BOCS Homepage


Nyílt levél az ENSZ-FAO vezérigazgatójához

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

Az Ensz élelem-szervezete az éhezést növeli?

(The Ecologist 21/2/43-46, 1991. március-április. Editorial, Nicholas Hildyard: An Open Letter to Edouard Saouma, Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. György Lajos fordítása alapján, rövidítve.)

Kedves Edouard Saouma,

levelünkben tájékoztatni akarjuk, hogy nemzetközi mozgalmat indítunk annak érdekében, hogy a FAO tagállamai vonják meg anyagi támogatásukat a szervezettõl, amíg az nem változtat gyökeresen jelenlegi politikáján. Meggyõzõdésünk, hogy a FAO által támogatott politikának lényeges szerepe van a világ éhezésében, az ökológiai pusztításban és a társadalmi elidegenedésben.

1974-ben az elsõ Világ Élelmezési Konferencián Rómában Henry Kissinger kijelentette, hogy egy évtized múltával a Földön egyetlen férfi, nõ vagy gyerek sem fog többet éhezni. Másfél évtizeddel késõbb több ember éhezik, mint bármikor a történelem folyamán, s a környezet jobban el van pusztítva, mint bármikor. Afrika országainak 2/3 részében idült élelmiszerhiány és alultápláltság van. Hasonlóan rossz a helyzet Dél-Ázsia, Közép- és Dél-Amerika számos országában. Ebben az ön politikája is vétkes, Mr. Saouma. A mezõgazdaságban, az erdõgazdálkodásban és a vízkultúrában alkalmazott politikája a gazdagoknak és a hatalmasoknak kedvez, a szegények élelmének a rovására. "Az éhezés története azonos az igazságtalan társadalmi és gazdasági rendszerek történelmével..." állapítja meg a Nemzetközi Ökológiai Mezõgazdasági Mozgalom. A FAO sohasem néz szembe és nem száll szembe az éhezés politikai és társadalmi okaival.

Ön a 'Zöld Forradalmat' támogatja, amelynek alapja a belterjesség növelése. Ez a parasztságot a piacgazdaság karjaiba taszítja és kevesebb élelmet juttat a szegényeknek. Hatására növekszik a földnélküliség, a környezetpusztulás és a gazdaság egyre kevesebb kézben összpontosul.

Nõ a ráfordítás: a mûtrágya, a növényvédõszer és a 'tökéletesített magvak', s ezzel a FAO a parasztokat kiszolgáltatta és kiszolgáltatja azoknak, akik ezeket hozzák. A FAO függést teremtett ott, ahol függetlenségben éltek az emberek. A kistermelõket rákényszeríti egyes árucikkek megvásárlására és ezzel elõsegíti eladósodásukat. Olyan magvakat kényszerítenek rá a parasztokra, amelyek mûtrágya nélkül nem képesek növekedni.

A gépesítés társadalmi következményei is katasztrófálisak. A független parasztok bérmunkássá lettek, így munkakörülményeiket a piaci erõk szabályozzák. A gépesítés fokozta a parasztok peremre szorulását, egyre több a falusi munkanélküli. Egyre nõ a gazdagok földterülete, fokozódik a spekuláció és emelkednek a bérleti díjak.

A földet elsõsorban kivitelre szánt növények termelésére használják. A FAO sosem fejtette ki kielégítõ módon, hogy a kivitelre szánt növények termelése miként fér össze "a falusi lakosság nyomorának és éhezésének csökkentésével". Amit kivisznek, azt nem eheti meg a falusi lakosság... 1973-ban már 36 olyan ország szállított élelmet az USÁ-nak, amelyekben a lakosság jelentõs része éhezett. Ez a folyamat azóta erõsödött, kialakult egy 'globális szupermarket'...

Ön most a Zöld Forradalmat ki szeretné terjeszteni Afrikára is. Rá akarja bírni a gazdálkodókat a biotechnológia alkalmazására, azt akarja, hogy a kormányok még nagyobb mértékben segítsék elõ a szabad piac érvényesülését a mezõgazdaságban.

