BOCS Homepage


Mézesmadzag - ezúttal délen

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

A közelmúlt gazdaságpolitikájának üdítõ színfoltja a déli autópálya építésének terve. Valljuk be, megremegtette a szívünket, hogy megunva az állam totojázását egy magáncég - a Co-Nexus Kft. - 630 km hosszú autópályát épít, méghozzá hitelbõl, gyorsan, s ott, ahol eddig senki sem gondolta, hogy autópályára van szükség. A médiák azóta sem gyõzik dicsérni az "Évtized vállalkozását", a fiatalos menedzserréteg felkészültségét és optimizmusát, a magyaros virtus újjáéledését.

Az iskolák villanyszámlafizetési gondjaival terhelt érintett önkormányzatok kritikátlan lelkesedéssel fogadták a tervet: végre megszûnik a provincialitás, bekapcsolódhatnak Európa vérkeringésébe, áramolni fog a tõke, az idegenforgalom végre észreveszi õket, munkahelyek teremtõdnek, s mindez már 1996-ra, így a következõ választási harcban (94-95) már bizonyítani lehet, hogy õk a település igazi gazdái, hiszen a soha nem látott fejlõdés bábái õk voltak.

A mézesmadzag túl szépre sikerült. A rítus részeként irányított közvéleménykutatással bizonyították az ötletadók, hogy a szakemberek (értsd: utas lobby) szirénhangjához a lakosság felzárkózik.

A mézesmadzag másik végérõl tartott népi bölcsesség igazának járt utána közel száz független környezetvédõ mozgalom (NGO), köztük a Bokor öko-csoportjának képviselõje a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1991. június 15-i ankétján. S a mozgalom egységesen az autópálya építése ellen foglalt állást. Miért e nagy ellenkezés?!

- A déli autópálya olasz és német tõkével koncessziós formában épülne, tehát az autópálya 'haszna' a hitelezõké. Ezt az 'európai szintû' (értsd: mai áron 6-10 Ft/km) autópályadíj behajtása teremtené meg. Így az autópálya elsõsorban tranzit útvonala lenne a német és olasz kamioncsordáknak, melyek itt rohannának a Balkán és a Szovjetunió utódállamai felé, olcsó munkaerõ, nyersanyag és piac reményében, kikerülve a politikailag bizonytalan Jugoszláviát.

- Az autópálya hazánk viszonylag érintetlen, táji értékeit õrzõ területén halad keresztül, ökológiai "vasfüggönyt" jelentve az élõvilágnak. Ma Európában lassan nem az az értékes terület, ami autópályával "feltárt", lebetonozott, hanem ami õrzi a természetes állapotokat. Ezen területek jelentik Európa utolsó oázisait az állatok, növények, s természetesen az ember számára.

- Az autópálya környezetében termelt mezõgazdasági termékek az egyre szigorodó szabványoknak egyre kevésbé felelnek meg, tehát az autópálya egy-két kilométeres sávjában ökológiailag és gazdaságilag lepusztult terület jön létre, mint ezt a nemzetközi példák bõségesen igazolják.

- Az autópálya építését az otthon egyre jobban feleslegessé váló nyugati útépítési kapacitás valósítaná meg, hazai beszállítókkal. Az Alföldön ez nyersanyag híján hatalmas szállítási távolságokat, s az ezzel járó - a meglevõ úthálózatra terhelt - környezetszennyezést jelentene, hiszen az autópálya közel 18 millió tonna 'súlyát' oda kell valahogy szállítani.

- Az autópálya mellé épülõ pihenõk könnyen a környék morális leromlásának - csencselés, szexpiac - helyszínei lesznek.

- A keleti és nyugati kereszténység mentén megoszló Európa infrastukturális jelképeként is épülõ autópálya katonai felvonulásra is alkalmas (könnyen kialakíthatók rajta repülõterek), sértheti a környezõ népek érzékenységét.

- Magyarország a 4 épülõ autópályával (M 1, 3, 5, 7) és a budapesti körgyûrûvel a nemzetközi egyezményekbe is foglalt kötelezettségeit teljesíti.

Az általánosabb szempontokon túl, minden egyes élõhelyért, tóért, szétvágott kapcsolatért szót lehet és kell is emelni, helyi szinteken.

Joggal mondhatnánk, hogy a környezetvédõ mozgalmak csak tiltakozni tudnak az autópálya ellen, s nemet mondani mindig könnyebb.

Sajnos ebben a nagy lármában alig hallik meg a környezetvédõk igenje, ha úgy tetszik közlekedési koncepciója:

- tranzit áru- és személyszállításban elsõbbséget kell adni a vasúti fejlesztésnek (pl. déli vasútvonal, konténeres áruszállítás, autók vasúton való szállítása);

- gyors, olcsó, színvonalas tömegközlekedés;

- rövid távú utazásoknál sebesség- és kibocsájtás-korlátozású autóközlekedés;

- kerékpár- és gyalogúthálózat.

Így is lehetne, szén-monoxid-kapcsolat (CO-nexus) nélkül.

Garay András