BOCS Homepage


ÖKO-HÍREK

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

Az Ökoszolgálat (1035 Bp. Miklós tér 1. Tel: 180-3420/33) információkat gyûjt és közvetít a lakosság autonóm környezetvédelmi szervezõdései, valamint a környezetvédelemben segíteni kész független szakemberek és önkéntesek közt. Az Ökoszolgálat kérésre szakembereket küld a helyi környezetkárosítások feltárására és tanácsot ad a szükséges állampolgári akciók kidolgozásában. Egyben igyekszik sajtónyilvánosságot teremteni a feltárt eseteknek.

"A szolidaritás, kímélet és megértés elvét szeretnénk érvényesíteni ember és ember, ember és környezet viszonyában", utódaink iránti felelõsséggel. Alulírottak, a hazai környezetvédelmi mozgalmak elkötelezettjei ezen elvek nyilvános képviseletére szövetségre lépünk a mai napon. Felhívással fordulunk az Országgyûléshez és annak Környezetvédelmi bizottságához, egyúttal kinyilvánítva együttmûködési szándékunkat."
Az aláírók Csete György, Ferencz Csaba, Foltányi Zsuzsa, Gadó György Pál, György Lajos, Karátson Gábor, Maurer György, Nagy Julianna, Nyvelt Erik, Perczel Anna, Péterffy Ágoston, Sebeõk János, Simonyi Gyula, Somogyi Gyõzõ, Tillmann József, Dr.Tóth János, Vargha János, Vásárhelyi Judit. Dátum: május 23.
A felhívás tárgya: Alkotmánybírósági értelmezés bontsa ki a környezethez és a környezet védelméhez való jogot; az Országgyûlés a lehetõ leghamarabb válasszon környezetvédelmi biztost és a személyére tett javaslatnál vegye figyelembe a környezetvédelmi mozgalmak véleményét.
A felhívás mellékletében konkrét javaslatok szerepelnek az erõmû helyetti dunai nemzetközi természetvédelmi park létrehozásáról, a nemzetközi együttmûködés környezeti ellenõrzésérõl, a földtulajdon, infrastruktúra, közlekedés, energetika, honvédelem és önkormányzat témáiban várható intézkedések környezeti hatásvizsgálatáról, az eddigi környezetvédelmi politika és tervek felülvizsgálatáról, takarékos energiastratégia kidolgozásáról, a világkiállítástól való elállásról, szükségintézkedési tervek készítésérõl, az ökológiai szemléletû oktatásról és a környezetvédelmi mozgalmakat segítõ pályázati alapról.

ZÖLD SZÍV Ifjúsági Természetvédõ Tömegmozgalom alakult 1990 márc. 29-én. Elsõsorban az általános iskolás gyermekek nevelését szeretné természetszeretõbbé tenni. Magja egy Pomázon tíz éve tevékenykedõ általános iskolás csoport. "Rendszeresen tisztítjuk a Barát patakot. A forrását körülvevõ füzest, nádast, vadvirágos rétet megvédtük a mezõgazdasági beavatkozástól. Nyári táborunkon végigkutattuk szennyezõdésének okait. Budakalászon a Budaflax ontja tisztítatlanul bûzös melléktermékét a patakba, amely innentõl már Büdös-árok néven folyik egyenesen a Dunába. A Dunán evezve figyeljük meg a beömlõ patakokat. Szeretnénk gyermekekbõl álló nemzetközi megfigyelõhálózatot szervezni a Duna teljes hosszában."
Kérik a gyermekközösségeket, vegyenek védnökségük alá környezetükben egy patakot, rétet, veszélyeztetett természetrészt. Nem elég elméletben ismerni a természet mûködését. Megtapasztalni és megszeretni - ez vezet érzelmi elkötelezõdéshez, így fogja a felnövekvõ nemzedék értékelni és védeni a természetet. "Ne csak a fej, hanem a kéz és a szív is dolgozzék!"
A felhívásra eddig az ország 54 településérõl 74 felnõtt és 625 gyermek jelentkezett. A mozgalom bekapcsolódik a GREENPEACE nevelési programjába. Tavaszi tervük egy mini laboratóriummal végigjárni a felsõ Duna-szakaszt a forrástól, mérve a szennyezettség kémiai összetételét és személyes kapcsolatokat teremtve a nemzetközi megfigyelõhálózat ottani résztvevõivel. Jún. 5-én rajz, fotó, plakát pályázat kiállítása nyílik, jún. 18-22-ig pedig természetvédõ tábor lesz Pomázon. Postacím: 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.

Kukaügyi ismeretek gyerekeknek - címmel kis füzetet adott ki a Reflex Környezetvédelmi Egyesület. Következõ számunkban részletesen ismertetjük.

Hiba lenne a Nyugatot másolni, mert a kommunizmus válságát a kapitalizmusé követi hamarosan. Acarya Vedaprajinananda 43 éves amerikai történész három elõadást tartott az ELTE Gólyavárban április elején a megoldásról, Progressive Utilization Theory (PROUT) címen. Ez a P.R.Sarkar indiai filozófus szellemiségén alapuló új társadalmi-gazdasági elmélet nemcsak egyensúlyt talál az egyént túlhangsúlyozó kapitalizmus és a kollektívát túlhangsúlyozó kommunizmus között, de túllépve azok materializmusán, képes mindenfajta emberi igény kielégítésére. A humanizmust kiterjeszti az egész élõvilágra, sõt a világegyetemre. A PROUT a napi gyakorlatba ültethetõ részletes elmélet, kézzelfogható elképzelésekkel a tulajdonviszonyokról, a társadalmi igazságtalanságok kezelésérõl, a vezetõkrõl. Az elõadássorozatot a Voks Humana szervezte.