BOCS Homepage


Arccal a vasút felé!

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

Az osztrák ipari és közlekedési miniszter beismerte, hogy nagy hiba volt az nyugat-osztrák tranzit-autópályák megépítése. Ott húsz évvel ezelõtt a forgalom 30 %-a bonyolódott közúton, 70 % pedig vasúton. Az autózásra építõ hibás koncepció miatt mára ez az arány megfordult, magával hozva számos problémát, elsõsorban a környezetszennyezést. Ausztria keleti felében - Magyarországgal és Csehszlovákiával összehangolva - elsõsorban a vasútra szándékoznak építeni. A tranzit által ígért elõnyök a két végponton realizálódnak: a déli autópálya célja az észak-olasz és dél-francia iparvidék összekötése az olcsónak ígérkezõ ukrán-balti munkaerõvel. Jó pénzért a magyar is kocsikázhat azért majd rajta. Ausztria kárán tanulhatnánk: az átgázolt köztes országoknak a melléktermék jut, a pusztuló táj és élõvilág és negyvenszeres rák-esély többszáz méteres sávban, az idegenforgalom csökkenése. A Közös Piac nem szereti az osztrák környezetvédelmi intézkedéseket: a súly-, méret- és kibocsátás-korlátozást, az éjszakai forgalmi tilalmat stb. Májusban maga az innsbrucki önkormányzat kérte föl határozatban a lakosságot, hogy az Inntal autópálya lezárásával adjon nyomatékot az osztrákok tárgyalási álláspontjának. (Magyar Nemzet, '91 júl. 8; Új Tér-kép; Kurier júl. 2, 3, 16; Magyar Hírlap máj. 14.)