Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

17 esemény

[2039-12-30] Titus Flavius Vespasianus római császár születése (+81. szept. 13.). Vespasianus császár idősebb fia volt. 70 -ben elfoglalta és lerombolta Jeruzsálemet. Diadalíve ma is áll. 79. június 24-én lépett trónra. A besúgókat száműzte, a felségsértők kegyelmet kaptak, halálos ítéleteket nem hozott. Sokat építtetett, elsősorban közfürdőket.
(születés)
[Részletek...]
[1987-12-30] [idezet] II. János Pál pápa közzétette Sollicitudo Rei Socialis (A társadalmi kérdés gondja) című, második szociális enciklikáját. A körlevél a VI. Pál pápa által kiadott "Populorum progressio" kezdetű, a népek fejlődéséről szóló körlevél megjelenésének 20. évfordulója alkalmából született.

[Részletek...]
[1978-12-30] Honthy Hanna Kossuth-díjas színésznő, operettprimadonna születése (+1978. dec. 30.). Szinte minden jelentős operett főszerepét eljátszotta.

(halál)
[Részletek...]
[1973-12-30] Az ETA baszk terrorszervezet keresztülhúzta az aggastyán Franco diktátor utódlási terveit, amikor felrobbantotta Luis Carrero Blanco spanyol admirális, miniszterelnök (szül. 1903. márc. 4.) gépkocsiját, aki sofőrjével és testőrével együtt meghalt.
(halál)
[Részletek...]
[1947-12-30] Romániában a II. világháború után egyre erőteljesebb támadások érték a látszatra még fennálló demokratikus intézményrendszert, a magyar kisebbséget, a királyságot és magát I. Mihály királyt. A kommunisták vezette kormány a Szovjetunió támogatásával e napon lemondásra kényszerítette a királyt, majd kikiáltották a köztársaságot.
(háború)
[Részletek...]
[1944-12-30] [idezet, sms] Romain Rolland francia író."Európa lelkiismerete" (Stefan Zweig). Irodalmi Nobel-díj 1916.
(Nobel-díj)
[Részletek...]
[1944-12-30] Romain Rolland író születése (+1944. dec. 30.). Irodalmi Nobel-díj 1915. A díj összegét a Vöröskeresztnek adta. Nagyhatású háborúellenes cikkeket írt, kiemelkedő Ara Pacis c. ódája és életrajzai (Gandhi, Beethoven, Tolsztoj). Küzdött a hadkötelezettség ellen (vö. nov. 13.).

