BOCS Homepage


"Szomjazom" Alapítvány

Az elsõ pohár bor, melyet megittál, az egészségedé,
a második a jókedvé,
a harmadik a bánaté,
a negyedik pedig a gyalázaté.
(Arisztotelész)

Halász Endre nyugalmazott plébános javaslatára ez a többértelmû szó - "Szomjazom" - jelzi az alapítvány célját: alkoholisták és más szenvedélybetegek lelki gondozása és munkaterápiás foglalkoztatása. Létrehozását az tette szükségessé, hogy az évek óta mûködõ kis iszákosmentõ csoport, amelynek életérõl az ÉV tavaly nyári száma is beszámolt, észrevehetõen bõvül. Egyre többen igénylik a pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat és a világi szervek által nem nyújtott keresztény 'gyógyítást'. A lelki gondozást Bandi bácsi és régóta vele dolgozó, önkéntes segítõi biztosítják, az egészségügyi hátteret pedig a Gyáli úti kórház fõorvosa. A csoport a Magyar Karitász részlegének, a Betániának a keretében mûködik, keresztény humanista értékek alapján.
Az alapítványt egyelõre tíztagú kuratórium kezeli. A tervek közt szerepel a foglalkozások gyakoribbá tétele, saját helyiség biztosítása, az anyagiak függvényében esetenkénti szociális segélyezés és átmeneti szállás felállítása a krízishelyzetben levõk számára.
Az alapítvány várja és kéri a céljával egyetértõ bel- és külföldi természetes és jogi személyek, szervezetek adományait, esetleg segítõ tevékenységét. Az alapítványt erkölcsi támogatásáról biztosította a Család Alapítvány, melynek titkára, Vincze Endre eddig is rendszeresen segítette a csoport mûködését. A saját bankszámla rövid idõn belül történõ megnyílásáig a megajánlások befizethetõk a Család Alapítvány számlaszámára (MHB 202-10809), "Szomjazom" Alapítvány megjelöléssel, ahol azt elkülönítetten kezelik. További információ az alapítvány alapítójánál és képviselõjénél: Bogláryné Mailáth Edina, 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 10.