BOCS Homepage


A Család Alapítvány fõbb tevékenységei, célkitûzései, gondjai.

1. Mit tettünk, teszünk Magyarországon?

Az Élõ Nemzeti Kincs pályázat a kiemelkedõ értéket létrehozó családokra, személyekre kívánja felhívni a figyelmet. Bárki pályázhat a Másik Ember által. Az ajánlások alapján minden év decemberében bensõséges ünnepségen tíz díjat osztunk ki.

Ökumenikus Megújulási Fórumot szerveztünk, melynek célja volt a vértanúságot szenvedettekre való megemlékezés mellett a 40 év alatt a börtönt túléltek meghallgatása, az egyes felekezetek közös jövõjének keresése (1990. máj. 26.). Az akkor beteg Godó Mihály pankotai plébánossal a kórházban tv-felvétel készült, amely okt. 9-én került adásba Páter Godó címmel (38 perc).

Alkalmanként rászoruló nagycsaládokat tudtunk segíteni. Orvos és pszichológus barátaink gyesen levõk problémáiban, családtervezési és gyermeknevelési kérdésekben segítik a hozzájuk fordulókat.

Támogatjuk egy abortuszmentes szülészeti osztály felállítását, egy vak diákok számára kidolgozott oktatási programot és egy iszákosmentõ lelki szolgálatot.

Az Alapítvány baráti köre rendszeresen tart elõadásokat és megbeszéléseket.

A 'Sator' oktatói munkaközösség a családi életre nevelés szemszögébõl dolgozta ki munkatervét, szolgálatait felajánlja az oktatási intézményeknek. Kiadásra kész, Iskolakísérletek címû kötetünkben bemutatjuk a sokféle alternatív kezdeményezést, hogy a szülõk választását megkönnyítsük.

Távlati tervünk a családjog és az oktatási törvények terén az örökbefogadás segítése, az erkölcsi, az érzelmi és az ökológiai nevelés erõsítése.

2. A nemzetközi megbékélésért

Részt vettünk a temesvári segítségnyújtásban, rendszeresen küldünk gyógyszert, élelmiszert, könyvet Romániába, s az onnan érkezõket segítjük.

A harmadik világ számára érkezõ adományokat a kívánt célra továbbítjuk.

Román-magyar családi hétvégét szerveztünk a megbékélés jegyében 1990 augusztusában. A háromszáz román családot különvonattal utaztattuk, magyar családok látták vendégül õket.

Ezzel kapcsolatban megkereste Alapítványunkat Duray Miklós író, a szlovákiai magyarság egyik vezetõje, hogy egy hasonló hétvégét szervezzünk szlovák családok számára is. Erre sajnos jelen anyagi helyzetünk miatt nem tudunk vállalkozni.

1989 decemberében kezdeményezésünkre levelezõlapok ezrei mentek Magyarországról Prágába és Pozsonyba cseh és szlovák nyelvû karácsonyi üdvözlettel és újévi jókívánságokkal (ismeretlenül, ottani telefonkönyv alapján). 1990 decemberében az Alapítvány folyóirata, az "Érted Vagyok" segítségével Bukarestbe szerveztünk hasonló akciót.

3. Segítsen velünk együtt

Alapítványunk magánszemélyek adományaiból jött létre és semmilyen intézménytõl nem kap támogatást. Ezért létrehoztunk egy vállalkozást, az IROTRON Kft-t, amely irodagépek átalánydíjas javításával foglalkozik. A 'VERA' szövegszerkesztõ saját fejlesztés, Robotron írógéphez csatlakoztatható. Emellett értékes, kultúrát is hordozó használati tárgyak és játékok gyártását tervezzük. Néprajzi kutatások alapján így fedeztük fel a szalagszövõt, mely már kapható is nálunk. Keresztény, családi és közösségi szempontok szerint többféle naptártervet készítettünk, melyek kiadásra várnak.

Mivel nincsenek anyagi eszközeink reklámra, értékesítési nehézségekkel küzdünk. Mégsem szeretnénk értékfelmutató és teremtõ tevékenységünkrõl lemondani, mert meggyõzõdésünk, hogy sajátos profilunk hiányt tölt be a magyar társadalomban. Ezért szponzorokat keresünk. Kérjük, hogy amennyiben valamelyik célunkkal azonosulni tud, anyagilag is segítse munkánkat. (Az Alapítvány célú befizetések levonhatók az adóalapból.) Termékeink vásárlása vagy ennek közvetítése is nagy segítség számunkra. Munkavégzés, szellemi termékek, ingó és ingatlan értékek felajánlását köszönettel vesszük. Készpénz befizetéséhez kérésre átutalási postautalványt küldünk.

A Család Alapítványt öttagú kuratórium irányítja, tagjai maguk is nagycsaládos, jelenleg családonként 4-9 gyermeket nevelõ szülõk.

A Család Alapítvány levélcíme: 1476 Bp. Pf. 40. Telefon: 112-9430/226.
Számlaszám: 202-10809 (Magyar Hitelbank Rt. Bp. V., József A. u. 5-7.)

Köszönettel és tisztelettel az alapítványtevõk