Bocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 02:00:01. Dec. 11. http://bocs.hu
1% támogatáshoz adószámunk: BOCS Alapítvány 18481862-1-07
+
1946: Az ENSZ létrehozta Gyermeksegély Alapját, az UNICEF-et a gyermeki jogok védelmére.
+ - - - +
384: Damazusz pápa halála. Liberius pápa halála után, 366-ban az akkor már hatvan év körüli Damazuszt választották Róma püspökévé. Ő bízta meg Szt. Jeromost a bibliakommentárok megírásával és a Biblia latin nyelvű fordítása, a Vulgata kijavításával. Összegyűjtötte a római mártírok relikviáit, számba vette nyugvóhelyeiket, felújíttatta a katakombákat. A pápai levéltár gyűjtési köréről és elhelyezéséről is gondoskodott. A régészek védőszentje.
- - - - -
1750: Wesselényi Miklós erdélyi báró születése (+1809. okt. 25.). 1794-95-ben jakobinusság vádjával törvény elé állították, pedig csak nemesi alapon akarta Erdélyt függetleníteni. Támogatta az iskolák fejlesztését és az önálló magyar színjátszás megteremtését, különösen Erdélyben.
- - - - -
1765: Eszterházy Miklós herceg születése (+1833. nov. 25.). Támogatta a művészeteket, újjáalakította a kismartoni zenekart, ennek élén Joseph Haydn állt. Megrendelésére komponálta Beethoven a C-dúr misét. Képtárát az állam vásárolta meg, gyűjteménye lett az alapja a Szépművészeti Múzeumnak.

- - - - -
1777: A Helytartótanács rendeletet adott ki a lótenyésztés és a lónemesítés fellendítése érdekében. II. József idején felállították az első állami méneseket: 1785-ben Mezőhegyesen, majd 1789-ben Bábolnán, Pesten pedig "lóorvosi" iskolát alapítottak.
- - - - -
1816: Az angolok az indonéziai Jáva szigetét átengedték Hollandiának.
(Vajon miért nem a jávaiaknak engedték át, adták vissza?)
- - - - -

1844: Először használt érzéstelenítést foghúzáshoz Dr. Horace Wells. Nevető gáznak is nevezték az érzéstelenítő anyagot.
- - - - -
1859: A Vasárnapi Újság, elsőként a magyar sajtó hasábjain, sakkrovatot indított.
- - - - -
1918: Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin Nobel-díjas orosz író születése (+2008. aug. 3.). Nyolc évig raboskodott szovjet börtönökben és lágerekben, kizárták az Írószövetségből, a Gulag-szigetcsoport című könyvéért pedig megfosztották szovjet állampolgárságától. Ismert művei az Ivan Gyenyiszovics egy napja, a Pokol tornácán, a Rákosztály. Műveit nyugaton publikálták. 1970-ben Nobel-díjjal tüntették ki a Gulagért, de a díjat csak 1974-ben vehette át. 1994. május 27-én, húszéves száműzetés után tért vissza hazájába.
- - - - -
1938: Christian Lous Lange norvég politikus halála (szül. 1869. szept. 17.). 1899-ben a IX. Interparlamentáris Konferencia titkára volt, majd a Nobel-békedíj norvég bizottságának titkára. Évtizedekig a Nobel Intézetben dolgozott, 1909-től az Interparlamentáris Unió főtitkára. Miután az I. világháború idején a brüsszeli iroda megszűnt, Lange sokat küzdött a szervezet újjáélesztéséért, mert szerinte a semleges országoknak jelentős szerepe van a tartós béke megteremtésében. 1921-ben Nobel-békedíjat kapott megosztva Karl Hjalmar Brantinggal.
- - - - -
1946: Az ENSZ létrehozta Gyermeksegély Alapját, az UNICEF-et a gyermeki jogok védelmére és a világ leginkább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére. Elsősorban a háború sújtotta országok gyermekeinek juttat élelmiszert, gyógyszert és ruházati cikkeket, munkájában mintegy százhatvan ország vesz részt. Béke Nobel-díjat kapott 1965-ben.
(Az UNICEF képeslapok magyarországi terjesztésének kiszélesítésében a nyolcvanas évek első felében jelentős szerepet játszottak a Bokor közösségei.)
- - - - -
2005: London mellett kigyulladt és napokig égett egy üzemanyag telepen húsz tartály. A kormos füst egész Dél-Angliát beborította és Franciaországot is elérte.
- - - - -
Asztmások világnapja
(A környezetszennyezés miatt az asztmások száma rohamosan emelkedik.)

- - - - - - - - - -
A történelem legnagyobb tanulsága, hogy az emberek nem vonják le a történelem tanulságait. Reméljük ez a kis napi időutazás sokat segít ezen :)
.
Hasznosnak találja? Kérjük ajánlja barátainak is.
Lemondás/föliratkozás a http://groups.google.com/group/bocsmagazin weboldalon,
vagy emailben: m@bocs.hu
ahol ékezet nélküli változat is kérhető


A tartalom felhasználható nem-üzleti célra, megjelölve a forrást:
Bocs.hu magazin

A Bocsmagazin 100 százalékosan újrafelhasználható képernyőfelületre készült :))