BOCS Homepage


KÖRNYEZETVÉDELMI SAJTÓSZEMLE
(A Gaia-sajtószemle 152-156.számai alapján)

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

A kelet-európai alternatíva nem a kapitalizmus, hanem a korszerû kormány nélkülözhetetlen lágyító, állandósító szerepe. Éppen nem az alapvetõ élelmiszerek, a lakbérek és az egészségügyi ellátás terén kell a szabad piacot kezdeni, ezeket minden korszerû állam támogatja - üzeni a Harvard egyetem közgazdasági professzora. (Guardian)

A bálnaipar kiirtja megélhetésének forrását? Igen, ha így nagyobb haszonra tehet szert. Azután a pénz más kiirtható források felé fordul. Ugyanez érvényesül az õserdõk kiirtása, a veszélyes hulladékok elásása, az éhezõk haldokolni hagyása, a háborúk esetében is: valakiknek ez gazdaságos. Ha az uralkodók kiirtják alattvalóik megélhetésének forrását, kin fognak uralkodni? Egy kevés alattvalót meghagynak?

"Lehet valami erkölcstelen, undorító, lélekölõ, ember-irtó, a világbékét vagy a jövõ nemzedékek életét veszélyeztetõ: amíg nem bizonyítod be, hogy nem gazdaságos, addig nem engedik megkérdõjelezni." (Schumacher) A gazdasági rendszer - információs rendszer az árakról, ösztönzõkrõl, stb. Amíg a gazdaság nem fogadja magába a környezet, a források, az életminõség stb. információit, addig pusztulást termel. (Balaton Bulletin)

A nemzetközi jog csak kullog az események után? Ráadásul továbbra is az államokra alapoz, holott a nemzetközi szervezetek, vállalatok jogi szabályozása éppoly fontos. A magánszektor, a fogyasztók magatartása is meghatározó. (New Scientist)

Környezetvédelmi tagozatot nyitott a dunaharaszti Baktay Ervin Szakközépiskola.

Környezetvédelemre nevelés az óvodában pályázat eredményeit ismertetik az Óvodai Nevelés 1989-es számai. Talajvédelem (4.szám 127.oldal), vízvédelem (5/157), levegõvédelem (5/161), szenny (6/193), oxigén (7-8/239), élõvilág (10/337), szülõknek (11/370).

A sötétzöldek egy testvéri társadalmat akarnak, az ipari társadalom alapideológiáját ellenzik, nézeteik valójában vallásosak, de a valóságot lehet, hogy õk érzik jobban. Az ipari társadalmat viszont csak olyan nagy válság idején lehet hatásosan támadni, amikorra már késõ lehet. A világoszöldek még hisznek abban, hogy piaci erõkkel és tudománnyal, technikával az ipari társadalom fenntarthatóvá tehetõ. (Nature)

Helyi környezetvédelmi akcióinak köszönheti az NSZK Zöld Párt a 8-10 %-ot, valamint annak, hogy funkcionáriusainak a fele nõ. Britanniában a legnagyobb tömegmozgalom a zöld, 3 millió tagja van a csoportoknak. A Brit Állatvédõ Egyesületet 1824-ben alapították, a Sierra Club-ot az USA-ban 1892-ben.

A hivatalos segélyeket gyakran a gazdag országok szegényei adják a szegény országok gazdagjainak. Csak a skandináv államok és Hollandia tartja be, hogy a nemzeti össztermék 7 ezrelékét segélyként szétosztja.

Minden szülésre négy abortusz jut a Szovjetúnióban. Az abortusz elleni küzdelem legjobb eszköze a családtervezési kultúra terjesztése. (Der Spiegel)

A jövõ üzemanyaga a növényi energia? A Föld lakosságának fele csak ezt használja. 1987-ben a világ teljes energiatermelésének 14%-át adta (az ipari országokban 3%-ot, a fejletlenekben 35%-ot). Sok elhagyott terület van, ahol lehetne erdõsíteni. (A levegõnek igen jót tenne.) Terjednek a biogáz-üzemek, a bioalkohol gyárak, a fatüzelésû kiserõmûvek. Végsõ soron mindannyian a növényektõl függünk. (New Scientist)

A maja romok nem bírják az olajkorszakot. 12 évenként 1 mm-t leesz a kövekrõl a savas esõ.
Lassú a savas esõ csökkenés. A kéndioxid kibocsátás 1980-ban ill. 1987-ben (európai országok 'élmezõnye'): SZU 6400/5100 (ezer tonna kén), NDK 2500/2500, Lengyel 2050/2270, GBr 2335/1840, Spanyol 1625/1581, Csehszlovákia 1550/1450, Olasz 1900/1252, NSzk 1600/1022, Francia 1779/923, Magyarország 817/710, Jugó 588/588, Bulgária 517/570, Belgium 400/244 stb. Összeurópa 26078/21471, 18%-os csökkenés. A levegõmozgások hatására a Magyarországra hulló savas esõ 56%-a saját kibocsátásból van, 9 %-át Csehszlovákiából kapjuk, viszont csak 0.9%-ot Ausztriából és csak 0.3%-ot Romániából és a SZU-ból. (Acid Magazin)

Növekszenek a környezeti betegségek! Magyarországon asztma 1975-ben 49 (százezer lakosból), 80-ban 175, 88-ban 453. Daganat-halálozás (tízezer lakosra) 1970-ben 22, 80-ban 26, 88-ban 29. A nõk várható élettartama 1970-ben 5.3 évvel, 1988-ban már 8.1 évvel magasabb a férfiakénál. 1988-ban a népesség fogyása 1.5 ezrelék. Abortuszok száma az elõzõ évinél kétezerrel több, 87 ezer. (Eü.Min. Évkönyv)

A 10. Alternatív Nobel Díj (amilyet 1985-ben a Duna-kör kapott) egyik jutalmazottja egy japán háziasszony-szervezet, amelynek alapja az együttmûködés, az emberi kapcsolat és az ökológiai fenntarthatóság. Egy másik jutalmazott a Survival International szervezet, amely a törzsi népek életéért, önrendelkezéséért küzd.

Goldman díjat kapott Vargha János, 'a Dunakanyar megmentõje'. (Tv, sajtó ismertette.)

A Buddha Dharma Hét kihangsúlyozta az ökológiát. Az idén harmadszor volt ilyen rendezvénysorozat Hong Kongban, ötvennél több szervezet (Friend of Earth, Po Li kolostor, Buddhista Természet-felfogás, stb.) részvételével, nevelési kiállítás, poszterek, zene, ének, meditációs központ. Ingyen belépés mindenütt. Harmincezer látogatója volt. (The New Road)