"Az emberek azért találták fel a sorsot, hogy hibáikat a világ zavarának terhére írhassák."
(háború, halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1944-12-30] [idezet] Bezárult a szovjet csapatok gyűrűje Budapest körül, megkezdődött a főváros ostroma, amely 1945. február 13-án Buda szovjet elfoglalásával ért véget.
(A lakosság és a város mennyivel kevesebbet szenvedett volna, ha nem "védik"...)
[Részletek...]
[1944-12-30] Romain Rolland francia író halála (szül. 1866. jan. 29.). Az I. világháború éveiben a háború, a gyűlölet, a meg nem értés ellen harcolt, Stefan Zweig "Európa lelkiismeretének" nevezte. A Nobel-díjat 1916-ban kapta (az 1915. évit) "a mélységes tisztelet jeleként, írásainak nemes egyszerűségéért és a belőlük áradó, minden emberrel együtt érző igazságszeretetéért." A zenetörténet foglalkoztatta, első közönségsikerét egy Beethoven életrajzzal érte el. Megírta Michelangelo és Tolsztoj életrajzát is, s ő a szerzője a Mahátma Gandhiról szóló monográfiának.
(háború, halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1916-12-30] Grigoril Jefimovics Raszputyin orosz vándorszerzetes halála (szül. 1864/5 ?). A paraszti származású Raszputyin "szent emberként" érkezett Pétervárra és hihetetlen befolyást gyakorolt a cári házaspárra, 1905-től főként a cárnéra. A főnemesség körében mind nagyobb elégedetlenséget keltett, Feliksz Juszupov herceg több társával meghívta palotájába a cári család bizalmasát és agyonlőtte. Holttestét a Névába dobták, de a cárné kihalásztatta és eltemettette.
(halál)
[Részletek...]
[1865-12-30] Joseph Rudyard Kipling angol író, költő születése (+1936. jan. 18.). A dzsungel könyve a gyermekirodalom klasszikus darabja, a világ szinte valamennyi nyelvére lefordították, sok film is készült belőle. Irodalmi Nobel-díjat kapott 1907-ben a nagyszerű megfigyelőkészségéért, erőt és méltóságot sugárzó alakjaiért.
(Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1865-12-30] Joseph Rudyard Kipling Nobel-díjas angol író és költő halála (szül. 1865. dec. 30.). Legmaradandóbb műve A dzsungel könyve, a gyermekirodalom klasszikus darabja. Az irodalmi Nobel-díjat 1907-ben kapta "nagyszerű megfigyelőkészségéért, erőt és méltóságot sugárzó alakjaiért".
(Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1839-12-30] [idezet] Fáy András kezdeményezésére megalakult a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület, az első önálló magyar pénzintézet. 1845. november 7-én részvénytársasággá alakult.
("Pénzisten templomai" alig másfél évszázadosak nálunk? ...)

[Részletek...]
[1796-12-30] Wesselényi Miklós politikai író, akadémikus születése (+1850. ápr. 21.). 1817-ben az erdélyi ínség-segélyakció egyik szervezője. 1820-ban barátságot kötött Széchenyivel, s 1821-22-ben együtt tettek nyugat-európai tanulmányutat. 1830-33 között a reformellenzék fő szervezője. 1833-ban a császári cenzúra miatt Bukarestben adatta ki a Balitéletekről című nagy sikerű könyvét, amely hosszú éveken keresztül tiltott könyv volt. 1838-ban a pesti nagy árvíz idején a mentési műveletek hőse.
(árvíz, születés, tilt)
[Részletek...]
[1796-12-30] Wesselényi Miklós író halála (szül. 1796. dec. 30.). Ellenzéki politikusként követelte a paraszti tulajdont, az örökváltságot és a robot eltörlését, a törvény előtti egyenlőséget, az emberi alapjogokat. Az 1838-as pesti árvízkor a mentés hőse volt.
(árvíz, születés, törvény)
[Részletek...]
[1691-12-30] Robert Boyle angol fizikus és kémikus halála (szül. 1627. jan. 25.). Egyik vezetője volt a középkori skolasztika ellen, a tapasztalaton alapuló tudományért folyó küzdelemnek. Kísérleti alapon megállapította a gázok térfogata és nyomása közötti összefüggést. Tőle származik a kémiai elem, az egyszerű és összetett test fogalma. A Szkeptikus vegyész című művének 1661-es megjelenésétől számítják az alkimista nézetekkel szemben a modern kémia kezdetét.
(Volt valami az alkímia egyházi tiltásában? Az elővigyázatosság elve. Az emberi lény túl buta, csak feltalálni tud, de a százezernyi új vegyület hatását az élővilágra és önmagára már nem tudja fölbecsülni sem, pláne nem kezelni...)
(halál, tilt)
[Részletek...]
[1007-12-30] Boldog Sebestyén halála. Esztergomi érsek, "Asztrik társa a bencés rendben és a katolikus hit magyarországi terjesztésében". Nagy valószínűséggel azonosítható a Géza udvarába menekült Radla nevű szerzetessel. Bizonyára a Szt. Márton-monostorban, Pannonhalmán is élt, és igen nagy része volt Vajk neveltetésében. Pannonhalma első apátja is ő lehetett. Haláláig irányította a magyar egyházat.
(halál)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid