A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE
HALÁSZ ENDRE

CÍMZETES ESPEREST, NY. PLÉBÁNOST


ÉLETÚTJA ELISMERÉSEKÉNT
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI
ARANY EMLÉKÉREMBEN

RÉSZESÍTEM.

KELT BUDAPESTEN, 1997. ÉVI AUGUSZTUS HÓ 25. NAPJÁN.