BOCS Homepage


"Nyisson nekünk ajtót a reménység!"

Viktória Alapítvány, Viktória Rehabilitációs Központ

(A mozgássérültek önálló életre felkészítõ fehérvári központjáról)

A Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete 1979. november 3-án alakult a megyében élõ mozgássérültek és családjuk segítése érdekében. Érdekvédelmi munkánk (tanácsadás, információ-szolgáltatás) mellett mindig próbálunk olyan saját kezdeményezéseket is tenni, amelyek jelentõs változást hozhatnak a mozgássérültek érdekében, építve az érintettek aktivitására is. Egyesületünk vezetõinek többsége maga is mozgássérült, elnökünk tolókocsis.

Most is egy jelentõs vállalkozás elindításához szeretnénk olyan anyagi támogatást szerezni, aminek segítségével egy késõbb önfenntartóvá váló rehabilitációs intézményt alakíthatnánk ki Székesfehérváron.

Magyarországon a súlyosan mozgássérültek komplex habilitációs és rehabilitációs ellátása lényegében megoldatlan. Az orvosi rehabilitáció területén két országos szakintézmény van. A szülési és központiideg-sérült gyerekeknek a Petõ Intézet, az egyéb okból mozgássérültté váltaknak az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet. A gond csak az, hogy mindkét intézmény Budapesten van erõsen korlátozott számú férõhellyel, így csak kevesen juthatnak el oda és csak rövid ideig maradhatnak ott, annak ellenére, hogy az állapotuk hosszas ellátást igényelne.

A távolság és a költségek miatt a vidékieknek nem megoldható a rendszeres bejárás, ezért egy jelentõs társadalmi réteg ellátatlan marad. Másrészt ezek az intézmények az egészségügyi ellátásra specializáltak, tehát nem vállalhatják az érdekeltek szakmai képzését, lelki felkészítését, jogi felvilágosítását, teljes szocializációját.

Éppen ezért szeretnénk itt Székesfehérváron egy teljesen újszerû, komplex ellátást biztosító, modellértékû intézményt kialakítani, ahol a súlyosan mozgássérülteket a minél önállóbb és minél teljesebb életre készítenék fel fizikailag, szakmailag és lelkileg egyaránt. Ugyanakkor nappali intézményként azt is biztosítaná, hogy az ellátásra szorulóknak még ideiglenesen sem kellene kiszakadniuk megszokott környezetükbõl.

A mozgássérültek Viktória rehabilitációs központját nagyon hatékonyra tervezzük. Kevés, de igen jól képzett szakemberekkel kívánjuk mûködtetni.

Az önálló életre felkészítéshez tartozna: a gyógytorna, a mindennapi élethez szükséges mozgások gyakorlása; lelki felkészítés; jogi és életmód tanácsadás; munkára felkészítés, szakmai képzés ill. foglalkoztatás; segítõszolgálat szervezése az önálló életvitel kialakításához.

Ezzel megoldható lenne, hogy a súlyosan mozgássérült gyerekek és fiatalok is esélyt kapjanak a teljes értékû, önálló, normális életre, és ezáltal minél kevesebben szorulnának az állami önkormányzati szociális gondoskodásra (segélyezés, szociális otthoni elhelyezés, ápolási díj stb.). Ugyancsak enyhülnének a mozgássérülteket gondozó családok gondjai és a szülõknek nem kellene rettegniük, mi lesz gyermekük sorsa, ha õk már képtelenek lesznek tovább ellátni õket.

E célunk megvalósítására most kivételes lehetõségünk nyílt. A volt szovjet ingatlanok közül az Erzsébet úti óvodaépületek megfelelnek egy ilyen központ kialakítására. A jelzett épületek a Viktória központ rendelkezésére állnak. Egyesületünk vállalja az épületek alkalmassá tételét (járdák, rámpák létesítését, megfelelõ WC-helyiségek kiépítését, felszerelések beszerzését, szakemberek kiválasztását stb.). E mellett a folyamatos mûködtetés segítésére Viktória néven alapítványt hozunk létre. Az alapítvány keretében - az önfenntartás érdekében - a célnak megfelelõ profilú vállalkozásokat is tervezünk (pl. segédeszköz-forgalmazás, a foglalkoztatás-szakképzés keretében elõállított termékek értékesítése, térítéses nyelvoktatás stb.).

Az intézmény szükségességét igazolja, hogy Székesfehérváron minimum 4 ezer mozgássérült él, s közülük kb. 400 fõ tartozik a súlyosan mozgássérültek kategóriájába. (A nemzetközi statisztikák szerint a lakosság 6 %-a mozgáskorlátozott, ezen belül min. 10 % a súlyos rokkant szülési vagy baleseti sérültként, mozgásszervi vagy egyéb betegség következtében.) Egyesületünknek csak Székesfehérváron (!) közel 800 tagja van és ez a szám a rokkanttá válók számával napról napra emelkedik és egyre több embert érint.

E családok érdekében kérjük, hogy támogassa elképzelésünket és lehetõségeihez mérten támogassa a Viktória központot és a Viktória alapítványt!

Segítsen segíteni!

Minden támogatást köszönettel fogadunk a segítségre szorulók nevében:

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (8003 Szfvár, Pf. 55.)