Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

12 esemény

[1934-05-23] A rendőrség 167 lövéssel megölte a híres gengszter párost: Bonnie Parker és Clyde Barrow.
[Részletek...]
[1919-05-23] A Béke és Szabadság Nemzetközi Liga (vö. dec. 20.) élesen bírálta a versailles-i békeszerződést.
[Részletek...]
[1906-05-23] Henrik Ibsen norvég író, költő halála (szül. 1828. márc. 20.). A modern drámatörténet egyik meghatározó egyénisége. Legismertebb művei: Nóra, Peer Gynt, Solness építőmester, Vadkacsa, A tenger asszonya, Hedda Gabler.
(halál)
[Részletek...]
[1906-05-23] Henrik Ibsen norvég író, költő születése (+1906. máj. 23.). A modern drámatörténet egyik meghatározó egyénisége. Ibsen hősei az "örök emberi" erkölcsi törvényének és a kicsinyes polgári életforma, a komfortizmus összeütközésében vergődnek; Nórája, Peer Gyntje, Solness építőmestere az egyetemes kultúrkincsben egy-egy emberi magatartásforma jelképes alakjaivá váltak. Érett műveinek központi témája: előnyben kell-e részesíteni az igazsággal szemben a hazugságot, amely lehetővé teszi a megmaradást, vagy fel kell áldozni az életet az eszméért?

"Az átlagember boldogtalanná válik, ha öncsalásából kizökkentjük." (Ibsen: A vadkacsa)
(halál, törvény)
[Részletek...]
[1900-05-23] Lev Tolsztoj pacifista orosz író, a világirodalom egyik legnagyobbjának születése (+1910. nov. 20.).
Előkelő származása széles műveltséggel párosult. Jasznaja Poljana-i birtokán iskolát szervezett a parasztgyermekeknek. Még fiatalon részt vett a krími háborúban, amely élményeinek hatására később az 1812-es Napóleon elleni háborút jelenítette meg a Háború és béke című hatalmas regényében. A mű világsikerét jellemábrázolásával, a társadalom és az egyén viszonyának tükrözésével érte el. Másik nagy műve az Anna Karenina, amelyben az emberek egyéni boldogságát hirdette korának társadalmi törvényeit bírálva. Feltámadás című utolsó nagy regényében az egyházat támadta, amiért ki is közösítették az orosz egyházból.

Válaszul ezt írta a zsinatnak: "Hiszem, hogy mindnyájunk életének értelme a bennünk levő szeretet növelése. Hiszem, hogy a szeretet növekedése minden más erőnél jobban mozdítja elő Isten Országának földi megalakulását, vagyis annak a szervezetnek a helyébe, melyben mindenható a széthúzás, a hazugság és az erőszak, új rend lép majd, az egyetértés, az igazság és a testvériség."
Műveire a valóság kíméletlen ábrázolása, a fokozott társadalombírálat volt jellemző. Regényeit színpadra állították, később számos filmet is készítettek belőlük. Élete végén az ifjúság bálványozta, birtoka zarándokhellyé vált. Egy novemberi éjszakán elmenekült a ’kispolgári’ létből, családjától, s Asztapovo vasútállomásán halt meg.
- + -
"- Hát te hogyan kényszeríted rá a gyilkolásra annak a tanítványait, aki azt mondta, hogy ne torold meg rosszal a rosszat, szeresd ellenségeidet? - kérdezte Belzebub.
- Felkeltjük az emberekben a haszonhajhászást, az izgágaságot, a gyűlöletet, a bosszúszomjat, a büszkeséget - felelte fülsértő, recsegő hangon a vérvörös ördög. - Azt sugalljuk az emberek tanítóinak, hogy azzal lehet az embereket legbiztosabban leszoktatni a gyilkosságokról, hogy maguk a tanítómesterek megölik nyilvánosan azokat, akik gyilkoltak...
- És a háborúban elkövetett gyilkosságok? Hogyan veszítek rá ezekre annak tanítványait, aki minden embert egy atyának fiává nyilvánított, és azt parancsolta, hogy ki-ki szeresse ellenségeit?

