BOCS Homepage


Kis falu, közösség

Csatlakozókat, kapcsolatokat keresünk. Kisszõlõsre (Veszprém megye) települt életközösségünket jelenleg három család alkotja, átlagéletkoruk 25 év.
A Bokor nevû bázisközösség szellemi talaján nõttünk fel és erõsödtünk meg Sopronban.
A Bokor egyes tagjaival ma is kapcsolatban vagyunk. A három család egyike gyermektelen, a fiatalasszony védõnõ, férje polgári szolgálatát tölti. A másik házaspár kétgyermekes, az asszony otthon gyeden van, férje orgonaépítõ iparos. E sorok írója körül négy gyermek zsong, a feleségem szintén gyeden van, magam pedig erdõmérnöki végzettséggel napközis nevelõ vagyok. A falu százötven lakosú kis település, amelyet a falurombolás igencsak foghíjassá tett. Aki maradt, nagyobbrészt nyugdíjas. Ide várunk vállalkozó kedvû fiatal családokat.
Ha valakinek van egy kimustrált gépkocsija, nagy ajándék lenne induló életközösségünk számára. Közösségünk nevében: Kuti István, 8483 Kisszõlõs, Rákóczi u. 50.