BOCS Homepage


Szerelmes hangulatban

Ifjúsági zsinat a házasságról

A Bokor katolikus bázisközösség a szokásos évenkénti ifjúsági zsinatát az idén március 2-án Székesfehérváron, a Prohászka templomban tartotta. Mintegy kétszáz 15-25 éves fiatal vett részt, elsõsorban közlekedési okok miatt túlnyomórészt Budapestrõl és az ország nyugati felébõl. A kiscsoportos megbeszéléseket négy kiselõadás indította. Kõszegi Tamásné Melinda, pécsi ötgyermekes gyógytornász az önnevelésrõl és párválasztásról, Simonyi Gyula, székesfehérvári ötgyermekes informatikus a házasság elõtti nemi élet kísértésérõl, Dr. Szinnyai Attila, budapesti hatgyermekes szülész-nõgyógyász a családtervezésrõl, Lipien Mihály iharosi plébános a missziói hivatásról beszélt, amelyre Isten a házasokat is hívja. A találkozó elõkészületi anyaga a Karácsonyi Ajándék Antológiasorozat 2. kötete volt.

A megbeszélésekrõl plenáris ülésen számoltak be a csoportok animátorai. Nagy hangsúlyt kapott a hagyományos keresztény házasságetika, mert ez a környezõ társadalomban sajnos inkább kivételnek számít. A közösségi fiataloknak nemcsak a maguk élete evangéliumi alakítására kell erõsnek lenniük, de a kortársaik felé való tanúságtételre is. Néhány gondolat az elhangzottakból:
- elsõ és egyetlen szexuális partner legyen a házastárs,
- a házasságra több energiával és gondossággal kell fölkészülni, mint az egyetemi felvételire (nem pedig fordítva, mint szokásos), így a fiatalon kötött házasság is lehet megalapozott és ezzel csökkenthetõ a nemi érés és a házasságkötés közti idõ hossza,
- a nemi energiákat a házasság elõtt az önépítés, a hõsi mértékû szolgálat, a barátságok, a közösségi élet, valamint a mély érzelmi és lelki élet pozitív alkotássá szublimálhatja,
- a párválasztásban a közös keresztény hivatás az egyik fõ szempont,
- a megfogant élethez csak szeretettel szabad viszonyulni, az ölés tilalma egyaránt érvényes a háborúra és az anyaméhre,
- ismertebbé kell tenni a természetes családtervezési módszerek kultúráját, amelyet jól kiegészít (a biztonságot növeli és az önmegtartóztatási idõszakokat áthidalhatja) a gumióvszer használata, amelynek nincsenek káros mellékhatásai,
- a szerelem nem szûnik meg, hanem növekszik a jó házasságban,
- ha a hivatalos egyházi vezetés ma még nem is fogadja el Istentõl a házas papi hivatásokat, a házasok ne engedjék ezt elsorvadni magukban, hanem éljék meg a közösségekben lehetséges sokféle szolgálatban, elsõsorban közösségek teremtésében és táplálásában.

A találkozó záró szentmiséjét Tarnai Imre nagyoroszi plébános mondta. Az énekek közt Cserta Gábor által újonnan megzenésített versek is szerepeltek, amelyeket kottamellékletünkben majd közölni fogunk.