A vörös ördög elvigyorodott, láng- és füstsugarak lövelltek ki szájából, és vastag farkával boldogan csapkodta a hátát.
- Minden néppel elhitetjük, hogy ők a legkülönb nép az egész világon, ezért nekik kell uralkodniuk. S mivel minden népnek ugyanazt sugalljuk, ők állandó fenyegetést éreznek szomszédaik részéről, szüntelenül készülnek a védelemre és agyarkodnak egymásra..."
(Tolsztoj: Legenda. 1902.)
- + -
"A hazafiság érzése a hatalom támasza, durva, kártékony, erkölcstelen érzés...
Erkölcstelen, mert akiben a hazafiság érzése él, hazája gyermekének, kormánya szolgájának tartja magát, ahelyett hogy Isten gyermeke vagy értelmi életet élő szabad ember volna.
Így aztán lelkiismeretével és eszével ellentétesen cselekszik..."

(Tolsztoj: A hazafiságról. 1900. máj. 23.)
(háború, törvény)
[Részletek...]
[1882-05-23] A Nyugat-Alpokban, a Szent Gotthárd-hágó alatt megnyílt az Olaszországot Svájccal összekötő vasútvonal. 1155 m magasságban építették fel, 1234 híd és 80 alagút segítségével.
[Részletek...]
[1786-05-23] Benyovszky Móric utazó, felfedező halála Madagaszkáron (szül. 1741. szept. 20.). Madagaszkár szigetén a bennszülöttek királyukká választották.
(halál)
[Részletek...]
[1707-05-23] Carl von Linné svéd botanikus, természetbúvár halála (szül. 1707. máj. 23.). Systema Naturae (A természet rendszere) című művében elsőként összegezte az addig ismert (több tízezer) növényt és állatot, valamint ásványt. Ő használta először a növények és az állatok kettős latin elnevezését, külön nevet adva a nemnek és a fajnak. Többségük ma is a tőle kapott nevet viselik. A világszerte újonnan leírt fajokkal egyre terjedelmesebbé váló flórák és faunák rendezése nélkülözhetetlen előfeltétele volt minden komoly tudományos munkának.
(születés)
[Részletek...]
[1707-05-23] [sms] Carl Linné svéd természettudós szül. A természet rendszere. Élolények kettos latin elnevezése.
[Részletek...]
[1707-05-23] Carl Linné svéd botanikus, természetbúvár születése (+1778. jan. 10.). A természet rendszere (Systema Naturae) című művében elsőként összegezte az addig ismert (több tízezer) növényt, állatot és ásványt. Ő használta először a növények és állatok kettős latin elnevezését, külön nevet adva a nemnek és a fajnak. Többségük ma is a tőle kapott nevet viselik.
(születés)
[Részletek...]
[1618-05-23] A cseh protestánsok vezetői Thürn Mátyás gróf vezetésével a prágai Hradzsinba vonultak, hogy Habsburg Mátyás császár és király helytartóin számon kérjék az 1609-es felséglevélben biztosított szabadságjogokat. Heves szóváltás után Martinitz és Slawata helytartókat, valamint Fabricius titkárt az ablakon át kidobták.
Ezután a csehek ideiglenes kormányt alakítottak, s az időközben meghalt Mátyás utódját, II. Ferdinándot nem ismerték el uralkodójuknak, hanem a német protestáns fejedelmek Uniójának vezetőjét, V. Frigyes pfalzi uralkodót választották királyuknak.
Ezzel megkezdődött a németországi katolikus fejedelmek Ligája, illetve a protestáns fejedelmek Uniója közötti ellentétből táplálkozó harmincéves háború, amely vallásháborúként indult, majd csaknem valamennyi európai ország belekeveredett. A harcok az 1648. október 24-i vesztfáliai békével zárultak le.
(háború)
[Részletek...]
[1498-05-23] Girolamo Savonarola (szül. 1452) itáliai domonkos szerzetest a VI. Sándor pápa (Rodrigo Borgia) elleni kritikus prédikációi miatt kirakatper után Firenzében felakasztották és elégették, két társával együtt.
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid