BOCS Homepage


A Bokor öko-csoportja

Érted Vagyok Öko témájú anyagok

A Bokor egy 1945-ben keletkezett katolikus bázisközösség, amelynek alapítóját, Bulányi György piarista szerzetes-tanárt 1952-ben életfogytiglanra ítélték és a Bokor más tagjaival együtt bebörtönözték. A Bokor fõ jellemzõje ezen kezdeti idõktõl az evangéliumi ellenségszeretet és erõszakmentesség hangsúlyozása, a fogyasztói életmód elutasítása és a szegényekkel való szolidaritás (dokumentumértékû az ÉV tavaly karácsonyi számában közölt 1949-es Régi írás - a szerk.). Jézustól tanult módszere a baráti, max. 10-12 fõs kisközösségek létrehozása, a tagok közösségteremtõ egyéniségekké nevelése. Az alapító szabadulása után, különösen a 60-as évek végén a közösség újra növekedésnek indult és 1971-tõl 1988-ig kb. 200 szamizdat kötetet publikált.

Kifejezetten ökológiával a Bokor egyes tagjai a 70-es évek közepe óta foglalkoznak, elsõsorban filozófiai, vallási, nevelési, életmódbeli és szociális szempontból. A nyári nomád (és illegális) táborokban már akkor mindig külön napja volt a Természetnek. A Duna Kör elsõ aláírásgyûjtése utántól az ökológia témává vált a Bokor évenkénti zsinatán is. 1986-ban tanulmányban foglaltuk össze tennivalóinkat e téren. Az ökológia tantárgy volt a Bokor illegális Élet-egyetemén. 1985-tõl résztveszünk az ETK Gaia Sajtószemle munkájában.

A Bokor ma is elsõsorban nevelõ iskola: szeretetteli családi életre, erõszakmentes közéleti aktivitásra, békességteremtésre, szolidaritásra az erõszaktól szenvedõkkel, áldozatkész szolidaritásra a szegényekkel, a harmadik világig menõen, közösségteremtésre és az egyház megújítására, lelki és szellemi életre, stb. törekszik nevelni.

Ezt a nevelõ munkát ma kb. kétszáz kisközösségben, ezek sokféle tevékenysége által, valamint könyvek és az "Érted vagyok" folyóirat segítségével végzi.

A Bokor tevékenységét áthatja a Természettel összhangban levõ megélhetésre és életmódra törekvés, valamint a környezeti károktól sújtottak, a jövõ generációk, és a Teremtés iránti felelõsség. A 'zöld' szemléletmód testesül meg az öko-munkacsoportban is, amelynek különféle szakember (erdész, biológus, vegyész, biofizikus, informatikus stb.) tagjai is vannak.