosan fennmaradt. Pedig olyan gondolkodók, mint Morus, Machiavelli, Montesquieu, Adam Smith egyaránt hangsúlyozták a nem-növekvő népességszám szükségességét a gazdaság és társadalom előnyös fejlődése érdekében.


Az USA bevándorlási politikáját is a növekedés-mánia határozta meg sokáig: az óriási mezőgazdasági területeknek és természeti kincseknek kiaknázását a népesség növekedése tette lehetővé, különösen a fiatal, de már munkaképes korú és képzett bevándorlók, akik felnevelésének költségeit más országok állták.
(A természet romlása, a romlás természete, 125. old.)
(Az indiánoknak és az élővilágnak nyilván nem volt "szükséges és áldásos" a bevándorlás. Környezeti válságunk fő okát, az emberiség katasztrofális túlnépesedésbe sodródását hatalmi és profit érdekek mozgatták évezredek óta - csak ma már kiáramolni sincs hová, akár leigázó-gyarmatosító módon, a népességnek.)
- - - - -
1921: Jamie Uys délafrikai rendező, forgatókönyvíró, operatőr, producer, vágó születése. Ismertebb filmjei: Sivatagi show; Az istenek a fejükre estek 1-2.; Dirkie Lost in the Desert. A legtöbb filmjében kisebb szerepeket is játszott.
(Filmjeiben a bushman a fenntarthatóság, a természetbe illeszkedés szép példája az őrült civilizációval szemben.)
- - - - -

1947: Nagy Ferenc miniszterelnök visszautasította a kormány hazahívási felszólítását, a berni magyar követségen bejelentette lemondását tisztségéről, valamint a Független Kisgazdapárt elnöki posztjáról, mert attól tartott, hazatérése esetén a kommunisták őt is letartóztatják.
- - - - -
1960: Borisz Leonyidovics Paszternak Nobel-díjas szovjet-orosz költő, író halála (szül. 1890. febr. 10.). Legismertebb műve, a Doktor Zsivago 1957 végén jelent meg. Politikai nyomásra le kellett mondania az 1958-ban neki ítélt irodalmi Nobel-díjról.

- - - - -
1964: Szilárd Leó fizikus halála (szül. 1898. febr. 11.). A biofizika megteremtője. Az USÁ-ban élt, 1939-től az atomreaktor és az atombomba egyik kifejlesztője - azután pedig nyomban az atomfegyverek elleni tudósmozgalom egyik fő szervezője.
- - - - -
1972: Ausztráliában a szakszervezetek blokkolták a francia légitársaságot és üzleti postát, tiltakozásul a közelben végzett francia atombomba kísérletek ellen.
- - - - -
1994: II. János Pál "véglegesen" nemet mondott a nők pappá szentelésének lehetőségére.
(Hivatalosan nevezik véglegesnek, teljesen biztos tanításnak, tovább nem vitathatónak, stb. de kínosan kerülik, hogy a "tévedhetetlen" tanítások közé sorolják, hiszen nyilvánvalóan csak idő kérdése.)- - - - -
Nemzetközi Gyermeknap (május utolsó vasárnapja).

- + -
"Mindég csak azon kötelességekrül szólunk, melyekkel szüleinkhez köttetünk, azokrul soha vagy ritkán, melyekkel gyermekeink iránt tartozunk, holott ezek még szentebbek." (Széchenyi István)
- + -
A jövő generációk iránti felelősség azt is jelenti, hogy gyermek csak szeretetkapcsolatban, kívánt gyermekként foganjon (ne pedig tudatlanságból vagy vallási, kulturális, gazdasági, politikai kényszerek hatására), olyan szülők által, akik képesek eltartani (évtizedekre felmérve saját képességeiket, kapcsolatuk erősségét és életterük eltartóképességét) és minőségi nevelést nyújtani számára, hogy felnőve úgy érezze, e szülőket kívánta magának.
(Kívánt gyermek, kívánt szülők!)
- + -
„Megszülettünk hirtelen, egyikünk se kérte,
kérve kérünk szép jelen, meg ne büntess érte!”

(Devecseri Gábor)
- - - - - - - - - -
A történelem legnagyobb tanulsága, hogy az emberek nem vonják le a történelem tanulságait. Reméljük ez a kis napi időutazás sokat segít ezen :)
.
Hasznosnak találja? Kérjük ajánlja barátainak is.
Lemondás/föliratkozás a http://groups.google.com/group/bocsmagazin weboldalon,
vagy emailben: m@bocs.hu
ahol ékezet nélküli változat is kérhető


A tartalom felhasználható nem-üzleti célra, megjelölve a forrást:
Bocs.hu magazin

A Bocsmagazin 100 százalékosan újrafelhasználható képernyőfelületre készült :))