Bocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 02:00:01. Jun. 17. http://bocs.hu
1% támogatáshoz adószámunk: BOCS Alapítvány 18481862-1-07
+

1994:ENSZ egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemről,Párizs.Elsivatagosodás és aszály elleni világnap
+ - - - +
301: A keresztény hitet államvallássá tette Trdat örmény király.
- + -
2001: A kereszténység felvételének 1700. évfordulóját az ENSZ az örmények napjának nyilvánította.
A történelem során perzsák, rómaiak, irániak, bizánciak, arabok és törökök viaskodtak Örményországért. Végül 1915 és 1922 között - gondos tervezés után s hidegvérrel történt végrehajtással - az ifjútörökök Törökország két és fél milliós örmény lakosságából másfél milliót kiirtottak. (Franz Werfel: A Musza Dag negyven napja c. regénye erről szól.) Holokausztjukat ott ma sem akarják hivatalosan elismerni.
- - - - -
1703: John Wesley angol teológus születése (+1791. márc. 2.). A methodista egyház alapítója. Az oxfordi egyetemen tanult, pap édesapjának segédkezett, s 1728-ban ő is anglikán pap lett. Eközben Oxfordban testvére, Charles "Szent Klub" néven közösséget szervezett, amelynek tagjai szabályozott életmódjuk - methodus vitae - miatt methodistáknak nevezték magukat. Oxfordba visszatérve John is csatlakozott a társasághoz. Ezután a klub tagjai másokat is megtérésre buzdítottak, ezért az anglikán klérus kitiltotta őket a templomokból. Ma kb. 43 millió a metodisták száma a világon.
- - - - -
1822: Frivaldszky János zoológus, akadémikus születése (+1895. márc. 29.). Magyarország állatvilágával, főleg rovarokkal foglalkozott, a magyar barlangok állatvilágának első kutatója és ő készítette az első madár-összefoglalást is. 1870-től a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatója volt.
- - - - -
1878: Szőnyi Pál pedagógus, pedagógiai író halála (szül. 1808. 4. 22.). 1846-ban az Akadémia levelező tagja lett. A szabadságharc idején Eötvös József vallás-és nevelésügyi miniszter mellett titkár, majd osztálytanácsos. 1850-ben fiúnevelő intézetet alapított Pesten, Pestalozzi elvei szerint. A Természettudományi Társulat elnöke 1851-1858 közt, sokat utazott. Hatalmas ásványgyűjteményét az Akadémiára, a Természettudományi Társulatra és a Debreceni Református Egyházközségre hagyta. Fontosabb művei: Alaktan, magyar szülék, nevelők és tanítók számára (1846-47), A Pesten felállítandó protestáns preparandia terve (1846).
- - - - -

1925: Nemzetközi megállapodás a mérgező gázok fegyverként való használatának beszüntetéséről.
- - - - -

1940: A Szovjetunió elfoglalta Litvániát, Lettországot és Észtországot.

- - - - -
1953: Felkelés tört ki a Német Demokratikus Köztársaságban (NDK). A zavargások kiterjedtek az állam egész területére és rendszerellenes felkeléssé szélesedtek. A megmozdulást a szovjet megszálló erők június 19-re egész Kelet-Németországban leverték. A felkelés néhány állítólagos vezetőjét, köztük egy nyugat-berlini lakost, statáriális eljárás után agyonlőtték. Az NDK szerint a halottak száma 21, a sebesülteké 187 volt, a szabadságvesztésre ítéltek számát 1200-ra becsülték.

- - - - -

1967: Kína bejelentette, hogy felrobbantotta első hidrogénbombáját.
- - - - -

1993: A XIV. Dalai Láma, Tendzin Gyaco avatta fel a zalaszántói Világosvár-hegy tetején Európa legnagyobb buddhista ereklyeőrző szentélyét, az aranyozott ülő Buddhával ékesített, 30 méter magas hófehér sztupát. A boldogságot és a megvilágosodottságot jelképező szentély beton üregei Buddha csontjainak egy darabját, a tanításairól szóló 120 kötetet, egy feliratozott életfát és többféle termény mintáit őrzik.
- - - - -
1994: ENSZ egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára (Párizs).
Elsivatagosodás és aszály elleni világnap
- + -
"A víz példa az olyan javakra, amik hihetetlenül hasznosak, és még sincsen kereskedelmi értékük." – írta Adam Smith 1776-ban. Mára ez alapvetően megváltozott. Pl. Málta szigetét hajókkal odaszállított vízzel látják el már évtizedek óta.
"Ma a sótalanítás csak néhány, kivételes helyen gazdaságos. A világ népességének növekedésével azonban - kényszerítő módon - szinte akármilyen magas ár 'gazdaságos' lesz. A tiszta és elég víz problémája évtizedeken belül meghaladhatja minden más anyagi jellegű probléma fontosságát." (Gábor Dénes - 1970)
- - - - -
1994: ifj. Bartók Béla mérnök, unitárius lelkész halála (szül. 1910. aug. 22.). Bartók Béla fia. A MÁV-nál dolgozott, apja szellemi örököseként számos előadást tartott külföldön. A Magyarországi Unitárius Egyház főgondnoka volt.
- - - - - - - - - -
A történelem legnagyobb tanulsága, hogy az emberek nem vonják le a történelem tanulságait. Reméljük ez a kis napi időutazás sokat segít ezen :)
.
Hasznosnak találja? Kérjük ajánlja barátainak is.
Lemondás/föliratkozás a http://groups.google.com/group/bocsmagazin weboldalon,
vagy emailben: m@bocs.hu
ahol ékezet nélküli változat is kérhető


A tartalom felhasználható nem-üzleti célra, megjelölve a forrást:
Bocs.hu magazin

A Bocsmagazin 100 százalékosan újrafelhasználható képernyőfelületre készült :))