BOCS Homepage


Megalakult a Gaja környezetvédõ egyesület

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

1991 tavaszán Székesfehérváron a környezet iránt elkötelezett emberek spontán kezdeményezéseként alakult ez az egyesület Egyrészt azért, mert bár tagjai tiszteletdíjak és egyéb juttatások mellõzésével vállalták fel szolgálatukat, pénzre a mûködéshez mégiscsak szükségük van és lesz. Másrészt a korábbi idõszakban végzett környezetvédõ tevékenységük tanulságaként így az elszigetelt tevékenység helyett a szervezett, felrázó aktivitást választották. Az elnémíttatás helyett a szóvá-tevés állampolgári jogának gyakorlását. A magyar közvéleményt mostanában a gyors elszegényedés és meggazdagodás ellenirányú tendenciái foglalkoztatják s nemigen törõdik a hosszabb távú elõrelátással. Pedig jól tenné, ha 'vigyázó szemét' a jövõre elõrevetné, mert az ökológiai katasztrófa országhatárt és politikát nem ismerõ-kímélõ módon egyre bizonyosabban fenyeget. Megelõzése, kivédése minden Földlakó dolga!

Mit akar a Gaja?

Folytatni az eddig egyénileg végzett feltáró munkát, hogy mit hagytak maguk után hazánk földjébe rejtve, vizeibe szórva, erdeibe széthányva a kivonuló szovjet csapatok. Szervez egy környezetvédõ tábort, amely a fehérvári Sóstó körüli volt homokbánya területén létesített természetvédelmi területet kívánja nevéhez méltó állapotba visszavarázsolni. A most kezeletlen szeméttelepnek látszó terület az ország egyik legjelentõsebb kosbor-géncentruma. Nevelni, tanítani akar, példát is mutatva. Soraiba várja a szakértõket és a laikus tenniakarókat egyaránt.

A GAJA Környezetvédõ Egyesület postacíme: 2481 Velence, Országút 21. Elnöke Szili István biológia tanár.