Balaton Group logo

A BALATON CSOPORT


ERÔFORRÁS INFORMÁCIÓS KÖZPONTOK NEMZETKÖZI HÁLÓZATA


The International Network of Resource Information Centers (INCRIC)


Titkárság:
P.O. Box 58
Plainfield
NH 03781 USA
Telefon: 603/675-2230
telex: 4930372 RPC UI
fax: 603/646-1279


A Balaton Csoport olyan tudósok, tanárok és menedzserek társulata, akik a környezet és a Föld erôforrásainak hosszú távú fennmaradásával foglalkoznak. Azért alkottunk nemzetközi hálózatot, hogy megerôsítsük képességeinket, mindenki a saját országában és környezetében, és így elôsegítsük a fenntartható, hatékony erôforrás felhasználást.

Rövid történet

A Balaton Csoport elsô találkozóját 1982-ben tartotta Magyarországon, olaj- és gázipari dolgozók üdülôjében, a Balaton partján. Azóta mindegyik éves összejövetelt itt rendeztük. Innen származik nevünk, a Balaton Csoport.
Az elsô találkozón 9 ország képviselôi egyetértettek abban, hogy nemzetközi összefogással hatékonyabbak tudnánk lenni a fenntartható erôforrás felhasználás elômozdításában saját országunkban és környezetünkben. Gondolatokat, adatokat, módszereket, számítógépes modelleket tudnánk cserélni. Közös problémáinkon közös erôvel dolgozhatunk. Látogathatnánk egymást, tanulhatnánk egymástól, támogatást szerezhetnénk egymásnak, kritizálhatnánk egymás munkáját és erkölcsileg támogathatnánk egymást.
Azóta is ezt tesszük. Az Egyesült Államokban INRIC néven bejegyeztek minket non-profit, adómentes szervezetként. Ma csaknem 30 nemzetbôl vannak a tagjaink, keletrôl, nyugatról, északról és délrôl: Ausztrália, Ausztria, Kanada, Kína, Costa Rica, Dánia, Egyiptom, FÁK országai (volt Szovjetunió), Németország, Magyarország, India, Indonézia, Kenya, Litvánia, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Peru, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Skócia, Svédország, Svájc, Tajvan, Tanzánia, Thaiföld, USA.

Tevékenység

Munkánk három különbözô szinten folyik: minden egyes tag elsôdleges munkája saját országában; két-három tag közös projektjei; és a Balaton Csoport általános projektjei, melyek csaknem minden tagot érintenek.
Hogy bátorítsa a tagok saját országában végzett munkáját, a Balaton Csoport pénzalapot nyújt látogatásokra és képzésre, software és hardware berendezésekre, a vezetôk és a döntéshozásban résztvevôk számára mûhelyek és szemináriumok tartására, és mindenekfelett a tagok közötti állandó információcserére.
Közös projektek (többek között):
- "alacsony energiájú", nem-nukleáris jövô Európa számára, melyet dán, osztrák, holland, német és magyar tagok dolgoztak ki.
- egy tanulmány a Dél-Észak kereskedelem hatásáról a Harmadik Világ környezetére, melyet holland, dán, thaiföldi és német tagok írtak.
- az USA és az akkori Szovjetunió államilag kiválasztott tagjai együtt dolgoztak a fenntartható erôforrás-kezelés vezetôképzô programjainak fejlesztésén.
- az erôforrásokról számot adó eljárások kifejlesztése Thaiföld, India és Anglia számára, hogy a gazdasági fejlôdés lehetséges mértékét meghatározzák.
- összehasonlító tanulmányok öt országban (USA, Szovjetunió, Németország, Magyarország és Thaiföld) a tényleges mezôgazdasági szokásokról és ezek hosszú távú fenntarthatóságának felbecsülése az egyes gazdaságok és a nemzetgazdaság szintjén.
Az egész Balaton Csoportot érintô projektek:
- felkészítô játékok kifejlesztése, mint pl. a halász játék, mely egy közös erôforrás kezelését mutatja be; vagy a Strategem-1, melyben a játékosok miniszterekként egy elképzelt 50 éves idôszakban irányítanak egy országot.
- tankönyv és televíziós sorozat az erôforrások felhasználásáról külön hangsúlyt helyezve annak megértésére, hogy az erôforrás egyedi, integrált és dinamikus rendszer.
- ötnapos mûhely az erôforrások vezetôinek, mely a felkészítô játékok és a tankönyv anyagának nagy részét magában foglalja; a mûhelyt kipróbálták és továbbfejlesztették magyar, Costa Rica-i, kenyai, portugál és indiai tagok.

Szervezés

A hálózat fogalma maximális részvételt jelent, kevés hierarchiát, és decentralizált döntéshozatalt. A Balaton Csoportnak egy kis titkársága van az USA-ban, mely közzéteszi a negyedéves hírlevelet, a "Balaton Bulletin"-t, elektronikus levelezési rendszert tart fenn, megrendezi az éves találkozót, vezeti az elszámolást és segít az együttes projektek anyagi alapjainak megteremtésében.
A titkárság adminisztrátorai (Dennis L. Meadows, Donella H. Meadows, Betty A. Miller, mind USA) és hat választott személy alkotja az Irányító Bizottságot, mely felelôsséget vállal a hálózat folytonos életképességéért. Minden fontos döntést az éves találkozón hoznak az összes tag részvételével.

Pénzalap

A Balaton Csoport általános kiadásait és a speciális projekteket többek között a következôk szponzorálják: The Resource Group, a Rockefeller Brothers Fund, a Jessie Smith Noyes Foundation, a Myer Foundation, a Rockefeller Foundation, a magyar Környezetvédelmi Minisztérium, az ENSZ Környezeti Programja, az ENSZ Ipari Fejlesztés Szervezete, az UNESCO, és néhány nagylelkû magánszemély.

Nemzetközi együttmûködés

Egyik nemzet sem tanulta még meg, hogyan lehet minden tagjának szükségleteit kielégíteni erôforrás-alapjainak erejét fenntarthatóan megôrizve. Minden nemzetnek van mit tanulni és tanítani.
Minden országban áramlanak a vizek, nônek a fák, ásványkincseket fedeznek fel és bányásznak ugyanolyan módon, a gazdasági és politikai rendszertôl függetlenül. Az elsivatagosodás, a savas esô, az éghajlatváltozás és a talajerózió a világ sok pontján jelent problémát.
Ezért a Balaton Csoport áthidalja a politikai korlátokat. Tagjai egyénenként kapcsolódnak, nem nemzeti küldöttekként. Társtudósokként és barátokként állunk kapcsolatban. Legerôsebb kötelékünk az a közös meggyôzôdésünk, hogy a Föld bolygó, népeivel és gazdaságaival, egyetlen integrált rendszert alkot. Elköteleztük magunkat e rendszer fenntarthatósága és hosszú távú egészsége mellett, mert rájöttünk, hogy egyes részei csak akkor virágozhatnak, ha az egész virágzik.

"Az emberiségnek megvan a képessége a fejlôdés fenntarthatóvá tételére - hogy a jelen szükségleteit a jövô veszélyeztetése nélkül biztosítsa."