BOCS Homepage


Kis lengyel hírek

A templomokban, a szószékekrõl is lehet választási agitációt folytatni - mondta ki a lengyel parlament Lech Walesa elnök kifejezett kívánságára június 15-én, a választási törvény megváltoztatásában. A közvéleménykutatások szerint a gyakorló katolikus lengyelek 79 %-a ellenzi, hogy az egyházban választási harcokat folytassanak, annak ellenére, hogy az egyház képviselõi ezt a módosítást támogatták. A kaszárnyákban és az állami intézményekben tilos az ilyen agitáció.

("Nem gyõztem csodálkozni azon, hogy egyházi férfiak mennyire nem érzékelték, hogy tekintélyi rendszabályaik, melyekkel megkísérelték befolyásolni az olasz politikát, mindig az ellenkezõ hatást váltották ki." Ahol a választások elõtt a szószékrõl utasításokat és heves figyelmeztetéseket hirdettek, a 'nemkívánatos' pártok szavazatainak száma megnõtt.

Nagyon zavaró, hogy a kereszténydemokraták sokszor egyszerûen 'a keresztények'-nek nevezték, neveztették magukat. Erre Montini, Milánó érseke nagyon érzékeny volt. "Azokhoz, akik idegenkednek az Egyháztól" címû pásztorlevelében bocsánatot kért ezért." - Berhard Häring)

*

- Júniusi lengyel útján három boldogot avatott a pápa. Mindhárom cölebsz, pedig családos keresztény többszázszor annyi van, talán lehetne köztük is találni példákat a hõsies szeretetre. A családos életforma még mindig boldogtalanságnak és szentségtelenségnek számít?

- Az ötödik parancsolatról (Ne ölj!) a pápa a radomi katonai repülõtéren mondott miséjén elmélkedett.

- 12 %-ról csupán 13 %-ra emelkedett a pápa látogatásának hatására azok aránya Lengyelországban, akik helyeslik az abortusz teljes betiltását. (Badische Zeitung)