Az Önök utolsó politikai dokumentuma (Világ-mezõgazdaság 2000 felé) - úgymond - lehetõvé teszi az átmenetet a fenntartható mezõgazdaság felé. De hogyan lehet fenntartható az, ami sebezhetõbbé tesz a talajpusztulás és a sivatagosodás iránt? Hogyan lehet növelni a halászatot túlhalászott vizekben? Miként lehet több marhát tenyészteni túllegeltetett réteken?

Ön bizonyára azt fogja válaszolni, hogy egy túlnépesedett világban nincs más választásunk, mint a belterjesség fokozásával növelni a mezõgazdaság termelését. Azonban keveset lehet elérni a termelés növelésével, ha a termelõk nem ehetnek a terményükbõl, vagy a folyamat a természeti környezetet pusztítja. Nem az a kérdés, Mr. Saouma, hogy miként lehet maximalizálni a termelést, hanem az, hogy miként növelhetõ az élelmiszerbiztonság. Itt az ideje, hogy Ön is megtanulja a különbséget.

A Harmadik Világ népei ismerik az élelmiszerbiztonság értékét. A helyi lakosság ki is dolgozta ennek stratégiáit, összhangban a helyi környezettel, tükrözve a helyi lakosság találékonyságát és tapasztalatait. Ön azt fogja mondani, hogy az ilyen rendszerek nem termelékenyek, idejét múltak és nem felelnek meg a modern idõk szükségleteinek. De milyen szükségletekre gondol Ön, Mr. Saouma? A helyi lakosság bizonyára nem sokat törõdik a növényvédõszer- vagy traktor-gyártókkal, avagy a fejlõdõ világ politikai elitjének érdekeivel.

Az élelmiszerbiztonság érdekében más megközelítésre van szükség, mint amit a FAO alkalmaz.

- A monokultúrák helyett a növénykultúrák sokféleségére van szükség, ezzel kell védeni a genetikai diverzitást, ezzel, és nem vegyszerekkel kell visszaszorítani a termények károsítóit.

- Nem a forrásokat kimerítõ, tõkeigényes és bürokratikusan irányított mezõgazdasági rendszereket kell támogatni; az ellenõrzésnek és a döntéshozatalnak a helyi lakosság, és nem távol élõ kormányzati tisztviselõk kezében kell lennie.

- A kivitelre irányuló termelés helyett elõ kell segíteni a helyi lakosság számára történõ élelmiszertermelést. Ebben a helyi akaratnak és nem a nemzetközi piac által diktált érdekeknek kell érvényesülni.

- A fejlett országok és a harmadik világbeli elit érdekeit szolgáló, s a szegények rovására történõ kereskedelem helyett a helyi önellátást kell fejleszteni.

- Nem szabad, hogy a föld olyanok kezében összpontosuljon, akik nem elkötelezettek a helyi lakosság élelmezése iránt; a helyi forrásokat azoknak kell ellenõrizniök, akik azoktól függenek.

A Harmadik Világ kistermelõinek nincs szükségük a FAO szakértelmére. A helyiek többet tudnak a saját földjükön való termelésrõl, mint az önök 'szakértõi'. Önöknek hozzá kell fogni, hogy harcoljanak az üvegház-gázok kibocsátása ellen, ahelyett, hogy a mezõgazdaság révén fokoznák azt. Önöknek azért kell küzdeniök, hogy megakadályozzák a földek és a vizek nem-mezõgazdasági célokra való elrablását, s nem az ipar elõrenyomulását kell szolgálniok ezeken a területeken. Önöknek azért kell küzdeniök, hogy megakadályozzák az alultápláltak élelmiszerének kivitelét az amúgyis túltápláltak részére. Ezért indítottuk mozgalmunkat.

E levelet helyesli és támogatja 42 felsorolt szervezet, köztük a FOE (Friend of Earth) 5 csoportja (AUS, US, NL, DK, Malaysia), az Ecoropa (F), az Env. Defense Fund (US), a GAIA Foundation (UK), az International Rivers Network, a Permaculture International (AUS), a Sierra Club (US).