BOCS Homepage


A legvédtelenebbek, legkiszolgáltatottabbak oldalán kell állnunk:

Rokonaink végveszélyben!

Érted vagyok Öko témájú anyagok

Augusztus elején sikerült néhányunknak eljutni Ugorföldre, az Ob és Irtis mellé. Busszal, vonattal, vidéki repülõvel, hajóval, helikopterrel. Még léteznek olyan vogul (manysi) és osztják (hanti) apró települések, ahol a hagyományos életforma szerint, a természet részeként élnek rokonaink. De éppen az õ földjükön folyik a legbrutálisabb természetpusztítás (Nyugat-Szibéria) a kõolaj, földgáz kutatása és kitermelése miatt, s így létföltételeiket veszítik el a halászó, vadászó, gyûjtögetõ, rénszarvaspásztorkodással foglalkozó, használati tárgyaikat mûvészi remekmûként készítõ, fenséges világképpel rendelkezõ obi ugor rokonaink. Akik közülük még a hagyományos életmód szerint élnek: mûvészek, kézmûvesek, költõk, papok, tanítók, orvosok, vadászok, halászok, pásztorok, geográfusok, biológusok, ökológusok egyszerre. A civilizált embernek volna mit tanulnia tõlük, de mégsem teszi, mert útjában állnak fizikailag és ideológiailag. Ezért inkább "civilizálja" õket, s e fáradozása közben a vodka a legfõbb segédeszköze.

A Franciaország nagyságú Ugorföldön már csak a lakosság 1 %-a õslakos (10-15 ezer), a betelepülõk száma csaknem másfél millió. A gyönyörû szép tajgás, lápos, mocsaras, kanyargó folyók által szabdalt ország kétharmadán már szétrombolta a természetet a kõolaj- és földgázipar és geológusaik hada. A maradék egyharmad területen is már olaj- és földgázvezetékek fekszenek.

A kõolajipar pusztításaiból nyugat-európai cégek is kiveszik a részüket s már amerikai jelentkezõk is akadtak.

Úgy tûnik, a Jelcin-rendszer éppúgy nem, vagy még kevésbé kíméli az õslakókat és környezetüket, mint a brezsnyevi. Ugor értelmiségiek panaszolták, hogy Jelcint augusztus 7-ére Hanti-Manszijszkba várják, de az õslakók újságíróit elõre kitiltották a sajtókonferenciáról.

A helyi értelmiségiek kidolgoztak egy tervet, miszerint a maradék épebb területeknek legalább egy részét helyezzék védelem alá, s azokat a hagyományos életforma szerint élõ családok kapják. A terv azonban kivihetetlen külsõ támogatás nélkül.

1. Akinek kapcsolata van a Greenpeace-szel, a WWF-fel vagy a Global 2000-rel, kérje segítségüket!

2. Akinek kapcsolata van észak-amerikai indiánokkal, akik õsi területeikért kártérítést követelnek, próbálja meg elõsegíteni a kapcsolatfölvételt, tapasztalatcserét köztük és az obi ugorok között!

3. Aki nemzetközi jogászt ismer, próbálja meg fölkérni az obi ugorok ügyének képviseletére!

4. A gyõztes, de végtelenül becsvágyó Jelcintõl próbáljunk meg ígéretet szerezni az obi ugorok jogainak tiszteletben tartására a Greenpeace vagy a WWF közvetítésével!

5. Próbáljuk meg egy világlap munkatársát meggyõzni arról, hogy írnia kellene az obi ugorok és országuk elhallgatott tragédiájáról!

Az obi ugorok szomorú helyzete a megrázó figyelmeztetés: a természet és a természeti népek elleni közvetlen vagy közvetett irtóháborúban diktatúra és "demokrácia", Brezsnyev és Jelcin, Moszkva és Bonn egyre megy.

S ha a gépkocsiközlekedés további mesterséges gerjesztésérõl van szó, nem szabad elfelejtkeznünk róla, hogy a sok más keserves következmény mellett több ezer éves kultúrájú, mûvészet átszõtte életet élõ, példamutató bölcsességû, mesésen szép lelkû népeket és leírhatatlanul gyönyörû országunkat döntjük a pusztulásba az egyre féktelenebb kõolajkitermeléssel.

Hadd álljon itt még egy jelszó, ami azonban nem közönséges lózung, hanem rokonaink szívébõl fakad (én egy vidéki tanítónõ gallérján láttam kiírva):

Óvd a természetet, életed anyját!

A legfrissebb fejlemény: A Jelcin-rezsim egyik legelsõ intézkedése volt a "kis és õsi életmódot folytató" népek jogállásáról szóló passzust kihagyni az új alaptörvénybõl. Így szinte minden "jogállami" akadály elhárul a kis népek földjének végsõ kirablása elõl.

1991. VIII. 26.

Kiszely Károly